Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Komisja Europejska: To było ostatnie ostrzeżenie w sprawie Puszczy

Szeroko komentowane w ostatnich dniach postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej nie nakłada na Polskę żadnych kar finansowych. Lada moment może się to jednak zmienić – wyjaśniają eksperci.

   Powrót       30 listopada 2017       Planowanie przestrzenne   

W 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła wyznaczenie obszaru Puszczy Białowieskiej jako obszaru „mającego znaczenie dla Wspólnoty” ze względu na występujące tam siedliska przyrodnicze oraz siedliska zwierząt i ptaków. Taka klasyfikacja obszaru oznacza dla Polski szereg przywilejów, ale także szczególnych obowiązków w zakresie jego ochrony.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami unijnych urzędników co do wypełniania przez Polskę zobowiązań dyrektyw: ptasiej i siedliskowej na chronionym obszarze, w lipcu br. Komisja Europejska wniosła przeciwko Polsce skargę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto, skarżący wnieśli, aby w oczekiwaniu na wyrok rozstrzygający sprawę co do istoty Polska zaprzestała, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, aktywnych działań gospodarki leśnej na obszarze Puszczy. Postanowieniem z dnia 27 lipca br. wiceprezes Trybunału tymczasowo uwzględnił ten wniosek. Wydane w ubiegłym tygodniu kolejne postanowienie podtrzymuje lipcową decyzję, ale różni się istotnym elementem: wspomina o możliwości nałożenia na Polskę konkretnych kar finansowych za każdy dzień naruszania reguł gry. W postanowieniu jest mowa o konkretnych kwotach, ale samoistnie nie nakłada ono żadnych kar. Z treścią możemy jednak odczytać wyraźnie, że kolejnych ostrzeżeń i miękkich pouczeń już nie będzie.

Zegar tyka

- W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami jest niezbędne, by wzmocnić skuteczność zarządzonych środków tymczasowych, przewidując nałożenie kary pieniężnej, w razie gdyby Polska nie miała natychmiast i w pełni przestrzegać tych środków tymczasowych – czytamy w wydanym w ubiegłym tygodniu komunikacie prasowym(1) Trybunału Sprawiedliwości UE. Co zatem oznacza ono w praktyce? – Postanowienie nie nakłada na Polskę żadnych kar finansowych. Dopuszcza jednak taką możliwość w niedalekiej przyszłości, jeżeli Polska nie zachowa się zgodnie z treścią określonych w postanowieniu środków tymczasowych – tłumaczy w rozmowie z Teraz Środowisko Ewa Lieder, posłanka na Sejm RP.

Jakie są zatem aktualne reguły gry? Trybunał nakazał Polsce, aby w ciągu 15 dni od doręczenia postanowienia powiadomiła Komisję o wszelkich środkach, jakie przyjęła w celu pełnego poszanowania unijnego prawa na terenie Puszczy Białowieskiej. Jeżeli raport nie zostanie przedstawiony w terminie lub stwierdzone zostaną jakiekolwiek naruszenia lub nieprawidłowości, Trybunał natychmiast nakaże Polsce (w drodze kolejnego postanowienia) zapłatę na rzecz Komisji kwoty w wysokości co najmniej 100 000 euro dziennie. Kara będzie jednak naliczana nie od dnia wydania postanowienia nakładającego karę, ale od dnia doręczenia Polsce listopadowego postanowienia. Kara będzie naliczana za każdy dzień aż do stwierdzenia zaprzestania naruszania przez Polskę ustalonych wcześniej reguł. - Postanowienie jest wiążącą dla Polski decyzją Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem są dowody na to, że na określonych w postanowieniu terenach nadal odbywa się wycinka. Istnieje więc ryzyko, że za sprzeczne z prawem i zdrowym rozsądkiem działania odpowiedzialnych za to osób zapłacą polscy podatnicy – dodaje Lieder.

Warto w tym miejscu podkreślić, że ubiegłotygodniowe postanowienie w przedmiocie środków tymczasowych nie przesądza kwestii powództwa głównego, czyli tego, czy Polska naruszyła postanowienia unijnych dyrektyw. - Rozprawa w przedmiocie głównej skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce została zaplanowana na 12 grudnia br. Jeżeli zaś chodzi o „odblokowanie” ewentualnej kary finansowej w zakresie środków tymczasowych, wszystko zależy teraz od Ministerstwa Środowiska i tego, w jakim kształcie przedłoży Komisji raport – podsumowuje Katarzyna Kościesza z Fundacji Client Earth – Prawnicy dla Ziemi. Podczas specjalnie zwołanej w tym celu konferencji prasowej minister Jan Szyszko zapewnił, że strona polska przedstawi Komisji Europejskiej wystarczające informacje na ten temat.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ KOMUNIKAT PRASOWY nr 122/17: Oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170122pl.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pogodzić ochronę przyrody z turystyką. O wizji dla Puszczy Białowieskiej (26 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Mokradła, parki i ogrody chłodzą miasta w upały. Analiza naukowców z University of Surrey (01 marca 2024)Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony