Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Trwają konsultacje zmian dotyczących wykorzystania osadów ściekowych

   Powrót       27 listopada 2020       Odpady   

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Skąd potrzeba zmian w przepisach dotyczących komunalnych osadów ściekowych?

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), „w trakcie prac nad dokumentem przyjętym przez kierownictwo resortu środowiska pn. Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2019-2022, przeprowadzono wstępne rozpoznanie w zakresie potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych(1)”. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie prowadzonych kontroli zidentyfikował problemy.

Ich rozwiązaniem ma być „doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie oznaczania parametrów jakościowych i warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi, tak aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynikające z ich stosowania”. W OSR wymieniono następujące rozwiązania:

  1. określenie dopuszczalnej (granicznej) zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych, co ułatwi prowadzenie oceny potwierdzającej spełnienie wymogu stabilizacji;
  2. wprowadzenie zobowiązania do wykonania badań każdej partii osadów bezpośrednio przed ich przekazaniem do stosowania na powierzchni ziemi oraz zrezygnowanie z wymogu badania komunalnych osadów ściekowych z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni;
  3. wprowadzenie wymogu wykonywania badań przez laboratoria akredytowane co wzmocni mechanizm kontroli nad warunkami stosowania komunalnych osadów ściekowych;
  4. doprecyzowanie czynności, które wiążą się z wprowadzaniem osadów do gruntu (rozlewanie, wstrzykiwanie, przyorywanie, przykrywanie ziemią), co wyeliminuje nieprawidłowości;
  5. wprowadzenie zmian umożliwiających wykorzystanie najnowszych technik badawczych;
  6. uszczegółowienie metodyki referencyjnej do oznaczania w osadach ściekowych liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp., w celu precyzyjnego ich wykrywania i oznaczania, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i stan środowiska.

W ocenie autorów regulacji nie ma możliwości rozwiązania tych problemów w sposób pozalegislacyjny.

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji w czwartek. Link do projektu w przypisach dolnych(2).

Czytaj: [Wywiad] Obligatoryjna produkcja energii z osadów ściekowych? Wod-kan jest na to gotowy

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-06-02-2015-dz.u.-2015-poz.-257-521.html
2/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340700/katalog/12741408#12741408

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ZSP ostrzega przed skutkami planowanych zmian w zagospodarowaniu osadów ściekowych (15 grudnia 2020)Syntetyczne włókna z ubrań zanieczyszczają pola uprawne (29 września 2020)14. Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” w tym roku online i stacjonarnie (30 lipca 2020)Czy technologia produkcji kruszyw lekkich z surowców odpadowych to szansa na zamknięcie obiegu? (25 czerwca 2020)Można zgłaszać uwagi w ramach ewaluacji dyrektywy osadowej (18 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony