Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Strefy Czystego Transportu – poradnik dla miast

Do stworzenia Strefy Czystego Transportu przymierza się Kraków i Warszawa. Jak podejść do tego zagadnienia? Unia Metropolii Polskich wraz z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych przygotowały poradnik.

   Powrót       14 września 2022       Zrównoważony rozwój   
strefa czystego transportu

Jak tworzyć Strefy Czystego Transportu (SCT)? Na to pytanie odpowiada Unia Metropolii Polskich (UMP) oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które przygotowały opracowanie(1) zawierające zbiór najlepszych praktyk w zakresie tworzenia SCT. - Strefy czystego transportu to coraz popularniejsze w Europie rozwiązanie adresujące jedno z najpoważniejszych wyzwań XXI w. – wysoki poziom emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego. Dzięki SCT powietrze, którym oddychamy, może być znacznie czystsze, a miasta cichsze, mniej zakorkowane i bardziej przyjazne dla wszystkich interesariuszy: od mieszkańców i turystów po prowadzących w nich działalność przedsiębiorców – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

- Raport, który mamy wraz z PSPA przyjemność Państwu przekazać, to sporo cennych wskazówek dla naszych samorządów. Mamy nadzieje, że będzie pomocny i choć trochę wyjaśni, jak Stefy Czystego Transportu mogą powstawać w naszych miastach – dodaje Tomasz Fijołek, dyrektor zarządzający UMP.

Przypominamy, na mocy nowelizacji ustawy o elektromobilności, już od stycznia br. samorządy mogą wyznaczać takie strefy.

320 stref w Europie, ani jednej w Polsce

Od 2019 r. liczba stref niskiej emisji (ang. Low Emission Zone, LEZ) wzrosła o 40%. Obecnie terenów objętych ograniczeniem wjazdu dla określonych kategorii pojazdów na terenie Europe jest ponad 300. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez HEAL Polska, najwięcej LEZ zlokalizowanych jest we Włoszech – 172. Dalej wymienia się Niemcy - 78 LEZ-ów, Wielką Brytanię – 17, Holandię – 14 oraz Francję – 8. W Polsce natomiast tego typu stref wciąż brak. Wkrótce jednak może się to zmienić.

Z danych przedstawionych przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE) wynika, że kilka polskich miast rozpoczęło prace w tym zakresie. To m.in. Kraków i Warszawa, do listy zainteresowanych stworzeniem SCT dopisuje się ponadto Gdynię, Szczecin, Poznań, Toruń, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Wałbrzych, Koszalin i Słupsk.

Czytaj też: Mobilność w mieście. Przykłady z zagranicy wskazują, że niezbędny jest rozwój stref czystego transportu

ABC ustanawiania Strefy Czystego Transportu

UMP i PSPA wskazują osiem głównych etapów tworzenia SCT. Na początku należy przeprowadzić weryfikację, czy na terenie gminy zanieczyszczenia z transportu drogowego negatywnie oddziałują na zdrowie ludzi i środowisko. Informacje te mogą pochodzić m.in. z badań opinii mieszkańców, Wojewódzkich Programów Ochrony Powietrza (POP), opracowań o charakterze naukowym oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Jako kolejny krok w tworzeniu SCT wymienia się realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej uwzględniającej wyniki badań emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu – zarówno na etapie przygotowawczym, jak i po implementacji strefy. Kluczowym etapem jest ponadto analiza obszaru, gdzie ustanowienie SCT jest możliwe i wskazane.

Dalej wskazuje się na potrzebę określenia sposobu organizacji ruchu, wysokości potencjalnych opłat oraz sposobu ich poboru, określenie warunków wjazdu oraz oznakowania obszaru i pojazdów, a także określenie kategorii pojazdów uprawnionych do nieograniczonego wjazdu do strefy na mocy uchwały rady gminy. Prócz samego ustanowienia strefy kluczowe jest ponadto przeprowadzenie kompanii informującej mieszkańców o terminie wdrożenia Strefy oraz warunkach jej funkcjonowania oraz ewaluację funkcjonowania Strefy.

- Formalne ustanowienie Strefy Czystego Transportu odbywa się na podstawie uchwały rady gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego. Projekt uchwały powinien uwzględniać (obligatoryjnie) m.in. granice Strefy i sposób organizacji wjazdu w jej obręb. Do fakultatywnych elementów projektu należy m.in. harmonogram wprowadzania kolejnych obostrzeń w zakresie ograniczeń wjazdu – czytamy w opracowaniu.

Czytaj też: Miejski transport przyjazny mieszkańcom i środowisku. Jak to robią w Krakowie?

Jak dodano, schemat przyszłego rozwoju Strefy powinien zostać ustalony już na etapie jej tworzenia w celu podwyższenia stopnia koordynacji działań zaangażowanych podmiotów z obszaru administracji publicznej oraz umożliwienia odpowiedniego przygotowania się interesariuszom (w szczególności mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom) m.in. poprzez zaplanowanie wymiany samochodów. - Przyjmuje się, że każdy z kolejnych etapów wdrażania ograniczeń powinien wykluczać około 10% pojazdów poruszających się po terenie SCT – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/12377-PSPA-Strefy-Czystego-Transportu-Kompendium.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strefy na Lachy (13 stycznia 2024)SCT w Krakowie zatrzymana przez WSA. NGOs i naukowcy: nie grzebmy idei, zadbajmy o powietrze (11 stycznia 2024)Warszawa zatwierdza Strefę Czystego Transportu. Są głosy sprzeciwu (08 grudnia 2023)Strefa Czystego Transportu w Krakowie – wysokie poparcie społeczne i konsekwencja w działaniu (22 listopada 2023)Większy zakres, ale z ułatwieniami dla mieszkańców. Nowy projekt strefy czystego transportu w Warszawie (14 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony