Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Szykują się duże zmiany unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody, powietrza oraz ścieków

Komisja Europejska zaproponowała zmiany przepisów ws. jakości powietrza, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz oczyszczania ścieków. Zmiany miałyby wchodzić w życie stopniowo, z różnymi celami na lata 2030, 2040 i 2050.

   Powrót       27 października 2022       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska zaproponowała w środę surowsze przepisy(1) dotyczące zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Mowa o zmianach w następujących aktach prawnych: dyrektywie ws.  oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywie ws. jakości powietrza atmosferycznego oraz wykazie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych.

Jakość powietrza

Proponowana zmiana dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego ustanowi tymczasowe normy jakości powietrza w Unii Europejskiej do 2030 r., które będą ściślej dostosowane do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Jak wskazuje KE, przegląd dyrektywy zagwarantuje, że osoby poszkodowane w wyniku zanieczyszczenia powietrza będą miały prawo do odszkodowania w przypadku naruszenia unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza.

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Zmiana dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków– wyjaśnia KE -  obejmować ma m.in. propozycję dążenia do neutralności energetycznej sektora ściekowego do 2040 r. oraz poprawę jakości osadów ściekowych w celu zwiększenia możliwości ich ponownego wykorzystania, co stanowić będzie postęp w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych

W oparciu o aktualne dowody naukowe Komisja proponuje aktualizację wykazów zanieczyszczeń wody, które mają być ściślej kontrolowane w wodach powierzchniowych i podziemnych. Do wykazów zostanie dodanych 25 substancji o dobrze udokumentowanym problematycznym wpływie na przyrodę i zdrowie ludzi. Będzie to  m.in. glifosat, niektóre leki stosowane jako środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także antybiotyki. Ponadto zaktualizowane zostaną normy dotyczące 16 zanieczyszczeń już objętych przepisami, w tym metali ciężkich i chemikaliów przemysłowych, a cztery zanieczyszczenia, które nie są już zagrożeniem dla całej UE, zostaną usunięte.

Co dalej?

- Propozycje zostaną teraz rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Po przyjęciu zaczną one obowiązywać stopniowo, z różnymi celami na lata 2030, 2040 i 2050 – dając przemysłowi i władzom czas na dostosowanie się, a także przeprowadzenie – w razie potrzeby – niezbędnych inwestycji – wyjaśniono w komunikacie KE.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6278

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ramy prawne ws. biotworzyw (02 grudnia 2022)Przemieszczanie i eksport odpadów. Jakie stanowisko komisji ENVI? (02 grudnia 2022)Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla. Propozycja nowych unijnych ram (01 grudnia 2022)KE proponuje nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (01 grudnia 2022)Formuła PPP/ESCO sposobem na efektywne przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w samorządach (29 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony