Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Ozdoba: nie planujemy wprowadzenia ulg dla kompostujących odpady w blokach

   Powrót       06 kwietnia 2022       Odpady   

Pomysł wprowadzenia przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych na uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów był już analizowany i obecnie nie jest planowane wprowadzenie takiego rozwiązania – wyjaśnił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

W ten sposób wiceszef resortu klimatu odniósł się do interpelacji posła Andrzeja Grzyba, w której zaapelował o uwzględnienie w projekcie kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwości zwalniania z opłaty śmieciowej właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której mieszkańcy posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich bioodpady.

Jak zaznaczył poseł, o takie rozwiązania proszą samorządowcy w licznych interwencjach do jego biura poselskiego. Parlamentarzysta zauważył, że obowiązujące przepisy umożliwiają zwolnienie z części opłaty śmieciowej z tytułu kompostowania odpadów tylko właścicieli nieruchomości jednorodzinnych. Tymczasem, jak zauważył Grzyb, w wielu gminach wiejskich w Polsce występuje zabudowa wielorodzinna.

- Większość zabudowy wielorodzinnej stanowią nieruchomości zamieszkałe przez pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych (PGR–ów), którzy wraz z mieszkaniami otrzymywali również działki (ogródki przydomowe) z reguły o powierzchni ok. 5 arów, na których kompostują bioodpady w kompostownikach – wskazał poseł.

Odpowiedź MKiŚ

W odpowiedzi wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, że pomysł wprowadzenia przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych na uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów w przydomowych kompostownikach był już analizowany „i obecnie nie jest planowane wprowadzenie takiego rozwiązania”. Jak dodał, obniżenie kosztów gmin dotyczących gospodarowania odpadami w przypadku kompostowania bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej, wynika z braku konieczności ich odbioru (koszty transportu). - Jeżeli nie wszyscy mieszańcy np. bloku kompostowaliby we własnych kompostownikach bioodpady, to i tak gmina musiałaby zapewnić ich odbiór – zauważył Ozdoba.

Wiceminister dodał, że kompostowanie bioodpadów w budynkach wielorodzinnych mogłoby też skutkować niedopełnieniem obowiązku utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

Ozdoba zwrócił również uwagę na uwarunkowania przestrzenne nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, które nie zawsze dają możliwość właściwego zlokalizowania kompostowników. A te, zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określają ich minimalne dopuszczalne odległości m.in. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

- Ponadto, kompostowanie bioodpadów przez właściciela jednego z lokali może być uciążliwe dla mieszkańców pozostałych. W efekcie ustawowe zachęcanie właścicieli poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym do kompostowania bioodpadów, poprzez ulgę może być źródłem konfliktów pomiędzy poszczególnymi właścicielami lokali w powyższych budynkach – wyjaśnił wiceminister.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zwolnienie to ustawa ogranicza jednak wyłącznie do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bioodpady a recykling. Interpelacja Anny Sobolak i odpowiedź Anity Sowińskiej (05 marca 2024)Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)Politechnika Gdańska po raz drugi najbardziej zieloną polską uczelnią w rankingu GreenMetric (11 grudnia 2023)Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Ile odpadów wytwarza statystyczny Polak? Dane GUS za 2022 r. (30 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony