Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Nadzorze Wodnym Lębork Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Jutro obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł

a+a-    Powrót       01 lutego 2019       Woda   

W 48. rocznicę podpisania międzynarodowej konwencji o ochronie mokradeł (Konwencji Ramsarskiej) naukowcy i przyrodnicy spotykają się, by omawiać znaczenie tych ekosystemów dla zmieniającego się klimatu. Obszary bagienne świata należą do najważniejszych regulatorów klimatu Ziemi - ochrona mokradeł może nam pomóc zarówno ograniczyć globalne ocieplenie, jak i zaadaptować się do zmian klimatu. Ale mokradła mogą też paść ofiarą tych zmian, a wraz z nimi tysiące zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt.

30 proc. glebowego węgla zmagazynowane w bagnach

Bagna są najważniejszymi lądowymi „magazynami” węgla organicznego, zawierając 30 proc. glebowego węgla świata i aż dwa razy więcej niż wszystkie lasy na Ziemi. W geologicznej skali czasowej przyczyniają się do ochładzania klimatu, usuwając z atmosfery dwutlenek węgla. Ale w krótszej skali czasowej mogą przyczyniać się do ocieplania, uwalniając do atmosfery metan – ważny element klimatycznych sprzężeń zwrotnych. Jaka będzie relacja między bagnami, a klimatem zależy w dużej mierze od nas. Osuszanie mokradeł to jeden z czynników przyspieszających globalne ocieplenie, ponieważ powoduje szybkie biologiczne utlenianie zawartego w torfie węgla i jego emisję do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Emisje CO2 z osuszonych torfowisk, obejmujących zaledwie ok. 0,5 proc. powierzchni lądów, odpowiadają aż za 5 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Możemy ich uniknąć przywracając na osuszonych niegdyś torfowiskach warunki bagienne i zaprzestając ich rolniczego wykorzystania.

Mokradła – w ujęciu Konwencji Ramsarskiej – to nie tylko bagna, ale też śródlądowe ekosystemy wodne i wodno-błotne oraz płytkie przybrzeżne wody morskie. Wszystkie są wrażliwe na obserwowany wzrost temperatury i zmiany rozkładu opadów. Bezpośrednim skutkiem utraty mokradeł dla człowieka jest wyczerpywanie się zasobów wody użytkowej, wymieranie populacji poławianych ryb czy zaburzenie lokalnego mikroklimatu. Dlatego, tak jak ochrona klimatu musi być częścią całościowych działań na rzecz ochrony biosfery, tak ochrona mokradeł powinna być nierozłącznym elementem mądrej polityki klimatycznej.

Więcej w opracowaniu pt. „Mokradła a zmiany klimatu”.

Źródło: Centrum Ochrony Mokradeł

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą (17 czerwca 2020)Lasy Państwowe przez ponad 20 lat wydały na małą retencję ponad 900 mln zł (25 maja 2020)Wody Polskie przygotowują się do rozbiórki zbiornika w Wilkowicach (14 kwietnia 2020)Pierwszy krok do zminimalizowania skutków suszy to naprawa szkód wyrządzonych naturze (10 lutego 2020)Żyzna gleba pożądana, ale nie na mokradłach (31 stycznia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony