Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Pół miliarda z programu Sokół na innowacyjne technologie środowiskowe

   Powrót       05 czerwca 2017       Zrównoważony rozwój   

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w II naborze rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. Do rozdysponowania jest pół miliarda zł.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Warunek – innowacyjność

Zgłaszane do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach: zrównoważona energetyka (KIS nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; KIS nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo; KIS nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku) lub surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); KIS nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

NFOŚiGW rozpocznie nabór w programie Sokół 19 czerwca i zakończy go 31 października br. W tym czasie NFOŚiGW planuje także przeszkolić przedsiębiorców z przygotowania wniosków. Terminy szkoleń zostaną podane na stronie internetowej Funduszu. W programie Sokół przewidziano dofinansowanie bezzwrotne (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki lub inwestycji kapitałowych (dotyczy fazy wdrożenia technologii). Budżet II konkursu wynosi do 500 mln zł, w tym: do 25 mln zł na dotacje oraz do 475 mln zł na dofinansowanie zwrotne (pożyczka: do 275 mln zł, inwestycja kapitałowa: do 200 mln zł).

31 marca 2017 r. zakończył się I nabór w ramach programu Sokół. Do Narodowego Funduszu wpłynęło 57 wniosków na sumaryczną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,15 mld zł. Wnioski są w trakcie oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące II naboru dostępne są na stronie programu:

1) faza B+R(1)

2) faza W(2).

Źródło: NFOŚiGW

Przypisy

1/ Faza B+R
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/ii-nabor-wnioskow-sokol-w-ramach-fazy-br/
2/ Faza W
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/ii-nabor-wnioskow-sokol-w-ramach-fazy-w/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

REACT-EU: 136 mln euro dla sześciu polskich regionów (19 stycznia 2022)Gubin: Elektrownia Wodna zostanie zmodernizowana dzięki dofinansowaniu (17 stycznia 2022)Adaptacja do zmian klimatu w 7 województwach z dofinansowaniem (14 stycznia 2022)W Sanoku za ponad 16,2 mln zł powstanie kocioł na biomasę (13 stycznia 2022)PARP: 9,35 mln euro na innowacje dotyczące wód śródlądowych lub morskich (13 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony