Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.02.2024 22 lutego 2024

Jeszcze więcej innowacji. KE zaktualizowała strategię dot. technologii energetycznych

   Powrót       23 października 2023       Energia   

Obowiązujący od 2007 roku SET Plan (ang. Strategic Energy Technology) właśnie został zaktualizowany. 20 października Komisja Europejska przyjęła poprawki, które mają pomóc w dążeniach do dekarbonizacji, zeroemisyjności i zrównoważonej energetyki.

SET Plan ma już szesnaście lat. Jego celem jest wspieranie rozwoju czystych, wydajnych i konkurencyjnych technologii energetycznych przy wspólnym udziale przemysłu, świata nauki i krajowych rządów. Choć do założeń planu należy m.in. wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz geopolitycznej odporności, przekracza on granice UE – wytyczne SET obowiązują również w Islandii, Norwegii i Turcji. Poprzednia aktualizacja Planu miała miejsce w 2015 roku, kiedy dostosowano go do projektu unii energetycznej. SET stał się wówczas jednym z głównych instrumentów, stojącym u podwalin unii filaru badań, innowacyjności i konkurencyjności. Co wnoszą najnowsze zmiany? Założenia planu uzgodniono ze strategicznymi energetyczno-klimatycznymi celami UE zapisanymi w Europejskim Zielonym Ładzie, jego części dotyczącej przemysłu (zwłaszcza Net-Zero Industry Act) czy planie REPowerEU. Pozostając ważnym składnikiem unii energetycznej, SET ma także stać się częścią Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area, ERA) – inicjatywy, która zmierza do stworzenia jednolitego unijnego rynku badań, innowacji oraz technologii.

Rozszerzony zakres Planu

Postanowienia Komisji wprowadzają do SET kilka istotnych nowości. Plan uwzględni nowe priorytety, związane m.in. ze zrównoważonym projektowaniem (ang. sustanaibility by design), rozwojem umiejętności, badaniami i innowacjami. Będzie także odpowiadał na społeczne potrzeby i sprzyjał cyfryzacji oraz rynkowej dostępności. Jak czytamy w komunikacie KE, dzięki temu plan ma „wesprzeć kompleksowe podejście do rozwoju i zastosowania czystych, wydajnych technologii energetycznych”. SET poszerzy swój zakres o całość istniejących technologii OZE, „zapewniając, że UE pozostanie na czele innowacji w zakresie czystej energii”. Plan ustanowi również program prac nad wodorem, implementujący skupiony na zielonym wodorze pilotaż ERA. Sfera innowacji to ważna część ustaleń przyjętych przez Komisję. SET ma bowiem przyczynić się do bliższej współpracy między Europejskimi Platformami Technologii i Innowacji (ang. European Technology and Innovation Platform, ETIPs), a tzw. sojuszami przemysłowymi; sojuszem bateriowym, wodorowym oraz fotowoltaicznym. Ostatnia z najważniejszych aktualizacji wymienionych w komunikacie KE mówi o wytyczeniu dokumentującej postępy mapy drogowej. Mapa będzie monitorowana za pomocą obejmującego SET systemu informacyjnego (SETIS), a jej zawartość znajdzie się w corocznych raportach na temat unii energetycznej. Wyniki będą przekazywane do wiadomości podczas cyklicznych konferencji Planu SET.

Wdrażanie rozszerzonych działań w ramach Planu otrzyma wsparcie Partnerstwa na rzecz Czystej Energii (ang. Clean Energy Transition Partnership). Komisja Europejska będzie współpracować w tym zakresie z rządami państw członkowskich, grupą sterującą SET oraz pozostałymi ważnymi interesariuszami. – Rewizja Planu SET znacząco przyczynia się do budowy zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości i wspiera strategiczne dla Europy neutralne klimatycznie technologie – komentuje Illiana Ivanova, europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury i młodzieży. Komisarz ds. energii, Kadri Simson dodaje: - Aktualizacja Planu dzieje się we właściwym momencie. Państwa członkowskie muszą zintensyfikować swoją współpracę i przyspieszyć transformację energetyczną – dla dobra planety oraz naszej gospodarki – podsumowuje urzędniczka.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wsparcie projektów morskich farm wiatrowych (21 lutego 2024)Trzy kluczowe dokumenty dla europejskiego wiatru. Co na to polski przemysł? (19 lutego 2024)Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – powołano kolejny Zespół Zadaniowy (15 lutego 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony