Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Konflikt w sprawie spalarni, kto podejmie ostateczną decyzję?

Miasto Zamość złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem miasta a RDOŚ w Lublinie. Sprawa dotyczy budowy spalarni, przeciwko której protestują mieszkańcy.

   Powrót       13 lutego 2019       Odpady   

Władze Zamościa złożyły wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem miasta a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie. NSA ma wyznaczyć organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego”. Jest to kolejna odsłona sporu, który ciągnie się już od kilku miesięcy.

Mieszkańcy boją się m.in. zanieczyszczenia powietrza

Zaprezentowany przedstawicielom rady miasta i lokalnej społeczności projekt wzbudził spore kontrowersje. Zarówno mieszkańcy, jak i Rada Gminy(1), Rada Powiatu(2) oraz Rada Miasta wyraziły stanowczy sprzeciw wobec planowanej rozbudowy istniejącego zakładu. Pod koniec października Rada Miasta przyjęła uchwałę(3) w sprawie sprzeciwu wobec budowy spalarni odpadów. - Biorąc pod uwagę obawy mieszkańców dotyczące zanieczyszczenia powietrza, intensywnego odoru, napływu gryzoni, emisji niebezpiecznych, potencjalnie rakotwórczych substancji, wzywamy inwestora do zaprzestania działań zmierzających do budowy spalarni – czytamy w uchwale.

400 akcji w spółce inwestora

Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na wniosek inwestora - Veolia Wschód Sp. z o. o. - wszczęte zostało w dniu 16 kwietnia 2018 r. W trakcie postępowania powstały jednak wątpliwości, czy decyzja ta powinna zostać wydana przez zamojski Urząd Miasta – miasto posiada bowiem 400 akcji w spółce inwestora. - Doszło do sytuacji, w której sprawę ma rozpoznać organ, który jest w pewnej „relacji” z wnioskodawcą - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Urząd Miasta. - Nie wolno też zapominać o sprzeciwie społecznym, w tym stanowiskach Rady Miasta Zamość i Rady Gminy Zamość, wyrażonych w formie uchwał – dodano.

Miasto nie chce podjąć decyzji, RDOŚ też nie

Próbę odsunięcia od siebie konieczności podjęcia decyzji miasto podjęło już we wrześniu, kiedy to wniosek inwestora o jej wydanie przesłano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dokumentację tę odesłano jednak z początkiem grudnia z informacją, że procedowanie sprawy ma być kontynuowane w mieście.

- Dokumentacja została przekazana zgodnie z art. 75 ust. 1 lit. l. ustawy o ooś, który stanowi, że regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania, lub podmiot od niej zależny – czytamy w komunikacie prasowym miasta.

Ciepłownia, która ma zostać rozbudowana, mieści się przy granicy Zamościa i Szopinka. Jak podaje inwestor, realizacja polegać ma na budowie nowego bloku o mocy 5 MWth, który wytwarzać ma ciepło z wykorzystaniem paliwa alternatywnego RDF, wytwarzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach otworzy inwestorowi drogę do rozpoczęcia inwestycji, która – jak przekonuje inwestor – poprzez redukcję ilości spalanego węgla pozytywnie wpłynie na poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Stanowisko Rady Gminy w sprawie planowanej budowy spalarni:
https://gminazamosc.pl/stanowisko-rady-gminy-w-sprawie-planowanej-budowy-spalarni/
2/ Stanowisko Rady Powiatu w sprawie planowanej budowy spalarni:
https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Stanowisko_Rady_Powiatu_w_spr._spalarni.doc
3/ Stanowisko Rady Miasta Zamość w sprawie planowanej budowy spalarni:
http://www.zamosc.pl/news/4888/rada-miasta-zamosc-o-budowie-spalarni-odpadow.html#prettyPhoto

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PFR zainwestuje w budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie (30 kwietnia 2021)EKOTECH w wersji on-line (28 kwietnia 2021)Metropolia GZM skłania się ku budowie kilku mniejszych spalarni (15 marca 2021)Usuwanie awarii źródła ciepła sieciowego w Bytomiu i Zabrzu potrwa kilka dni (10 lutego 2021)Rośnie rywalizacja o odpady. Czy cementownie zostaną wysadzone z siodła? (01 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony