Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Klimat, bioróżnorodność... zanieczyszczenie. Przedstawiciele 120 państw chcą reakcji na trzeci światowy kryzys

Jesteśmy świadkami początków globalnej walki z zanieczyszczeniem środowiska. Zakończyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej w tym obszarze. Mówi się o stworzeniu panelu analogicznego do IPCC i IPBES. Jakie efekty rozmów?

   Powrót       07 lutego 2023       Ryzyko środowiskowe   
Earth sinking in pollution

Czy po klimacie (IPCC) oraz różnorodności biologicznej (IPBES) zmierzamy do stworzenia międzynarodowej grupy ekspertów ds. produktów chemicznych i odpadów? Takie kroki, choć żmudne, podejmowane są na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na przełomie stycznia i lutego br., w Bangkoku (Tajlandia) trwało spotkanie grupy roboczej, której celem jest wyznaczenie ram współpracy międzynarodowej w kwestii zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Chodzi o tzw. otwartą grupę roboczą, która w najbliższej przyszłości powoła Naukowo-polityczny panel mający na celu dalszy wkład w należyte zarządzanie chemikaliami i odpadami oraz zapobieganie zanieczyszczeniom (ang. Science-Policy Panel to Contribute Further to the Sound Management of Chemicals and Waste and to Prevent Pollution). Do końca 2024 r. ma być znany dokładny zakres działania i funkcje tego panelu. Ostatnie posiedzenie zgromadziło 200 delegatów, reprezentujących 120 państw członkowskich, 60 „organizacji społeczeństwa obywatelskiego” i pięciu organizacji międzyrządowych.

Fundamentem działania grupy, jest decyzja z marca ub. roku, która zapadła w trakcie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ang. UNEA). Pisaliśmy o niej w artykule pt. Walka z zanieczyszczeniem chemikaliami. Historyczna rezolucja UNEA. Wtedy również stworzono podwaliny do ogólnoświatowej walki z zanieczyszczeniem plastikiem (na tym polu jest też ruch na polskim podwórku, patrz: ramka).

#EndPlasticPollution

Przedstawiciele świata biznesu, nauki czy organizacji pozarządowych rozpoczęli dziś współpracę wokół inicjatywy #EndPlasticPollution, skupionej wokół Centrum UNEP-GRID/Warszawa. Pierwszym z celów jest przygotowanie polskiej propozycji wkładu w światowe ramy prawne dotyczące walki z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Taka legislacja ma powstać, zgodnie ze zobowiązaniem Środowiskowego Programu ONZ, do końca 2024 r.

Czytaj też: 2022 rokiem kamieni milowych w ochronie środowiska

Choć po pierwszej sesji konkretów padło niewiele, sam fakt, że kwestia zanieczyszczeń środowiska jest poruszana na globalnym szczeblu, wskazuje wzrost rangi problemu.

Jak komentował obecny na posiedzeniu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Orgainsation) Tedros Adhanom Ghebreyesus „narażenie na chemikalia i zanieczyszczenie powietrza prowadzi do tragedii zdrowia publicznego, której można uniknąć”. Jego zdaniem, panel mógłby zaoferować strategiczne podejście i zapewnić możliwości współpracy i innowacji, koncentrując się na zapobieganiu zanieczyszczeniom.

Negocjatorzy w kwestii zanieczyszczeń podkreślają poza oddziaływaniem na środowisko, ich wpływ na człowieka. Jak czytamy na łamach Earth Negotiations Bulletin, zanieczyszczania są przyczyną co szóstego zgonu na świecie.

Co udało się ustalić?

Na razie wiadomo, że rolą przyszłego panelu będzie „skanowanie horyzontów, oceny naukowe, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji oraz udostępnianie informacji”, a także tzw. budowanie potencjału (ang. capacity building). To dość popularne na globalnym szczeblu pojęcie, które w tym wypadku może oznaczać m.in. wspieranie naukowców z krajów rozwijających się w zaangażowaniu w prace panelu, ale i wspieranie samych badań naukowych (i budowanie lokalnych baz laboratoryjnych).

Poza tym, zakres prac panelu jest niedoprecyzowany. Nie udało się m.in. określić, czy chemikalia i odpady będą wyłącznym tematem prac grupy. Część delegatów zgłaszała potrzebę włączenia w ramy ogólnie emisji do powietrza, wód i gleb, a niektórzy – „wszystkich rodzajów zanieczyszczeń”. Ostatecznie sprawa pozostałą ujęta w nawiasach kwadratowych (patrz: znaczenie nawiasów w światowych negocjacjach) w następujący sposób: „Celem panelu jest wzmocnienie współpracy nauka-polityka, na rzecz należytego zarządzania chemikaliami i odpadami oraz zapobiegania zanieczyszczeniom w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska”.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Ewa Patalas na stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (07 czerwca 2024)Prawie 283 tys. mieszkańców dużych miast narażonych jest na nadmierny hałas. Badanie GUS-u (06 czerwca 2024)Mobilna Polska Wschodnia dzięki Funduszom Europejskim (04 czerwca 2024)Powstał model zanieczyszczenia oceanów plastikiem (29 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony