Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Rząd chce zakazać wykorzystywania kompostu do rekultywacji składowisk

Resort środowiska pracuje nad zmianą rozporządzenia, które reguluje zasady lokalizacji i prowadzenia składowisk odpadów. Nie znamy jeszcze wyników konsultacji publicznych, ale już teraz wiadomo, że branża nie jest do zmian nastawiona entuzjastycznie.

   Powrót       21 listopada 2019       Odpady   

W procesie tworzenia i formowania okrywy rekultywacyjnej na składowiskach odpadów wykorzystywane są dziś odpady, których morfologia i właściwości fizykochemiczne pozwalają na wytworzenie odpowiedniego podłoża dla rozwoju flory. Są to odpady zawierające odpowiednie substancje odżywcze i charakteryzujące się odpowiednim spulchnieniem i napowietrzaniem warstwy wierzchniej okrywy rekultywacyjnej. Mogą to być m.in. osady ściekowe, popioły i pyły ze spalania paliw lub inne odpady zawierające znaczne zawartości biofrakcji, humusu lub innych czynników glebotwórczych (np. odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego). Przedstawiony niedawno przez Ministerstwo Środowiska projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów(1) oznacza, że do rekultywacji nie będzie można wkrótce wykorzystywać popularnego dziś kompostu niespełniającego wymagań dla nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin.

Kompost już tylko do składowania

Jedną z kluczowych zmian jest umożliwienie wykorzystania odpadów o kodzie 10 01 03 (popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej) oraz odpadów o kodzie 06 05 03 (osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02) do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej). - Stanowi to wypełnienie hierarchii postępowania z odpadami i spowoduje zmniejszenie zużycia materiałów i surowców naturalnych wykorzystywanych na składowisku odpadów – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. Niejako „w zamian” resort chce natomiast ograniczyć wykorzystanie w tym celu kompostu nienadającego się do wykorzystania (kod odpadu 19 05 03). Dotychczas odpady te były wykorzystywane do rekultywacji składowisk stosunkowo często. Jeśli projektowane przepisy wejdą w życie, będzie je można już tylko i wyłącznie składować. To z kolei wiąże się z kosztami. - Administracyjny zakaz jego wykorzystania w dopuszczony do tej pory prawem sposób nie spowoduje przecież zaprzestania powstawania tego odpadu - mówią przedstawiciele branży. Powód takiej decyzji nie jest jednak w jakikolwiek sposób wyjaśniony ani w uzasadnieniu, ani Ocenie Skutków Regulacji.

Więcej restrykcji niz dotychczas

Nowelizacja rozporządzenia zawiera też przepis określający, że składowisk odpadów nie będzie można lokalizować na glebach trzeciej klasy bonitacyjnej oraz na glebach pochodzenia organicznego. Regulacja stawia pytanie o funkcjonowanujące od lat obiekty i racjonalność ich zamykania przy oczywistej konieczności uruchamiania w okolicy nowych tego typu obiektów. Resort środowiska chce też jednoznacznie wskazać, że pobieranie próbek i badanie wymienionych w powyższym akapicie parametrów wskaźnikowych odpadów prowadzić mogą wyłącznie laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. Istotnym doprecyzowaniem obowiązujących dziś przepisów jest też wprowadzenie konieczności zabezpieczenia składowiska w sposób minimalizujący powstawanie osuwisk warstwy biologicznej. Należy podkreślić, że nieprawidłowo wykonana warstwa biologiczna uniemożliwia np. nasadzenia roślin, co w konsekwencji może prowadzić do zakłócenia bilansu wodnego składowiska i uszkodzenia warstwy izolacyjnej. Regulacja ma zabezpieczyć instalacje przed niekontrolowaną emisją gazu składowiskowego.

Zgodnie z projektem nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12326351/12635751/12635752/dokument423436.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nielegalne składowisko odpadów pod Goleniowem, grupa przestępcza rozbita. Zachodniopomorskie (12 czerwca 2024)Nielegalne składowisko odpadów w gdańskim Sobieszewie. Niemal 18 ton substancji niebezpiecznych (10 czerwca 2024)Budżety gmin mogą być zasilone milionami złotych z kar środowiskowych. Projekt ustawy (21 maja 2024)Wzmocnienie GIOŚ, wyższe kary za nielegalne składowanie odpadów, park Doliny Dolnej Odry. Propozycje MKiŚ (21 maja 2024)Wszczęto śledztwo ws. pożaru oraz nielegalnego składowania odpadów. Siemianowice Śląskie (14 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony