Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Kto emituje najwięcej zanieczyszczeń?

Mimo że od 2006 roku udało się ograniczyć spalanie węgla o około 23 proc., elektrownie zasilane produktami węglopochodnymi są nadal głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w Europie. Najgorzej jest w Bełchatowie.

   Powrót       12 lipca 2017       Ryzyko środowiskowe   

Według najnowszego opracowania pn. “Releases of pollutants to the environment from Europe's industrial sector – 2015”(1), opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska, zakłady zasilane węglem są głównymi odpowiedzialnymi za emisję kluczowych źródeł znaieczyszczeń powietrza w Europie. Analizę przeprowadzono na danych z 35 tysięcy zakładów przemysłowych - m.in. elektrowni, rafinerii i zakładów petrochemicznych - z Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegi, Szwajcarii i Serbii.

Najgorzej w Bełchatowie

Pomimo coraz intesywniejszych działań na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zakłady przemysłowe zasilane węglem wciąż emitują największe ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że połowa obiektów z grupy odpowiedzialnych za największe zanieczyszczenia powietrza i wody znajduje się w czterech krajach - Wielkiej Brytanii (14 obiektów), Niemczech (7), Francji (5) i Polsce (5).

Najwięcej szkodliwych substancji wyemitowano w 2015 roku w Bełchatowie, największej na świecie elektrowni zasilanej węglem brunatnych. Kolejne na liście są Drax, zasilane węglem kamiennym i biomasą pozyskiwaną głównie z Ameryki Północnej, Jänschwalde zasilane węglem brunatnym orazKozienice, zasilane węglem kamiennym i będące drugą po Bełchatowie największa, polska elektrownią.

Zużycie węgla maleje

Chociaż w ostatnich latach ilości węgla wykorzystywanego w energetyce zmalała, to nadal pozostaje on najczęściej używanym paliwem w dużych zakładach spalania, tj. 55 proc. całkowitego wkładu w energię paliwową. Wykorzystanie biomasy pozostaje nieznaczne - około 4,7 proc. paliwa wykorzystanego przez zakłady w 2015 roku. Z drugiej jednak strony ilość wykorzystywanej biomasy wzrosła trzykrotnie w latach 2004-2005.

Najnowsze dane pokazują także, że zużycie paliw węglopochodnych zmniejszyło się od 2006 r. o 23,4 proc. Spadki te wystąpiły mimo że, ograniczenie zużycia energii elektrycznej zmalało jedynie o 3,3 proc. Wpływ na to ograniczenie miały: poprawa efektywności energetycznej w sektorze i przesunięcie europejskiego systemu energetycznego w kierunku innych źródeł energii, takich jak OZE.

Oczyszczalnie emitują zanieczyszczenia, ale nie są ich pierwotnym źródłem

Najnowsze doniesienia wykazały również, że oczyszczalnie ścieków były odpowiedzialne za największą ilości azotu, fosforu i węgla organicznego uwalnianego do wody. Obiekty najbardziej odpowiedzialne za zanieczyszczenie wód zlokalizowano w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

Należy podkreślić, że oczyszczalnie ścieków uwalniają do wody tylko te zanieczyszczenia, które otrzymały z innych źródeł. Chociaż oczyszczalnie znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczających obiektów, nie są one pierwotnym źródłem zanieczyszczeń.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Releases of pollutants to the environment from Europe's industrial sector – 2015
https://www.eea.europa.eu/themes/industry/releases-of-pollutants-from-industrial-sector

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plan monitorowania i raportowania danych środowiskowych w ramach ESG (05 grudnia 2023)41% nadmiarowych zgonów mniej w 2021 r., ale to wciąż za dużo. EEA o jakości powietrza (04 grudnia 2023)Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)Jak tworzyć rozwiązania oparte na naturze? Rekomendacje EEA (28 listopada 2023)ESRS E2: Zanieczyszczenia czarno na białym (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony