Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa dostaw Urząd Regulacji Energetyki
Zespoły kogeneracyjne zasilane paliwami gazowymi firmy Horus Energia

Kontrowersje wokół interwencji państwa w sprawie cen energii

a+a-    Powrót       02 stycznia 2019       Energia   

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym są sprzeczne z obowiązującymi regulacjami europejskimi i polskim prawem – podaje Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Związku Miast Polskich, przepisy nie przewidują możliwości negocjacji ani odwołań ze strony JST.

Uchwalona w nocy z 27 na 28 grudnia 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw miała zakończyć trwającą od kilku miesięcy dyskusję publiczną dotyczącą wzrastających cen energii. Zdaniem Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, członka Konfederacji Lewiatan, ustawa ta stoi jednak w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami europejskimi i polskim prawem.

- Tak głęboka i przeprowadzona bez konsultacji publicznych ingerencja mogłaby być uzasadniona szczególnym interesem publicznym, np. koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób (art. 31 ust 3 Konstytucji RP). Interes publiczny nie jest jednak tożsamy z sumą wielu interesów indywidualnych, w tym przypadku odbiorców energii – mówi Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Brak możliwości negocjacji i odwołań dla JST

Jak wskazano w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej kancelarii prezydenta, „ustawa wprowadza rozwiązania nadzwyczajne, które mają na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną w 2019 r.”

Ceny energii na rok 2019 ustalono w oparciu o obowiązujące 30 czerwca 2018 r. taryfikatory i cenniki sprzedawców. Kolejne umowy, o ile będą zakładały podwyżki, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r. - Przyjęta ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne jednostronny obowiązek korekty taryf i cenników najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 roku. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku przedsiębiorstwu energetycznemu grozi wysoka kara administracyjna. Przepisy te nie przewidują możliwości negocjacji ani odwołań ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – czytamy w komunikacie Związku Miast Polskich (ZMP).

Jak podaje ZMP, przyjęte rozwiązania odnoszą się w znacznej części jedynie do roku 2019, „zatem nie rozwiązują sytuacji w kolejnych latach”.

Czy obiecane 4 mld to za mało?

Nowelizacja wprowadza możliwość bezpośredniego zwrotu utraconego przychodu spółkom obrotu. Budżet utworzonego w tym celu Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przewiduje na te działania kwotę w wysokości około 4 mld zł. - Budżet Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny będzie niewystarczający do wypłaty należnych rekompensat lub obligatoryjna obniżka cen przełoży się na bezpośrednie straty sprzedawców energii. W obu przypadkach sprzedawcy energii nie otrzymają należnych im środków, których wartość według wstępnych szacunków może przekroczyć 5 miliardów złotych powyżej przewidzianego na rekompensaty budżetu w wysokości 4 miliardów złotych – czytamy w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Wątpliwe rekompensaty, czy trzeba będzie je zwrócić?

Z uwagi na brak rozporządzenia, na podstawie którego wypłacane rekompensaty byłyby kalkulowane i wypłacane, „istnieje poważna wątpliwość, że Zarządca Rozliczeń dokona jakiejkolwiek wypłaty w 2019 roku” – zwrócono uwagę w komunikacie. Jak dodano, zapis mówiący, że przedmiotowe rekompensaty wyznaczane będą w stosunku do średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym jest „niepokojący”. Wątpliwościom poddano również ewentualne ryzyko obowiązku zwrotu przyznanych rekompensat.

- Rekompensaty wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przedsiębiorstwom energetycznym stanowić będą pomoc publiczną, a program takiej pomocy wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wsparcia rynku mocy czy rynku odnawialnych źródeł energii. Wypłata takich środków przed uzyskaniem zatwierdzenia Komisji Europejskiej naraża przedsiębiorstwa energetyczne na ryzyko obowiązku zwrotu tej pomocy – napisano w komunikacie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mielno zmodernizuje swoje obiekty za ponad 17 mln zł dzięki PPP z bałtyckim funduszem (08 grudnia 2019)Kolejny nabór wniosków do Programu „Mój Prąd” od 13 stycznia 2020 r. (06 grudnia 2019)Wyniki pierwszych w tym roku aukcji OZE (04 grudnia 2019)Energetyczne Wielkie Wyzwanie: milion złotych dla twórcy kompaktowej elektrowni wiatrowej (03 grudnia 2019)URE: w 2020 r. stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian (29 listopada 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony