Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.10.2021 16 października 2021

Ruszają konsultacje społeczne VI AKPOŚK

Ruszyły konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Potrwają do 20 września br.

   Powrót       01 września 2021       Woda   

Dokumentacja sprawy, tj. projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jest wyłożona do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (III piętro, p. 335) oraz dostępna jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury (link).

Czytaj: Czy Polska zapłaci karę z tytułu niewdrożenia dyrektywy ściekowej?

Wszyscy zainteresowani, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie od 31 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r.:

  • drogą elektroniczną na adres kposk@mi.gov.pl w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne VI AKPOŚK" oraz id aglomeracji;
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne VI AKPOŚK" oraz id aglomeracji;
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (adres podany powyżej).

Forma zgłaszania uwag:

  • Uwagi do części tabelarycznej projektu VI AKPOŚK należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Infrastruktury w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.
  • Uwagi do części opisowej projektu VI AKPOŚK oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Infrastruktury w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.

Uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.

Czytaj: Gdzie samorządy mogą szukać finansowania inwestycji w kanalizację i oczyszczalnie ścieków?

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 14 października konsultacje drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (04 października 2021)Rusza polsko-chiński projekt w celu stworzenia biopaliwa z osadów ściekowych (16 lipca 2021)Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych nagrodzona (28 czerwca 2021)W Kopenhadze awaria kanalizacji, do Bałtyku przedostają się ścieki (02 czerwca 2021)Strategia zdrowia publicznego w Polsce a monitoring ścieków w czasie pandemii (26 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony