Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Regionalny Inżynier Sprzedaży Hays
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

IOŚ wstrzymała działalność zakładu za odprowadzanie ścieków niespełniających norm

a+a-    Powrót       19 grudnia 2018       Woda   

Inspekcja Ochrony Środowiska wstrzymała działalność zakładu przetwórstwa owoców w Górze Kalwarii. Wstrzymanie dotyczyło odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska z instalacji oczyszczalni ścieków.

Dzięki nowym uprawnieniom wynikającym ze znowelizowanej w lipcu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 10 grudnia 2018 roku wstrzymano działalność jednego z zakładów przetwórstwa owoców w województwie mazowieckim, w zakresie wprowadzania ścieków o stężeniach wielokrotnie przekraczających dopuszczalne normy do środowiska wodnego.

Niezapowiedziana kontrola w zakładzie

Po uzyskaniu telefonicznej informacji o podejrzeniu odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (Delegatury w Radomiu) przeprowadzili niezapowiedzianą kontrolę zakładu przetwórstwa owoców w Górze Kalwarii. W toku kontroli funkcjonującej w zakładzie oczyszczalni ścieków oraz oględzin rowu melioracyjnego i rzeki Małej, do której docelowo odprowadzane są ścieki z zakładu, ustalono że ścieki nie są dostatecznie oczyszczane.

Szybka analiza laboratoryjna próbek ścieków pobranych z wylotu kolektora oczyszczalni oraz próbek wody pobranych z rowu melioracyjnego i z rzeki Małej potwierdziły pogorszenie stanu środowiska wodnego. Wyniki badań ścieków wykazały znaczne przekroczenia we wskaźnikach fizykochemicznych, w stosunku do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

Uzyskane wyniki badań dały podstawę do wydania w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska. Celem wydanej decyzji było zapobieżenie dalszemu pogorszeniu stanu środowiska, w szczególności w zakresie jakości wód bezpośredniego odbiornika oraz rzeki Małej i jej ekosystemów.

Natychmiastowe wykonanie decyzji

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wydana decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu. Zakład wstrzymał produkcję, zaprzestając tym samym odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska.

Źródło: GIOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Płock: Modernizacja wodociągów metodą bezodkrywkową (11 stycznia 2019)Skażenie Warty w 2015 r. Wiadomo, kto zlecił, ale nadal nie ustalono, kto wykonał (08 stycznia 2019)Sosnowieckie Wodociągi kupiły nowoczesny pojazd do czyszczenia kanalizacji (14 grudnia 2018)Wody Polskie: gminne spółki często zawyżają opłaty za wodę i ścieki (12 grudnia 2018)Kraków: 170 mln zł na modernizację gospodarki wod-kan (26 listopada 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony