Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Wkrótce łatwiejszy dostęp do informacji naukowych na temat bezpieczeństwa żywności

a+a-    Powrót       13 lutego 2019       Ryzyko   

Prezydencja Rady porozumiała się wczoraj wstępnie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowego rozporządzenia o przejrzystości i zrównoważonym charakterze unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Nowe przepisy nie tylko zapewnią lepszą przejrzystość badań naukowych na poparcie wniosków o dopuszczenie do obrotu, lecz także zwiększą pewność prawa dla przemysłu spożywczego i usprawnią zarządzanie EFSA, czyli Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, i poprawią poziom jego wyników naukowych.

W myśl wstępnego porozumienia:

  • dane na poparcie wniosku o dopuszczenie do obrotu i powiązane z nim informacje będą upubliczniane przez EFSA po dokonaniu oceny ważności wniosku, chyba że wnioskodawca dowiedzie, że mogłoby to znacznie zaszkodzić jego interesom, i zwróci się o ich poufne traktowanie
  • wnioskodawca będzie mógł wnieść ponowny wniosek, jeśli nie zgodzi się z oceną poufności dokonaną przez EFSA. W takim przypadku informacji nie będzie można upublicznić do czasu podjęcia ostatecznej decyzji
  • Komisja będzie mogła zwrócić się do EFSA, by zlecić własne badania weryfikacyjne w wyjątkowo kontrowersyjnych przypadkach mających duże znaczenie dla społeczeństwa
  • państwa członkowskie odegrają bardziej aktywną rolę, pomagając EFSA w zachęceniu większej liczby najlepszych naukowców do uczestnictwa w panelach naukowych
  • informowanie wszystkich uczestników – Komisji, EFSA, państw członkowskich i opinii publicznej o ryzyku – zostanie usprawnione, tak aby przez cały proces oceny ryzyka następował bardziej spójny, przejrzysty i ciągły przepływ informacji.

Co dalej?

Jeśli porozumienie potwierdzą ambasadorowie państw członkowskich UE zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli (Coreper), rozporządzenie zostanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia, a następnie wróci do Rady do ostatecznego przyjęcia.

Kontowersje wokół GMO i glifosatu

Tzw. rozporządzenie o przepisach ogólnych prawa żywnościowego, przyjęte w 2002 r., wprowadziło zasadę analizy ryzyka. Na jego mocy powstał także EFSA jako odrębny podmiot odpowiedzialny za ocenę ryzyka w łańcuchu żywnościowym, a zarządzanie ryzykiem pozostało w gestii instytucji europejskich.

W związku z publicznymi kontrowersjami i obawami dotyczącymi glifosatu, organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, w kwietniu 2018 r. Komisja zaproponowała, by dokonać przeglądu przepisów ogólnych prawa żywnościowego i zmienić 8 aktów prawnych dotyczących konkretnych sektorów łańcucha żywnościowego, a mianowicie: organizmów zmodyfikowanych genetycznie, dodatków paszowych, środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących, środków ochrony roślin i nowej żywności.

Źródło: www.consilium.europa.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy mikroplastik w wodzie pitnej szkodzi zdrowiu? WHO odpowiada (22 sierpnia 2019)Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (21 sierpnia 2019)Projekty znaków graficznych dla produktów bez GMO w konsultacjach (13 sierpnia 2019)Jakiej żywności marnujemy najwięcej? (08 sierpnia 2019)Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności do podpisu prezydenta (05 sierpnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony