Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Komisje senackie przeciwko ustalaniu maksymalnej opłaty za odpady przy metodzie od zużytej wody

   Powrót       04 sierpnia 2021       Odpady   

Połączone komisje senackie wniosły we wtorek o wprowadzenie szeregu poprawek do noweli tzw. ustawy śmieciowej [przyp. red. – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach], w tym o usunięcie z niej zapisu ustanawiającego maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody.

7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 os. ogółem za gospodarstwo domowe

Nowela tzw. ustawy śmieciowej przyjęta przez Sejm na początku lipca ustanawia maksymalną stawkę opłaty za odpady przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Opłata nie mogłaby być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe (tj. ok. 150 zł). Nowelizacja zakłada też, że gminy fakultatywnie będą mogły pokrywać część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat za odpady pobranych od mieszkańców.

Rozpatrzenie poprawek do nowelizacji senatorowie przełożyli z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się w lipcu. Połączone Komisje Klimatu, Środowiska i Samorządu Terytorialnego rozpatrzyły we wtorek 40 poprawek. Przychyliły się do większości z nich, poza poprawkami wycofanymi lub wykluczającymi się.

Senatorowie za usunięciem niektórych zapisów

Senatorowie opowiedzieli się m.in. za usunięciem zapisu ustanawiającego maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody. Rekomendują też skreślenie punktu mówiącego, że rada gminy może postanowić w drodze uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych pobranych od mieszkańców.

Ponadto zaproponowano zwiększenie ryczałtowej stawki opłaty za odpady wytwarzane przez nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jedna z poprawek zakłada też zmniejszenie liczby warunków, po spełnieniu których minister właściwy do spraw klimatu będzie mógł zezwolić gminie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Część poprawek ma charakter redakcyjny i uściślający.

Zgodnie z nowelizacją, gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania. Według resortu takie rozwiązanie powinno spowodować, że mniej odpadów trafi na wysypiska, co w konsekwencji również ograniczy koszty dla gmin.

Nowela ustawy śmieciowej wydłuży ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NSA utrzymał wyrok częściowo unieważniający stołeczną uchwałę śmieciową (15 października 2021)Ekspert: gminy nie wiedzą, jak stosować niektóre przepisy nowej ustawy czystościowej (30 września 2021)Nowela ustawy UCPG z podpisem prezydenta (25 sierpnia 2021)Nowela ucpg w Sejmie: większość poprawek Senatu odrzucona. Co zostało? (12 sierpnia 2021)Sejm za ustaleniem maks. opłaty za śmieci przy metodzie "od wody" (09 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony