Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki
Systemy kogeneracyjne na biogaz i gaz ziemny Centrum Elektroniki Stosowanej CES

Regionalne strategie transformacji przemysłowej - sprawozdanie KE i OECD

a+a-    Powrót       18 listopada 2019       Management   

Żaden region nie zostanie wykluczony – to hasło UE. Oznacza to, że Europa musi wzmocnić regiony i pomóc im w przeprowadzeniu transformacji. Niektóre dostały już konkretną pomoc, kolejne czekają na fundusze z polityki spójności.

W opublikowanym właśnie sprawozdaniu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nt. „Regions in Industrial Transition, Policies for People and Places(1)” znajdziemy m.in. informację na temat inicjatywy rozpoczętej w 2017 r., mającej pomóc 12 regionom(2) w państwach członkowskich UE w przeprowadzeniu transformacji przemysłowej i radzeniu sobie w zglobalizowanej gospodarce.

Różne projekty w różnych regionach

Niestety w tym programie Polska nie brała udziału, za to aż trzy regiony Francji znalazły się w tym gronie (Centre-Val de Loire, Grand Est oraz Hauts-de-France - projekty dotyczyły transformacji energetycznej i rozwoju umiejętności cyfrowych). Inny przykład: hiszpańska Kantabria dostała unijne wsparcie na projekt dotyczący przekwalifikowania i włączenia zawodowego w sektorze rolno-spożywczym, gdzie w wyniku zmian technologicznych wiele osób straciło miejsce pracy. Z kolei Litwa dostała wsparcie, które pomoże wprowadzić jej mapę drogową gospodarki o obiegu zamkniętym w całym przemyśle litewskim. Włoski Region Piemont dzięki dofinansowaniu UE przetestuje nowe rozwiązania w zarządzaniu lokalnymi klastrami przemysłowymi i ich finansowaniu oraz w regionalnym rozpowszechnianiu innowacji.

Wnioski i rekomendacje

Jako obszar priorytetowy eksperci KE i OECD wskazują przygotowanie zawodów przyszłości, rozwijanie i rozpowszechnianie innowacji (jako rozwiązanie polityczne wskazano: przyspieszenie transformacji cyfrowej; rozwijanie sieci innowacji biznesowej i wspieranie klastrów; wzmocnienie powiązań między środowiskiem akademickim a lokalnymi przedsiębiorstwami). Wymieniono także promowanie przedsiębiorczości i zaangażowania sektora prywatnego, gdzie jako wyzwanie wskazano ograniczony dostęp do umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz sieci przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up. Kolejne priorytetowe kwestie to przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz promowanie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Klaster energetyczny w Saksonii

Jako dobrą praktykę wskazano w raporcie przykład klastra technologii energetycznej Energy Saxony, który łączy kompetencje 68 podmiotów z przemysłu, badań i administracji w celu komercjalizacji nowych technologii w sektorze energetycznym, elektromobilności i cyfryzacji. Finansowany w równych częściach przez Saksonię i przemysł klaster koncentruje się na rozwiązywaniu różnorodnych problemów wynikających z transformacji. Należą do nich pozyskiwanie wodoru, budowanie łańcuchów wartości od wiatru i energii słonecznej do zielonego wodoru, a także pytania techniczne, takie jak planowanie linii kolejowych zasilanych zielonym wodorem czy jak zastąpić paliwa kopalne w sektorze rolnym.

Co dalej?

Sprawozdanie i zawarte w nim zalecenia zostaną uwzględnione podczas przygotowywania przyszłych programów polityki spójności na lata 2021–2027, w ramach których przewidziano ponad 90 mld euro na badania, innowacje, cyfryzację i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7869-draft-policy-regiony-transoformacja-przemyslowa-ue.pdf
2/ Lista regionów dostępna na stronie KE:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niemiecki pomysł na przyszłość Europy, czyli jaki kierunek obierze Rada UE w kolejnym półroczu (06 lipca 2020)Platforma sprawiedliwej transformacji uruchomiona (30 czerwca 2020)Kulisy przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w Polsce (29 czerwca 2020)Kraje trójkąta węglowego potrzebują skoordynowanego planu na odchodzenie od węgla brunatnego (26 czerwca 2020)Pokryzysowa odbudowa gospodarki oczami unijnych ministrów środowiska (25 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony