Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Jednolity tekst ucpg dostępny

   Powrót       25 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

18 marca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Nowa wersja dokumentu uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1852) i zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 20 lutego br.

Ustawa służy określeniu zadań gmin oraz obowiązków właścicieli nieruchomości. Dotyczy tych kwestii w obszarze utrzymania czystości i porządku w gminach, warunków podejmowania działań w zakresie odbierania i gospodarowania odpadów komunalnych, obowiązków wytwórców tychże odpadów w sferze ich selektywnego zbierania oraz warunków udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w uregulowanym ustawą ujęciu.

Zmiany wynikające z ustawy Dz. U. poz. 1852 to np.:

  • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą zapewniać przyjmowanie opakowań i odpadów komunalnych objętych systemem kaucyjnym, na podstawie umowy z podmiotem reprezentującym,
  • gminy mają udostępniać na stronach internetowych swoich urzędów informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zawierające:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Pełną treść obwieszczenia, a tym samym aktualny jednolity tekst ustawy UCPG można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowo opublikowanych aktach prawnych informujemy w każdy czwartek za pomocą cotygodniowego newslettera Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Dominika Góra : Koordynatorka redakcji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)Guma, plastik i tektura. Nielegalne odpady wróciły do Niemiec (22 kwietnia 2024)O systemie kaucyjnym z pogodą ducha. Debata na Targach Ekotech m.in. o płatnościach zbliżeniowych (19 kwietnia 2024)Przesunięcie dla napojów mlecznych i uprawnienia kontrolne. O systemie kaucyjnym przed Dniem Ziemi (19 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony