Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Jednolite zasady transportu odpadów

24 stycznia br. weszły w życie przepisy, które zastąpią określane dotychczas w indywidualnych zezwoleniach warunki transportu odpadów. Nowe rozporządzenie nie dotyczy jednak przewozu odpadów niebezpiecznych.

   Powrót       30 stycznia 2018       Odpady   

Ogłoszone jeszcze w październiku ubiegłego roku rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów weszło w życie dopiero kilka dni temu. Nowe przepisy wyraźnie przesądzają, w jakich warunkach powinien odbywać się transport odpadów innych niż niebezpieczne. To ważny krok, który powinien uprościć niespójną dotychczas praktykę określania zasad przewozu w indywidualnych zezwoleniach.

Mieszanie dozwolone, ale nie zawsze

Przepisów nowego rozporządzenia nie stosuje się do odpadów niebezpiecznych, które nadal podlegają przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 169). Zgodnie z nowymi wytycznymi, jednoczesny transport odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne jest dopuszczalny, ale tylko pod warunkiem że nie jest możliwy ich bezpośredni kontakt. Transport odpadów powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych ich rodzajów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strumień zmieszanych różnych rodzajów odpadów jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie. Ważne również, aby transport odbywał się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środek ich transportu, w szczególności poprzez wysypywanie, pylenie lub wyciek. Rozporządzenie nakazuje ponadto ograniczać uciążliwość zapachową wywołaną transportem do minimum. Do minimum ograniczone powinno zostać również oddziaływanie na odpady czynników atmosferycznych, jeżeli mogą one spowodować w konsekwencji ich negatywny wpływ na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. Transportowane odpady, w szczególności te w pojemnikach lub workach, należy układać lub mocować w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu.

Jak oznakować pojazd z przyczepą?

Odpady muszą być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport. Rozporządzenie dokładnie określa, że powinna być to karta przekazania odpadów, faktura ich sprzedaży, podstawowa charakterystyka odpadów lub dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów. Potwierdzeniem danych zlecającego może być np. pieczątka firmy. Zgodnie z § 9 rozporządzenia pojazd albo zespół pojazdów transportujących odpady musi być oznakowany białą tablicą o określonych w przepisach wymiarach, na której widnieć powinien czarny napis „ODPADY”. W przypadku zespołu pojazdów (np. samochodu lub ciągnika z przyczepą) nie ma konieczności oznakowania obu. Wystarczy bowiem, że oznakowany będzie jeden z nich. Ważne też, aby tablica umieszczona była w widocznym miejscu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Z obowiązku oznakowania zwolniono transportujących odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

Niedostosowanie się do określonych w rozporządzeniu zaleceń podlega, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, karze aresztu albo grzywny.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)W branży odpadowej droga od CSR do ESG nie jest wcale tak daleka (28 listopada 2023)Interzero i PIOIRO wspólnie wspierają proces wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce (17 listopada 2023)Trudna rola koordynatora ESG – jak przygotować się do raportowania w 2024 r. (14 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony