Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Lasy jako sposób walki ze zmianami klimatycznymi

   Powrót       12 lipca 2017       Ryzyko środowiskowe   

Państwa unijne powinny kompensować wycinki drzew przez nowe nasadzenia lub odpowiednie zarządzanie lasami - takie propozycje przegłosowała we wtorek komisja środowiska PE w ramach projektu przepisów mających pomóc redukować CO2 z atmosfery.

Europosłowie poparli plany, które przewidują zwiększenie absorpcji gazów cieplarnianych przez lasy jako sposób walki ze zmianami klimatycznymi. Propozycje dotyczące włączania emisji i redukcji gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów i lasów (LULUCF) w ramy klimatyczne UE zostały przedstawione przez Komisję Europejską rok temu. Idą one w ślad za porozumieniem przywódców unijnych ze szczytu z 2014 r., które przewiduje, że wszystkie sektory powinny się przyczyniać do wyznaczonego na koniec przyszłej dekady unijnego celu zmniejszenia CO2 w atmosferze. Projekt zakłada, że każde państwo członkowskie musi podjąć odpowiednie działania, żeby emisje z wykorzystywania ziemi były całkowicie skompensowane pochłanianiem w tym samym sektorze.

Nadwyżki będą przechodzić na kolejny okres

Komisja środowiska poparła rozwiązanie, zgodnie z którym kraje, które wycinają lasy, będą musiały skompensować wynikające z tego emisje przez nowe nasadzenia lub lepsze zarządzanie istniejącymi lasami, ziemią uprawną i zielonymi terenami. Wszystko to, by zapewnić zrównoważoną absorbcję CO2. Komisja środowiska chce też wzmocnienia regulacji tak, by od 2030 r. państwa członkowskie więcej absorbowały CO2 w ramach wykorzystywania ziemi niż emitują z tego powodu. Eurodeputowani proponują też wprowadzenie tzw. kredytów. Jeśli w pierwszym, pięcioletnim okresie pochłanianie jest większe niż emisje, możliwe będzie przejście nadwyżki na kolejny pięcioletni okres. Kraje członkowskie będą mogły też wykorzystać takie dodatkowe certyfikaty w ramach innych sektorów nieobjętych unijnym systemem sprzedaży pozwoleń na emisje CO2. To tzw. sektory non-ETS, czyli budownictwo, rolnictwo czy użytkowanie gruntów i leśnictwo.

Propozycje przepisów, którymi zajmowała się komisja środowiska, przewidują również, że produkty ze ściętych drzew, takie jak materiały budowlane czy meble, też będą mogły być liczone jako usuwające CO2 z tego względu, że izolują one ten gaz wchłonięty w trakcie wzrostu drzewa. Cel takich zapisów to zachęcenie państw członkowskich do korzystania z drewnianych produktów i absorbcji CO2 przez martwe drzewa. Eurodeputowani opowiedzieli się za dwukrotnym zwiększeniem limitu tych "leśnych certyfikatów" z 3,5 proc. - jak chciała KE - do 7 proc.

Kraje członkowskie mają zgłaszać co roku swoje emisje; ich celem ma być zrównoważenie emisji i pochłaniania w dwóch pięcioletnich okresach od 2021 do 2026 i od 2025 do 2030. Jeśli jakieś państwo nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w tych okresach deficyt będzie potrącony z alokacji przyznanych w ramach rozporządzenia o podziale obciążeń w sektorach non-ETS.

Ostateczny kształt przepisów ustalą państwa członkowskie

Za takimi rozwiązaniami opowiedziało się 53 eurodeputowanych, 9 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. We wrześniu cały Parlament Europejski będzie głosował nad propozycją. Po tym będą mogły się rozpocząć negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów z przedstawicielami państw członkowskich.

Sektor użytkowania gruntów i leśnictwa nie tyko emituje gazy cieplarniane, ale też może je usuwać z atmosfery. Ocenia się, że lasy występujące na terenie UE pochłaniają co roku około 10 procent łącznej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niemcy biorą się za dekarbonizację w przemyśle. KE akceptuje program pomocy publicznej (19 lutego 2024)Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)Ruszają statki i rurociągi. Jak rozwijać składowanie CO2 w świetle unijnych planów (09 lutego 2024)KE zaleca 90% redukcji emisji do 2040 r. MKiŚ mówi o małej przestrzeni do nowych zobowiązań (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony