Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Referendarz ds. administracyjnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Specjalista ds. ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

KE wzywa Polskę do wdrożenia unijnych przepisów

a+a-    Powrót       25 stycznia 2019       Energia   

Ochrona obywateli przed hałasem, efektywność energetyczna, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się obcych gatunków roślin i zwierząt to dziedziny, w których Polska musi przyspieszyć wdrażanie unijnych przepisów – wskazała KE.

Wynika to z opublikowanego właśnie styczniowego pakietu decyzji dotyczących postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Hałas – jest lepiej, ale nie jest to wystarczające

Polska została wezwana do zapewnienia zgodności z głównymi przepisami dyrektywy dotyczącej hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia planów działań dotyczących hałasu, których celem jest utrzymanie poziomów hałasu na dotychczasowym poziomie (jeżeli są zgodne z krajowymi wartościami granicznymi) lub, w przypadku przekroczenia tych wartości, dostosowanie ich do obowiązujących wymogów. Komisja już raz skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2017 r., ale teraz uznała, że mimo pewnego progresu, jest jeszcze wiele do zrobienia. Mianowicie, ciągle aktualnym pozostaje to, że władze muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Efektywność energetyczna

W kwestii prawidłowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE) KE skierowała wezwanie aż do 15 państw członkowskich. Obok Polski trafiły one także do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Portugalii i Włoch. Dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej. Zgodnie z tą dyrektywą, wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego korzystania z energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego – od produkcji po zużycie energii końcowej.

Różnorodność biologiczna

W tym przypadku Komisja Europejska wzywa Polskę i 8 innych państw (Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Portugalię i Słowację) do przyspieszenia wdrażania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych (rozporządzenie nr 1143/2014). Inwazyjne gatunki obce to rośliny i zwierzęta, które zadomowiły się na obszarach poza swoim naturalnym zasięgiem, rozprzestrzeniając się szybko i wypierając gatunki rodzime, co pociąga za sobą poważne skutki dla gospodarki i środowiska. Po wejściu w życie rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2015 r., państwa członkowskie miały wprowadzić sankcje odstraszające, a państwa członkowskie posiadające regiony najbardziej oddalone zostały zobowiązane do przyjęcia szczegółowych wykazów inwazyjnych gatunków obcych dotyczących tych terytoriów i poinformowania o tym Komisji. Wspomniane państwa członkowskie nie powiadomiły Komisji o swoich sankcjach lub o wykazach inwazyjnych gatunków obcych dla regionów najbardziej oddalonych.

We wszystkich wymienionych wezwaniach, KE dała państwom dwa miesiące na naprawienie sytuacji i udzielenie informacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekty dot. cyklu życia ogniw mają szansę na wsparcie finansowe (19 kwietnia 2019)Normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych przypieczętowane (16 kwietnia 2019)5 mld euro wsparcia dla kogeneracji w Polsce zatwierdzone przez KE (16 kwietnia 2019)Resort środowiska: powstanie baza danych o inwazyjnych gatunkach obcych roślin i zwierząt (15 kwietnia 2019)Europejski ból głowy, czyli kto osiąga założone poziomy recyklingu (12 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony