Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Rząd przyjął strategię rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

   Powrót       06 kwietnia 2017       Planowanie przestrzenne   

29 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument jest kluczowy dla wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym. Ponadto cele Krajowych ramy polityki są spójne z „Planem rozwoju elektromobilności”.

Ramy zawierają:

- ocenę aktualnego stanu i możliwości przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu,

- krajowe cele ogólne i szczegółowe dotyczące rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i do tankowania gazu ziemnego w postaci CNG i LNG oraz rynku pojazdów napędzanych tymi paliwami,

- instrumenty wspierające osiągnięcie ww. celów oraz niezbędne do wdrożenia Planu Rozwoju Elektromobilności,

- listę aglomeracji miejskich i obszarów gęsto zaludnionych, w których mają powstać publicznie dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG.

6 tys. punktów ładowania o normalnej mocy do 2020 roku

Zgodnie z dokumentem, w roku 2020 w 32 wybranych aglomeracjach ma być rozmieszczonych 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 400 punktów o dużej mocy ładowania, które będą wykorzystywane przez przynajmniej 50 tys. pojazdów elektrycznych. Jednocześnie, w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby 3 tys. pojazdów napędzanych tym paliwem.

Do roku 2025 mają zostać wybudowane 32 ogólnodostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) i 14 punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T oraz instalacje do bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście.

Źródło: Ministerstwo Energii

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarowanie odpadami nabierze rozpędu. NFOŚiGW w nowych naborach oferuje duże wsparcie dla inwestycji (23 grudnia 2021)Podpisano umowę na budowę spalarni odpadów komunalnych w Starachowicach (04 sierpnia 2021)Recykling turbin wiatrowych – już bardzo blisko do zamknięcia obiegu (12 lipca 2021)Metropolia GZM skłania się ku budowie kilku mniejszych spalarni (15 marca 2021)Efektywność energetyczna na poważnie - primo, implementacja dyrektywy unijnej (22 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony