Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Kilkadziesiąt milionów euro na czyste innowacje. KE ogłasza wsparcie inwestycyjne dla 17 projektów

   Powrót       20 grudnia 2023       Energia   

UE przeznaczy 65 mln euro na inwestycje w innowacyjne projekty rozwijające czyste technologie. Wsparcie zostanie skierowane w ramach unijnego funduszu innowacji, który ma tworzyć zachęty do rozwoju nowoczesnych technologii nisko i bezemisyjnych.

O inwestycjach informuje Komisja Europejska w opublikowanym 19 grudnia komunikacie prasowym. Jak dowiadujemy się z tekstu, najwyższy unijny organ wykonawczy wybrał 17 projektów, które otrzymają środki na działania w trzech obszarach – sektorach energochłonnych, energii odnawialnej oraz magazynowaniu energii. „Wybrane projekty obejmują szeroki zakres sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji komponentów na potrzeby energii odnawialnej oraz szkła, ceramiki i materiałów budowlanych” – czytamy. Projekty mają także obejmować inwestycje w żelazo i stal, chemikalia, cement, rafinerie czy wodór.

Sektory energochłonne, OZE i magazynowanie

W obszarze sektorów energochłonnych dofinansowanie w kwocie 32,6 mln euro otrzyma osiem projektów. Pięć z nich zostanie zrealizowane we Włoszech – projekt dotyczący żelaza i stali, projekt w sektorze chemicznym oraz trzy projekty związane ze szkłem, ceramiką i materiałami budowlanymi. Jeden projekt związany z wodorem przypadnie na Chorwację, natomiast dwa (w sektorze rafineryjnym oraz związany z cementem i wapniem) na Hiszpanię. Drugą pod względem wysokości sumę Komisja przeznaczyła na obszar energii ze źródeł odnawialnych. Siedem projektów z tej grupy otrzyma 24,4 mln euro. Trzy z nich – we Francji, na Węgrzech i na Łotwie – wiążą się z wytwarzaniem komponentów do produkcji energii z OZE. Dwa z zakresu energetyki słonecznej zostaną zrealizowane we Francji i Grecji, a dwa związane z branżą morską i fleksodrukiem w Hiszpanii oraz w kilku miejscach w krajach skandynawskich (Szwecji, Finlandii i Norwegii). Trzeci z obszarów, którym przyznano wsparcie, to magazynowanie energii. Na dwa projekty związane z magazynowaniem KE przeznacza 8,4 mln euro; projekt we Francji będzie dotyczył inteligentnej sieci wieloenergetycznej, a projekt w Danii – magazynowania energii cieplnej.

Ponad 1,8 mln ton CO2 mniej

KE w swoim komunikacie informuje, że dzięki wybranym projektom uda się uniknąć emisji ponad 1,8 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w ciągu pierwszych dziesięciu lat ich działania, co ma przyczynić się do europejskiej dekarbonizacji. Nowe projekty mają poszerzyć geograficzny zasięg funduszu innowacji, który obejmie łącznie 24 państwa, z czego środki po raz pierwszy popłyną na Łotwę i Węgry. Dotacja dla każdego z 17 projektów zmieści się w kwocie między 1,6 a 4,5 mln euro pochodzącymi z dochodów generowanych przez unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). 1/3 beneficjentów to małe i średnie przedsiębiorstwa, a poza wybranymi projektami Europejski Bank Inwestycyjny rozważa skierowanie pomocy rozwojowej dla „czterech innych obiecujących projektów”. W ramach naboru złożono 72 wnioski, z 48 uznanymi za kwalifikowalne i dopuszczalne. Ocenie podlegało pięć kryteriów funduszu innowacyjnego – stopień innowacyjności, potencjał w unikaniu emisji gazów cieplarnianych, dojrzałość projektów oraz ich skalowalność i opłacalność. Jak przypomina Komisja, 24 listopada br. ogłoszono dwa nowe zaproszenia do składania wniosków projektowych – do pierwszej aukcji pilotażowej w ramach Europejskiego Banku Wodoru (800 mln euro) oraz zaproszenie do składania wniosków dla neutralnych emisyjnie technologii z różnych sektorów (4 mld euro).

Fundusz dźwignią transformacji

Decyzję Komisji Europejskiej skomentowało jej dwóch przedstawicieli. - Na drodze do neutralności klimatycznej musimy jak najlepiej wykorzystać potencjał inwestycyjny UE. Fundusz Innowacyjny jest ważnym instrumentem dostępnym w celu wsparcia naszego przemysłu w transformacji, co może również pomóc w pozyskaniu bardzo potrzebnych inwestycji prywatnych. Dzięki finansowaniu projektów w zakresie czystych technologii zarówno ograniczamy nasze emisje, jak i przyczyniamy się do zwiększenia naszej konkurencyjności na arenie światowej – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy, Maroš Šefčovič. Komisarz ds. klimatu, Wopke Hoekstra, stwierdził, że Fundusz Innowacyjny UE to jeden z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych i czystych technologii. – (…) jesteśmy dumni z finansowania 17 kolejnych projektów w całej Europie. Szczególnie cieszę się, że jesteśmy w stanie pomóc małym przedsiębiorstwom w Europie w czerpaniu korzyści z transformacji ekologicznej. Projekty te i przedsiębiorstwa, choć ich skala jest niewielka, mają ogromny potencjał. Będziemy nadal inwestować w zieloną przyszłość Europy i pomagać w wprowadzaniu przełomowych innowacji do naszej gospodarki – powiedział komisarz.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ciechanów: Kolejne inteligentne pojemniki do segregacji odpadów (24 stycznia 2023)Nowe możliwości w Funduszu Innowacyjnym po publikacji RePowerEU (07 czerwca 2022)Ponad 1 mld euro na innowacyjne projekty na rzecz transformacji klimatycznej UE (04 kwietnia 2022)Ruszają dotacje z Funduszu Innowacyjnego: OZE, wodór i magazyny energii w centrum uwagi (02 sierpnia 2021)Kiedy będzie można ubiegać się o środki z Funduszu Modernizacyjnego? (22 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony