Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Projekt KPGO 2022. Resort wskazuje nowe potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ocenę tzw. luki inwestycyjnej w zakresie gospodarki odpadami. Potrzeby te, jak wynika z szacunków resortu, są ogromne. Do 2028 r. niezbędne inwestycje pochłonąć mają 18,73 mld zł.

   Powrót       16 grudnia 2020       Odpady   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt(1) uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022). Jak wyjaśniono, szybkie przyjęcie zmian „jest niezbędne dla spełnienia tzw. Warunków podstawowych ustanowionych dla nowej perspektywy finansowej UE 2021 - 2027, aby Polska mogła skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W załączniku do projektu uchwały określono tzw. lukę inwestycyjną, czyli ocenę potrzeb inwestycyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami, w dwóch perspektywach czasowych – krótkookresowej do 2028 r. i długookresowej do 2034 r.

Budowa 814 nowych PSZOKów i 230 sortowni odpadów

Łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), jak oszacowano, wymagają budowy 814 nowych obiektów tego typu oraz modernizacji około 30 proc. już istniejących (tj. 570 obiektów). - Przyjmując średni koszt budowy nowego PSZOK na poziomie 3,69 mln zł brutto oraz koszt modernizacji na poziomie 2,46 mln zł brutto, nakłady na budowę wyniosą ok. 3 mld zł, a modernizację i rozbudowę 1,4 mld zł, łącznie ok. 4,4 mld zł – czytamy w załączniku do uchwały Rady Ministrów.

Czytaj też: Co dwa PSZOKi, to nie jeden

Z kolei w celu zapewnienia możliwości sortowania selektywnie zebranych odpadów należy do 2028 r. wybudować około 200 sortowni selektywnie zebranych odpadów o przepustowości 10 000 Mg/rok/1 zmianę każda oraz w dalszej kolejności, do 2034 r. wybudować kolejne 30 sortowni o przepustowości 10 000 Mg/rok/1 zmianę każda. Nakłady inwestycyjne wynieść mają, zgodnie z szacunkami MKiŚ, 4,95 mld zł brutto do 2028 r. i 0,93 mld do 2034 r.

Budowa i modernizacja kompostowni

W perspektywie krótkookresowej zapewnienie wydajności w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów wymagać będzie budowy do 2028 r. instalacji o wydajności co najmniej 1 700 000 Mg/rok, w tym 34 instalacji fermentacji o przepustowości 30 000 Mg/rok lub 51 instalacji o przepustowości 20 000 Mg/rok, 47-70 kompostowni o przepustowości od 15 000 do 10 000 Mg/rok oraz doposażenia części istniejących kompostowni (ok. 37 instalacji). Dalej szacuje się, że do roku 2034 niezbędna będzie budowa kolejnych 9 instalacji fermentacji i 11-17 kompostowni. - Łączna kwota nakładów inwestycyjnych do roku 2028 (w której uwzględniono również wyposażenie w urządzenia mobilne typu przerzucarka, sito, rozdrabniacz, ładowarka) wynosi 4,30 mld złotych brutto. Natomiast łączna kwota nakładów inwestycyjnych w latach 2029-2034 wynosi 0,96 mld zł brutto – podano.

Co z recyklingiem poszczególnych frakcji?

W zakresie zagospodarowania poszczególnych frakcji materiałowych z odpadów, tj. papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i bioodpadów oraz odpadów wielomateriałowych, łączne potrzeby inwestycyjne szacuje się na ponad 9 mld zł. Przekłada się to m.in. na budowę 4 zakładów przetwarzania stłuczki szklanej (ok. 300 mln zł), budowę instalacji do przetwarzania papieru (ok. 1,7 mld zł do 2028 roku i ok. 4,3 mld zł do 2034 roku), budowę 20-25 instalacji recyklingu tworzyw sztucznych (ok. 3,44-4,30 mld zł), doposażenia instalacji recyklingu metali w 250-300 separatorów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (ok. 100 – 120 mln zł).

Czytaj też: Źle się dzieje z recyklingiem. UE może nie spełnić celów w tym zakresie

Łączne koszty inwestycyjne w perspektywie krótko okresowej wynieść mają 18,73 mld zł, dalej - do roku 2034 - przewiduje się kolejne nakłady inwestycyjne w wysokości 5,84 mld zł.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022:
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpadami/projekt-uchwaly-rady-ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-krajowego-planu-gospodarki-odpadami-2022/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na Łotwie. Jak to się robi na Północy? (28 września 2023)W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę ws. KPGO 2028 (13 lipca 2023)Wyniki referendum spalarniowego w Bielsku-Białej nie są wiążące. Instalacja jednak nie powstanie (21 kwietnia 2023)Lokalne źródło energii i sposób na odpady (19 kwietnia 2023)Zmiany w rozporządzeniu ws. wpgo (14 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony