Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Po dwóch latach zyskała kształt. Trwają konsultacje Zielonej Wizji Warszawy

750 MW własnych instalacji OZE, redukcja emisji GHG o 35% już za 8 lat i powołanie miejskiej agencji energii – to przykładowe zapisy zielonej strategii rozwoju stolicy. Co jeszcze zawiera dokument?

   Powrót       14 października 2022       Planowanie przestrzenne   
Trwają konsultacje Zielonej Wizji Warszawy

W tym tygodniu do konsultacji społecznych przedstawiono Zieloną Wizję Warszawy (ZWW) (dokument w przypisie(1)), nad którą miasto pracowało od 2020 r. Dokument jest obszerny, przekracza 340 stron, a przedstawia drogę wypracowania ZWW, ocenę aktualnego stanu miasta oraz wizję rozwoju ze scenariuszami jej realizacji.

Przychodzi Warszawa do lekarza

W dokumencie postawiono diagnozę na różnych polach, np. w zakresie jakości wód, gleb, różnorodności biologicznej czy emisji GHG. Przykładowo, okazuje się, że BZT w wodach powierzchniowych przekracza normę, a na terenach poprzemysłowych czy komunikacyjnych stwierdza się przekroczenie dopuszczalnych stężeń metali (cynk, miedź, ołów; 0,65% gleb) czy związków organicznych (DDT; 4% gleb). Dalej, istotny jest poziom narażenia na zmiany klimatu i powiązane z nimi ekstremalne upały i powodzie. Za „narażone na wysokie ryzyko” uznano aż 60% gospodarstw domowych i 84% powierzchni infrastruktury publicznej w stosunku do powierzchni wszystkich dróg i budynków w mieście. Poziom referencyjny to 20%. Możemy też poznać, jakie sektory najbardziej odpowiadają za emisje gazów cieplarnianych w stolicy (s. 66). Miasto wykorzystało do obliczeń narzędzie C40 Pathways.

Wśród głównych ustaleń wskazano też, że stężenie pyłów PM 2,5 i NOx nie mieści się w normie i nie ulega poprawie, a klimat m.st. Warszawy „ulega szybkim zmianom, a powodzie, zjawisko miejskiej wyspy ciepła i susze są istotnymi problemami”. Zauważono też, że powierzchnia terenów zieleni otwartej (tj. parki, zieleńce, zieleń osiedlowa oraz obszary chronione) na 100 tys. mieszkańców jest wysoka, ale „ważne jest, aby chronić te tereny przed zabudową”.

Recepta w obszarze energii

Głównym założeniem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 przez Warszawę do 2050 r. Nowa Warszawa ma stanowić „miasto odporne na zmianę klimatu, różnorodne biologicznie i zrównoważone”. Celem pośrednim jest ograniczenie emisji GHG o 35% do 2030 r. (względem 2018 r.). Jest to cel zgodny z Porozumieniem Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, który wynosi -40% emisji do 2030 r. względem 2007 r.

W ramach dokumentu opisano szereg zadań. Tu przyjrzymy się kwestiom dotyczącym infrastruktury energetycznej. Jednym z działań będą inwestycje we własne źródła wytwarzania energii odnawialnej. Cele to 150 MW miejskich instalacji OZE do 2025 r. oraz 750 MW do 2030 r. Miasto do 2030 r. planuje na tym polu inwestycje w instalacje PV na dachach (1000 budynków), ale i postawienie własnej farmy wiatrowej i słonecznej poza granicami Warszawy. Ponadto warszawski MPWiK ma dążyć do neutralności klimatycznej (m.in. inwestując w biogazownie), a zielona energia elektryczna będzie kupowana przez jednostki miejskie. Dla koordynacji zadań ma powstać miejska agencja energetyczna. Zawarte ma być strategiczne porozumienie z sektorem energetycznym („produkcja energii elektrycznej i cieplnej jest poza kompetencjami m.st. Warszawy. Kontakty robocze (…) są poprawne”). Miasto przedstawia też aspiracje do stania się hubem wodorowym i planuje opracowanie Miejskiego Programu Zielonego Wodoru.

Obszary tematyczne Zielonej Wizji Warszawy

Konsultacje trwają do końca października udział jest możliwy przez stronę urzędu(2). Poza wspomnianą infrastrukturą energetyczną, Zielona Wizja Warszawy obejmuje też działania w obszarze budynków, gospodarki odpadami komunalnymi, planowania przestrzennego i błęktino-zielonej infrastruktury czy transportu.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść Zielonej Wizji Warszawy:
https://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/10_10_zielonawizjawarszawy_min_size.pdf
2/ Projekt Zielonej Wizji Warszawy w konsultacjach społecznych
https://konsultacje.um.warszawa.pl/zielona_wizja_warszawy

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odzysk ciepła ze ścieków. Stołeczne MPWiK podpisało kolejną umowę w tym obszarze (24 stycznia 2023)Warszawa: Dofinansowanie z NFOŚiGW na 12 kolejnych autobusów elektrycznych (23 stycznia 2023)Wrocław rusza z pionierskim projektem. Dowie się, jakie inwestycje w zieleń są najbardziej opłacalne (13 stycznia 2023)Co będzie się liczyć w 2023 r.? Zieleń (04 stycznia 2023)Luka w deklaracjach odpadowych miała wynieść 7 mln osób. Czy na pewno? (29 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony