Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.09.2021 16 września 2021

Każdego roku poprzeczka 5 proc. wyżej

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projektowany harmonogram minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na najbliższe lata.

   Powrót       18 kwietnia 2017       Odpady   

Kluczowym elementem systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest obowiązek zbierania i prawidłowego przetwarzania przez wprowadzających sprzęt odpadów, które powstały ze sprzętu wprowadzonego przez nich do obrotu. Narzędziem nadzoru nad realizacją tego obowiązku mogą być np. minimalne roczne poziomy zbierania, które zostały bardzo ogólnikowo określone w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Rząd pracuje aktualnie nad bardziej szczegółową „mapą drogową” realizacji docelowego poziomu na 2021 r., który wynosi 65 proc. średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85 proc. masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Doprecyzowanie założeń ustawy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągania co roku minimalnych poziomów zbierania zużytego sprzętu. Ustawa wskazuje, że do 2021 r. minimalny poziom zbierania ma wynosić nie mniej niż 40 proc. średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku lamp nie mniej niż 50 proc. Dlatego konieczne było określenie dokładnych poziomów w poszczególnych latach, tak aby zapewnić wykonanie określonych w unijnych przepisach zadań.

Cel: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Projektowana przez Ministra Środowiska regulacja przewiduje minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu w następującym kształcie: 2018 r. – 50 proc., 2019 r. – 55 proc. 2020 r. – 60 proc. średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzedzających dany rok latach. W przypadku lamp harmonogram wygląda nieco inaczej niż dla pozostałych kategorii sprzętu, tj. 60 proc. w 2018 r. , 65 proc. w 2019 r. oraz 70 proc. w roku 2020. Rozporządzenie ma w praktyce ułatwić wprowadzającym sprzęt planowanie działań w najbliższych latach. Zdaniem autorów zwiększanie w poszczególnych latach wymagań do osiągnięcia minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu będzie się wiązać z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów.

Większość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera niebezpieczne substancje, w szczególności: rtęć, freon, ołów, związki bromu, PCB. W związku z tym, że są to odpady niebezpieczne, powinny być zdaniem autorów rozporządzenia odseparowane od innych odpadów i w odpowiedni sposób zagospodarowane. Pozostawianie ich w miejscach nieprzeznaczonych do odpowiedniego zagospodarowania może powodować przenikanie do gleby, wód gruntowych czy powietrza substancji w nich zawartych, co spowoduje zanieczyszczanie środowiska naturalnego, a tym samym stanowić będzie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Rzeszowie stanie ponad 30 pojemników na elektrośmieci (16 sierpnia 2021)Katowice: Już 8 maja do odebrania nasiona i kompost w zamian za elektrośmieci (05 maja 2021)Nowy wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEiE (26 marca 2021)Zużyte oświetlenie to doskonały materiał do recyklingu… o ile nie trafi do kuchennego kosza (28 grudnia 2020)Odbiór odpadów w czasie pandemii – ważne wskazówki dla mieszkańców (24 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony