Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.03.2023 29 marca 2023

Infrastruktura energetyczna i wod-kan. Nowa dyrektywa ma wzmocnić odporność podmiotów krytycznych

Skutki zmiany klimatu, obok zagrożeń hybrydowych i terrorystycznych, wymuszają konieczność zadbania o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Wśród sektorów objętych dyrektywą znajdujemy m.in. energię, transport, wodę pitną i ścieki.

   Powrót       09 grudnia 2022       Ryzyko środowiskowe   
Infrastruktura krytyczna

Wczoraj, 8 grudnia br., Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę i zalecenie, które mają zmniejszyć podatność podmiotów krytycznych na zagrożenia i wzmocnić ich odporność.

Jak wyjaśniono w komunikacie Rady, podmioty krytyczne świadczą usługi kluczowe, czyli takie, które „mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, dla działalności gospodarczej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz środowiska”.

Zgodnie z załącznikiem do dyrektywy w sprawie odporności podmiotów krytycznych, obejmuje ona podmioty w następujących sektorach (i podsektorach):

 1. Energia (energia elektryczna, system ciepłowniczy i chłodniczy, ropa naftowa, gaz, wodór),
 2. Transport (transport lotniczy, kolejowy, wodny, drogowy i transport publiczny),
 3. Bankowość,
 4. Infrastruktura rynków finansowych,
 5. Zdrowie,
 6. Woda pitna,
 7. Ścieki,
 8. Infrastruktura cyfrowa,
 9. Administracja publiczna,
 10. Przestrzeń kosmiczna,
 11. Produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności.

Jak uważają unijni prawodawcy, w przypadku ataków hybrydowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń terrorystycznych i stanów zagrożenia zdrowia publicznego podmioty krytyczne muszą być w stanie im zapobiegać, a także umieć chronić się przed nimi oraz przezwyciężać ich skutki.

Skąd potrzeba nowej dyrektywy? Zagrożenia są naszą rzeczywistością

Na poziomie unijnym i krajowym istnieją środki mające na celu wspieranie ochrony infrastruktury krytycznej, ale – jak czytamy w dokumencie – „należy zrobić więcej, aby lepiej przygotować podmioty będące operatorami takiej infrastruktury do reagowania na ryzyko dla ich funkcjonowania, które mogłoby prowadzić do zakłóceń w świadczeniu usług kluczowych”. Krajobraz zagrożeń jest dynamiczny, obejmuje m.in. ewoluujące zagrożenia hybrydowe i terrorystyczne. - Ponadto istnieje zwiększone fizyczne ryzyko związane z klęskami żywiołowymi i zmianą klimatu, która zwiększa częstotliwość i skalę ekstremalnych zdarzeń pogodowych i wywołuje długoterminowe zmiany średnich warunków klimatycznych, co może ograniczyć zdolności, skuteczność i okres eksploatacji niektórych rodzajów infrastruktury, jeżeli nie zostaną wdrożone środki z zakresu przystosowania się do zmiany klimatu – czytamy.

- W ostatnich miesiącach doświadczyliśmy ataków hybrydowych i skutków zmiany klimatu, a wyzwania, przed którymi stoimy, będą najprawdopodobniej coraz poważniejsze. Zapewnienie gotowości i odporności to wysiłek, który musimy podjąć wspólnie. Musimy zadbać o to, by nasze społeczeństwa i przedsiębiorstwa były gotowe do stawienia czoła wszelkim zakłóceniom zagrażającym naszemu bezpieczeństwu i naszej gospodarce. Musimy też być w stanie szybko reagować w sytuacji kryzysowej. Przyjęta dziś dyrektywa jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tych celów – komentuje Vít Rakušan, czeski minister spraw wewnętrznych.

Zauważono też, że „rynek wewnętrzny charakteryzuje się fragmentacją w zakresie identyfikacji podmiotów krytycznych, ponieważ państwa członkowskie przyjmują obecnie zróżnicowane kryteria.

Krajowa strategia na rzecz zwiększenia odporności podmiotów krytycznych

Co więc będą musiały zrobić państwa członkowskie, aby wdrożyć dyrektywę? Zgodnie z nowymi przepisami będą zobligowane do przygotowania krajowych strategii na rzecz zwiększenia odporności podmiotów krytycznych, przeprowadzania oceny ryzyka (co najmniej raz na 4 lata) oraz wskazania podmiotów krytycznych świadczących usługi kluczowe.

Ponadto podmioty krytyczne mają zidentyfikować „istotne czynniki ryzyka”, które mogą w znaczący sposób zakłócać świadczenie usług kluczowych, jak również mają podejmować środki „służące im do zapewnienia sobie odporności” oraz zgłaszać incydenty powodujące zakłócenia.

Dyrektywa zawiera także przepisy służące wskazywaniu podmiotów krytycznych o szczególnym znaczeniu europejskim (świadczące usługę kluczową w co najmniej sześciu państwach członkowskich).

Skoordynowane wdrażanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, także cyfrowego

Projekt dyrektywy o odporności podmiotów krytycznych został przedstawiony przez Komisję Europejską pod koniec 2020 r. Nowa dyrektywa ma zastąpić dyrektywę w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej (przyjętą w 2008 r.). - W przeprowadzonej w 2019 r. ocenie dyrektywy podkreślono potrzebę aktualizacji i dalszego wzmocnienia obowiązujących przepisów w świetle nowych wyzwań, przed którymi stoi UE, takich jak rozwój gospodarki cyfrowej, nasilające się skutki zmiany klimatu i zagrożenia terrorystyczne – przypomina się w komunikacie prasowym.

Oprócz omawianego projektu dyrektywy o podmiotach krytycznych, KE przedstawiła także projekt dyrektywy o środkach na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (NIS 2) oraz wniosek dotyczący aktu w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej (DORA). NIS 2 i DORA były przyjęte przez Radę w listopadzie 2022 r.

Wczoraj Rada przyjęła także zalecenie, które koncentruje się na wzmocnieniu odporności infrastruktury krytycznej i ma przyspieszyć realizację celów określonych w dyrektywie o podmiotach krytycznych i dyrektywie NIS. Zalecenie stanowi odpowiedź na „akty sabotażu wymierzone w gazociąg Nord Stream i nowe zagrożenia związane z agresją Rosji na Ukrainę”.

- Państwa członkowskie będą musiały zapewnić skoordynowane wdrażanie wszystkich trzech aktów prawnych oraz wspomnianego zalecenia – podkreślono.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Koniec z marnotrawstwem. Czas zwiększyć efektywność gospodarki odpadami (28 marca 2023)Zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym weszły w życie (27 marca 2023)Polska płaci 1,7 mld zł tzw. podatku od plastiku. Opłatę obniżyć może system kaucyjny (21 marca 2023)Wciąż można powstrzymać globalne ocieplenie, IPPC podsumowuje sytuację (21 marca 2023)KE przedstawiła propozycję rozporządzenia ws. surowców krytycznych. 10% surowców wydobywanych będzie w Europie (17 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony