Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Kolejny projekt ustawy wdrażającej dyrektywę SUP. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na kluczowe problemy

Do pierwotnego projektu ustawy wdrażającej dyrektywę SUP zgłoszono ponad 700 uwag. Również jego nowa wersja jest krytykowana m.in. za plan zbyt szybkiego wprowadzenia obowiązku opłat za koszty zbierania, transportu i przetwarzania odpadów.

   Powrót       25 stycznia 2022       Odpady   

Unijna dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (zwana również dyrektywą SUP - ang. single use plastics) weszła w życie w lipcu 2019 r. Dwa lata później minął czas transpozycji jej zapisów do systemów prawnych w państwach członkowskich.

W Polsce transpozycja dyrektywy SUP nie została jeszcze sfinalizowana. 30 grudnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw(1) z 6 grudnia 2021 r.

Przypomnijmy: poprzedni projekt omawianej ustawy został przedstawiony 1 kwietnia 2021 r., a podczas konsultacji społecznych zgłoszono do niego ok. 700 uwag. Wśród podmiotów opiniujących projekt ustawy była m.in. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Choć w kolejnym projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę SUP uwzględniono wiele uwag, to PFPŻ ZP wskazała, że naniesienia kolejnych poprawek wymaga zarówno grudniowy projekt ustawy, jak i projekt rozporządzenia wykonawczego określającego stawki za zbieranie odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Uwagi wobec projektu ustawy wdrażającej dyrektywę SUP

PFPŻ ZP stwierdziła, że wysokość opłaty za koszty zbierania, transportu i przetwarzania odpadów została ustalona w sposób nieuwzględniający wymogów dyrektywy SUP. Problemem jest fakt, że projekt ustawy zakłada opłaty zryczałtowane i - jak wskazuje PFPŻ ZP - są one oparte na arbitralnej ocenie ustawodawcy, a nie na realnych kosztach ponoszonych przez przedsiębiorców. PFPŻ ZP zaapelowała tym samym o jednoznaczne i proporcjonalne ustalenie kosztów w taki sposób, by nie przekraczały one poziomu niezbędnych opłat dla realizacji celów dyrektywy SUP.

Skrytykowany został także proponowany termin wprowadzenia opłaty za pokrycie kosztów zbierania, transportu i przetwarzania odpadów - zdaniem PFPŻ ZP wprowadzenie obowiązku uiszczania ww. opłat już w 2022 r. (tj. 14 dni od ogłoszenia ustawy) będzie znacznym obciążeniem dla polskich przedsiębiorców.

- Tego typu publicznoprawne obciążenia nie powinny być w żadnym razie wprowadzane w toku roku kalendarzowego (tj. obrotowego dla większości firm), gdyż w takim przypadku koszty te nie są już uwzględniane w budżetach przedsiębiorców na dany rok - uzasadniła PFPŻ ZP.

PFPŻ ZP zaproponowała, by zapisy ustawy weszły w życie z początkiem 2023 r., czyli wtedy, kiedy planuje się wdrożenie rozporządzenia w sprawie stawek opłaty za zbieranie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. W przeciwnym przypadku dojdzie do kolizji terminów wejścia przepisów w życie.

Za problem w projekcie ustawy uznawane jest również wyłączenie z zakazu stosowania plastikowych sztućców i opakowań z ekspandowanego polistyrenu na czas pandemii COVID-19 i na trzy miesiące po jej odwołaniu - wg opinii PFPŻ ZP jest to działanie niezgodne z art. 5 dyrektywy SUP. Unijne przepisy nie przewidują bowiem różnicowania terminu wprowadzenia zakazu stosowania jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego; brak też wskazań, by na kwestie te miała mieć jakikolwiek wpływ pandemia koronawirusa.

W nowym projekcie ustawy określono, że jednorazowe produkty plastikowe wprowadzone do obrotu dzień przed wejściem ustawy w życie mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów. W tym świetle nie zaktualizowano Uzasadnienia do projektu ustawy - dzień, do którego należało wprowadzić tego typu produkt na rynek, określono na 3 lipca 2021 r.

Czytaj też: Dyrektywa SUP w Polsce - na poważnie, czy z przymrużeniem oka? Biznes czeka na ramy prawne

O co chodzi z dyrektywą SUP?

Jak można przeczytać w Uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, produkty jednorazowe wykonane z plastiku stanowią 50 proc. wszystkich odpadów w środowisku morskim.

Unijna dyrektywa SUP ma na celu redukcję zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem o 70 proc. By osiągnąć ten cel, zapisy prawne wprowadziły zakaz korzystania z dziesięciu najpopularniejszych jednorazowych przedmiotów wykonanych z plastiku. Są wśród nich: talerze z tworzywa sztucznego, słomki, sztućce, patyczki kosmetyczne, kijki do balonów, a także styropianowe pojemniki na żywność i napoje. Innym ważnym postanowieniem dyrektywy jest osiągnięcie obowiązkowego poziomu 77 proc. selektywnej zbiórki butelek do 2025 r. i 90 proc. do 2029 r. Co więcej, do 2023 r. wprowadzone do obrotu butelki z tworzywa sztucznego będą miały być wykonane w 25 proc. z materiału z recyklingu, a do 2030 r. - w 30 proc. System Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta zobliguje producentów do płacenia za procesy oczyszczania środowiska z odpadów plastikowych.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Projekt ustawy dostępny jest na stronie RCL pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777269#12777269

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wspólny raport europejskich naczelnych organów kontroli na temat odpadów z tworzyw sztucznych (10 maja 2022)Naukowcy proponują limity produkcji plastiku (02 maja 2022)Mikroplastik przyczynia się do rozprzestrzeniania się pasożytów (28 kwietnia 2022)Mikroplastik wykryty w najgłębszych częściach płuc człowieka (08 kwietnia 2022)Cyrkularność to konieczność. Wykorzystanie tworzyw sztucznych w Europie pod lupą (06 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony