Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia ws. Planu gospodarowania wodami na terenie jednego z dorzeczy

MI przekazało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia ws. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej. Aktualizacje analogicznych planów są przewidziane dla wszystkich dziewięciu dorzeczy na terenie Polski.

   Powrót       06 maja 2022       Woda   

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej(1). Jest on elementem przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania wodami, które – na mocy Prawa wodnego – mają miejsce co sześć lat.

Jak wskazuje projektodawca, proponowane zmiany w rozporządzeniu pomogą m.in. w lepszej ochronie wód i poprawie ich jakości, stając się także podstawą do bardziej efektywnego zarządzania zasobami wodnymi.

Warto dodać, że na terenie wspomnianego dorzecza główne potrzeby związane z gospodarką wodną dotyczą poboru wód dla potrzeb ludności, której całkowita liczba na tym obszarze wynosi ok. 3 tys. osób.

Zasoby wodne obszaru dorzecza Świeżej wykorzystywane są głównie na cele komunalne. W ostatnich latach nadmierny pobór wód powierzchniowych z cieków do nawodnień rolniczych stanowi istotne zagrożenie dla przepływów nienaruszalnych w jednolitych częściach wód, zwłaszcza w okresie suszy hydrologicznej – poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej(2) zaznaczono, że wśród zidentyfikowanych presji znaczących są zrzuty ścieków komunalnych i zanieczyszczenia obszarowe.

Dbałość o stan obszarów dorzeczy w Polsce

W Polsce wyróżnia się dziewięć obszarów dorzeczy (OD): OD Świeżej, OD Łaby, OD Dunaju, OD Pregoły, OD Niemna, OD Banówki, OD Dniestru, OD Odry i OD Wisły.

W ramach realizacji zapisów ramowej dyrektywy wodnej (a tym samym i Prawa wodnego), Komisji Europejska zarekomendowała polskim władzom m.in.:

  • usprawnienie monitorowania wód powierzchniowych poprzez uwzględnienie wszystkich istotnych elementów jakości we wszystkich kategoriach wód;
  • dokonanie pełnej oceny stanu ekologicznego wszystkich kategorii wód;
  • zwiększenie wysiłków na rzecz opracowania spójnej metodologii wyznaczania silnie zmienionych części wód dla wszystkich istotnych kategorii wód;
  • określenia i wdrożenia przepływów hydrobiologicznych.

Trwają konsultacje

Aktualnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej znajduje się na etapie konsultacji publicznych i opiniowania.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Wszelkie dokumenty związane z projektem dostępne na portalu RCL:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359406/katalog/12876982#12876982
2/ Propozycja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej dostępna pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12359406/12876982/12876983/dokument553824.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prokuratura w Poznaniu wszczęła śledztwo ws. zanieczyszczenia wód Jeziora Kierskiego (07 czerwca 2022)Rzeszów: Kluczowe inwestycje dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w ramach Stop powodzi! (03 czerwca 2022)Gmina Przytyk: Porozumienie ws. zwiększenia retencji rzeki Radomki (25 maja 2022)Metale ciężkie sprzyjają antybiotykooporności (19 maja 2022)Plany zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022-2027. Trwa zgłaszanie uwag do projektów (04 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony