Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. zamówień i gospodarowania mieniem Urzędu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Inspektor wojewódzki (bezpieczeństwo i klęski żywiołowe) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

KE wzywa Polskę do wdrożenia unijnych przepisów

a+a-    Powrót       25 stycznia 2019       Energia   

Ochrona obywateli przed hałasem, efektywność energetyczna, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się obcych gatunków roślin i zwierząt to dziedziny, w których Polska musi przyspieszyć wdrażanie unijnych przepisów – wskazała KE.

Wynika to z opublikowanego właśnie styczniowego pakietu decyzji dotyczących postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Hałas – jest lepiej, ale nie jest to wystarczające

Polska została wezwana do zapewnienia zgodności z głównymi przepisami dyrektywy dotyczącej hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia planów działań dotyczących hałasu, których celem jest utrzymanie poziomów hałasu na dotychczasowym poziomie (jeżeli są zgodne z krajowymi wartościami granicznymi) lub, w przypadku przekroczenia tych wartości, dostosowanie ich do obowiązujących wymogów. Komisja już raz skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2017 r., ale teraz uznała, że mimo pewnego progresu, jest jeszcze wiele do zrobienia. Mianowicie, ciągle aktualnym pozostaje to, że władze muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Efektywność energetyczna

W kwestii prawidłowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE) KE skierowała wezwanie aż do 15 państw członkowskich. Obok Polski trafiły one także do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Portugalii i Włoch. Dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej. Zgodnie z tą dyrektywą, wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego korzystania z energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego – od produkcji po zużycie energii końcowej.

Różnorodność biologiczna

W tym przypadku Komisja Europejska wzywa Polskę i 8 innych państw (Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Portugalię i Słowację) do przyspieszenia wdrażania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych (rozporządzenie nr 1143/2014). Inwazyjne gatunki obce to rośliny i zwierzęta, które zadomowiły się na obszarach poza swoim naturalnym zasięgiem, rozprzestrzeniając się szybko i wypierając gatunki rodzime, co pociąga za sobą poważne skutki dla gospodarki i środowiska. Po wejściu w życie rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2015 r., państwa członkowskie miały wprowadzić sankcje odstraszające, a państwa członkowskie posiadające regiony najbardziej oddalone zostały zobowiązane do przyjęcia szczegółowych wykazów inwazyjnych gatunków obcych dotyczących tych terytoriów i poinformowania o tym Komisji. Wspomniane państwa członkowskie nie powiadomiły Komisji o swoich sankcjach lub o wykazach inwazyjnych gatunków obcych dla regionów najbardziej oddalonych.

We wszystkich wymienionych wezwaniach, KE dała państwom dwa miesiące na naprawienie sytuacji i udzielenie informacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Walka z ASF trwa. Ardanowski: bez wybicia dzików Polska sobie nie poradzi (22 sierpnia 2019)Apel o narzędzia do walki ze zjawiskiem greenwashingu (16 sierpnia 2019)Do 8 września ankieta nt. programu Horyzont Europa (05 sierpnia 2019)Polski smog może znowu trafić do TSUE (30 lipca 2019)UE otwiera laboratoria dla badaczy zajmujących się m.in. bezemisyjną produkcją energii (30 lipca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony