Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

3 mld euro na innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii

Projekty można zgłaszać w czterech obszarach: ogólnej dekarbonizacji, innowacyjnej elektryfikacji, produkcji czystych technologii oraz projektów pilotażowych. Celem unijnego funduszu jest osiągnięcie niezależności od paliw kopalnych.

   Powrót       04 listopada 2022       Zrównoważony rozwój   
3 mld euro na innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii

Celem unijnego Funduszu Innowacyjnego (ang. Innovation Fund) jest stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych. Fundusz wdrażany jest przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia pomoc w opracowywaniu wniosków dla obiecujących projektów, które nie są dostatecznie dojrzałe. KE szacuje, że do 2030 r. dochody z funduszu wyniosą ok. 38 mld euro.

Na co będzie można uzyskać dotacje?

W ramach działania Funduszu zrealizowano już dwa nabory do składania wniosków, przyznając dotacje w wysokości odpowiednio 1,1 oraz 1,8 mld euro.

W ramach najnowszego naboru(1), finansowane będą projekty w następujących obszarach:

  • ogólna dekarbonizacja (budżet: 1 mld euro): innowacyjne projekty w dziedzinie energii odnawialnej, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii lub wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla, a także w dziedzinie produktów zastępujących produkty wysokoemisyjne (w szczególności niskoemisyjne paliwa transportowe, w tym w transporcie morskim i lotniczym);
  • innowacyjna elektryfikacja w przemyśle i wodór (budżet: 1 mld euro): innowacyjne projekty w zakresie metod elektryfikacji w celu rezygnacji z wykorzystywania paliw kopalnych w przemyśle, a także w zakresie produkcji wodoru odnawialnego lub wykorzystania wodoru w przemyśle;
  • produkcja czystych technologii (budżet: 0,7 mld euro): innowacyjne projekty w zakresie produkcji komponentów, a także sprzętu końcowego do elektrolizerów i ogniw paliwowych oraz na potrzeby energii odnawialnej, magazynowania energii i pomp ciepła;
  • projekty pilotażowe średniej wielkości (budżet: 0,3 mld euro): wysoce innowacyjne projekty w zakresie przełomowych technologii pozwalających na głęboką dekarbonizację we wszystkich kwalifikujących się sektorach objętych funduszem.

Czytaj: ONZ uznaje zdrowe środowisko za prawo człowieka

Zasady zgłoszeń i oceny projektów

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu poświęconego finansowaniu i przetargom, gdzie można znaleźć informacje na temat ogólnej procedury(2). Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny w drugim kwartale 2023 r. Przyznanie dotacji i podpisanie projektów nastąpi w czwartym kwartale 2023 r.

W dniach 29 i 30 listopada 2022 r. zorganizowane zostanie webinarium na temat wniosków wyciągniętych z poprzedniej edycji zgłoszeń. Nastąpienie zgłoszone projekty będą oceniane pod kątem stopnia innowacji, potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, dojrzałości operacyjnej, finansowej i technicznej. Zaproszenie jest otwarte dla projektów zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Wnioski można składać do 16 marca 2023 r.

W przypadku obiecujących projektów, które jednak nie są wystarczająco dojrzałe, aby uzyskać dotację, będzie można skorzystać z pomocy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie opracowywania projektów.

Damian Nowicki: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej o naborze
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_6489
2/ Więcej informacji nt. ogólnej procedury tutaj:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2022-lsc-01-general;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Innovation%20Fund;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,3109

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

2 mld zł na innowacyjność w ochronie środowiska. Nabór wniosków rusza 1 lutego (17 stycznia 2023)Europa dominuje w światowej produkcji patentów wodorowych (13 stycznia 2023)Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE. Wśród priorytetów FIT For 55 (09 stycznia 2023)EKOinnowatorzy wyłonieni po raz czwarty! (23 grudnia 2022)Na ile ESG jest ważne dla start-upów, a start-upy dla ESG? (21 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony