Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Najszerszy wybór podestów i podnośników koszowych firmy ROTHLEHNER

Jednolite zasady transportu odpadów

a+a-    Powrót       30 stycznia 2018       Odpady   

24 stycznia br. weszły w życie przepisy, które zastąpią określane dotychczas w indywidualnych zezwoleniach warunki transportu odpadów. Nowe rozporządzenie nie dotyczy jednak przewozu odpadów niebezpiecznych.

Ogłoszone jeszcze w październiku ubiegłego roku rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów weszło w życie dopiero kilka dni temu. Nowe przepisy wyraźnie przesądzają, w jakich warunkach powinien odbywać się transport odpadów innych niż niebezpieczne. To ważny krok, który powinien uprościć niespójną dotychczas praktykę określania zasad przewozu w indywidualnych zezwoleniach.

Mieszanie dozwolone, ale nie zawsze

Przepisów nowego rozporządzenia nie stosuje się do odpadów niebezpiecznych, które nadal podlegają przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 169). Zgodnie z nowymi wytycznymi, jednoczesny transport odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne jest dopuszczalny, ale tylko pod warunkiem że nie jest możliwy ich bezpośredni kontakt. Transport odpadów powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych ich rodzajów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strumień zmieszanych różnych rodzajów odpadów jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie. Ważne również, aby transport odbywał się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środek ich transportu, w szczególności poprzez wysypywanie, pylenie lub wyciek. Rozporządzenie nakazuje ponadto ograniczać uciążliwość zapachową wywołaną transportem do minimum. Do minimum ograniczone powinno zostać również oddziaływanie na odpady czynników atmosferycznych, jeżeli mogą one spowodować w konsekwencji ich negatywny wpływ na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. Transportowane odpady, w szczególności te w pojemnikach lub workach, należy układać lub mocować w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu.

Jak oznakować pojazd z przyczepą?

Odpady muszą być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport. Rozporządzenie dokładnie określa, że powinna być to karta przekazania odpadów, faktura ich sprzedaży, podstawowa charakterystyka odpadów lub dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów. Potwierdzeniem danych zlecającego może być np. pieczątka firmy. Zgodnie z § 9 rozporządzenia pojazd albo zespół pojazdów transportujących odpady musi być oznakowany białą tablicą o określonych w przepisach wymiarach, na której widnieć powinien czarny napis „ODPADY”. W przypadku zespołu pojazdów (np. samochodu lub ciągnika z przyczepą) nie ma konieczności oznakowania obu. Wystarczy bowiem, że oznakowany będzie jeden z nich. Ważne też, aby tablica umieszczona była w widocznym miejscu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Z obowiązku oznakowania zwolniono transportujących odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

Niedostosowanie się do określonych w rozporządzeniu zaleceń podlega, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, karze aresztu albo grzywny.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do dalszych prac w komisjach (14 czerwca 2019)13 zatrzymanych ws. "afery śmieciowej" (06 czerwca 2019)Opanowany pożar w sortowni odpadów w Studziankach (06 czerwca 2019)Za kilka miesięcy przetarg na inwestycję, która wyeliminuje odór w katowickim MPGK (04 czerwca 2019)Statek ze spornymi kanadyjskimi odpadami płynie do Vancouver (03 czerwca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych