Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Jednolity tekst ucpg dostępny

   Powrót       25 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

18 marca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Nowa wersja dokumentu uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1852) i zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 20 lutego br.

Ustawa służy określeniu zadań gmin oraz obowiązków właścicieli nieruchomości. Dotyczy tych kwestii w obszarze utrzymania czystości i porządku w gminach, warunków podejmowania działań w zakresie odbierania i gospodarowania odpadów komunalnych, obowiązków wytwórców tychże odpadów w sferze ich selektywnego zbierania oraz warunków udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w uregulowanym ustawą ujęciu.

Zmiany wynikające z ustawy Dz. U. poz. 1852 to np.:

  • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą zapewniać przyjmowanie opakowań i odpadów komunalnych objętych systemem kaucyjnym, na podstawie umowy z podmiotem reprezentującym,
  • gminy mają udostępniać na stronach internetowych swoich urzędów informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zawierające:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  2. adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

Pełną treść obwieszczenia, a tym samym aktualny jednolity tekst ustawy UCPG można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowo opublikowanych aktach prawnych informujemy w każdy czwartek za pomocą cotygodniowego newslettera Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Dominika Góra : Koordynatorka redakcji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)Będzie spotkanie ws. składowisk odpadów. MSWiA (23 maja 2024)20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa (21 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony