Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Projekt KPGO 2022. Resort wskazuje nowe potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ocenę tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Potrzeby te, jak wynika z szacunków resortu, są ogromne. Do 2028 r. niezbędne inwestycje pochłonąć mają 18,73 mld zł.

   Powrót       16 grudnia 2020       Odpady   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt(1) uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022). Jak wyjaśniono, szybkie przyjęcie zmian „jest niezbędne dla spełnienia tzw. Warunków podstawowych ustanowionych dla nowej perspektywy finansowej UE 2021 - 2027, aby Polska mogła skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W załączniku do projektu uchwały określono tzw. lukę inwestycyjną, czyli ocenę potrzeb inwestycyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami, w dwóch perspektywach czasowych – krótkookresowej do 2028 r. i długookresowej do 2034 r.

Budowa 814 nowych PSZOKów i 230 sortowni odpadów

Łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jak oszacowano, wymagają budowy 814 nowych obiektów tego typu oraz modernizacji około 30 proc. już istniejących (tj. 570 obiektów). - Przyjmując średni koszt budowy nowego PSZOK na poziomie 3,69 mln zł brutto oraz koszt modernizacji na poziomie 2,46 mln zł brutto, nakłady na budowę wyniosą ok. 3 mld zł, a modernizację i rozbudowę 1,4 mld zł, łącznie ok. 4,4 mld zł – czytamy w załączniku do uchwały Rady Ministrów.

Czytaj też: Co dwa PSZOKi, to nie jeden

Z kolei w celu zapewnienia możliwości sortowania selektywnie zebranych odpadów należy do 2028 r. wybudować około 200 sortowni selektywnie zebranych odpadów o przepustowości 10 000 Mg/rok/1 zmianę każda oraz w dalszej kolejności, do 2034 r. wybudować kolejne 30 sortowni o przepustowości 10 000 Mg/rok/1 zmianę każda. Nakłady inwestycyjne wynieść mają, zgodnie z szacunkami MKiŚ, 4,95 mld zł brutto do 2028 r. i 0,93 mld do 2034 r.

Budowa i modernizacja kompostowni

W perspektywie krótkookresowej zapewnienie wydajności w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów wymagać będzie budowy do 2028 r. instalacji o wydajności co najmniej 1 700 000 Mg/rok, w tym 34 instalacji fermentacji o przepustowości 30 000 Mg/rok lub 51 instalacji o przepustowości 20 000 Mg/rok, 47-70 kompostowni o przepustowości od 15 000 do 10 000 Mg/rok oraz doposażenia części istniejących kompostowni (ok. 37 instalacji). Dalej szacuje się, że do roku 2034 niezbędna będzie budowa kolejnych 9 instalacji fermentacji i 11-17 kompostowni. - Łączna kwota nakładów inwestycyjnych do roku 2028 (w której uwzględniono również wyposażenie w urządzenia mobilne typu przerzucarka, sito, rozdrabniacz, ładowarka) wynosi 4,30 mld złotych brutto. Natomiast łączna kwota nakładów inwestycyjnych w latach 2029-2034 wynosi 0,96 mld zł brutto – podano.

Co z recyklingiem poszczególnych frakcji?

W zakresie zagospodarowania poszczególnych frakcji materiałowych z odpadów, tj. papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i bioodpadów oraz odpadów wielomateriałowych, łączne potrzeby inwestycyjne szacuje się na ponad 9 mld zł. Przekłada się to m.in. na budowę 4 zakładów przetwarzania stłuczki szklanej (ok. 300 mln zł), budowę instalacji do przetwarzania papieru (ok. 1,7 mld zł do 2028 roku i ok. 4,3 mld zł do 2034 roku), budowę 20-25 instalacji recyklingu tworzyw sztucznych (ok. 3,44-4,30 mld zł), doposażenia instalacji recyklingu metali w 250-300 separatorów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (ok. 100 – 120 mln zł).

Czytaj też: Źle się dzieje z recyklingiem. UE może nie spełnić celów w tym zakresie

Łączne koszty inwestycyjne w perspektywie krótko okresowej wynieść mają 18,73 mld zł, dalej - do roku 2034 - przewiduje się kolejne nakłady inwestycyjne w wysokości 5,84 mld zł.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022:
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpadami/projekt-uchwaly-rady-ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-krajowego-planu-gospodarki-odpadami-2022/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd za zmianami w ustawie o odpadach (01 września 2021)ROP w Polsce. Jak wpłynie na wybrane sektory gospodarki? (25 maja 2021)Samobilansowanie się systemu odpadowego. Co na ten temat sądzą samorządowcy? (23 kwietnia 2021)Powstaje szczegółowa analiza morfologii odpadów komunalnych (04 lutego 2021)Inwestorzy potrzebują rzetelnych danych, a w branży odpadowej chaos informacyjny (22 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony