Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Asystent laboratoryjny w Laboratorium Wojewódzkim Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

Wkrótce łatwiejszy dostęp do informacji naukowych na temat bezpieczeństwa żywności

a+a-    Powrót       13 lutego 2019       Ryzyko   

Prezydencja Rady porozumiała się wczoraj wstępnie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowego rozporządzenia o przejrzystości i zrównoważonym charakterze unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Nowe przepisy nie tylko zapewnią lepszą przejrzystość badań naukowych na poparcie wniosków o dopuszczenie do obrotu, lecz także zwiększą pewność prawa dla przemysłu spożywczego i usprawnią zarządzanie EFSA, czyli Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, i poprawią poziom jego wyników naukowych.

W myśl wstępnego porozumienia:

  • dane na poparcie wniosku o dopuszczenie do obrotu i powiązane z nim informacje będą upubliczniane przez EFSA po dokonaniu oceny ważności wniosku, chyba że wnioskodawca dowiedzie, że mogłoby to znacznie zaszkodzić jego interesom, i zwróci się o ich poufne traktowanie
  • wnioskodawca będzie mógł wnieść ponowny wniosek, jeśli nie zgodzi się z oceną poufności dokonaną przez EFSA. W takim przypadku informacji nie będzie można upublicznić do czasu podjęcia ostatecznej decyzji
  • Komisja będzie mogła zwrócić się do EFSA, by zlecić własne badania weryfikacyjne w wyjątkowo kontrowersyjnych przypadkach mających duże znaczenie dla społeczeństwa
  • państwa członkowskie odegrają bardziej aktywną rolę, pomagając EFSA w zachęceniu większej liczby najlepszych naukowców do uczestnictwa w panelach naukowych
  • informowanie wszystkich uczestników – Komisji, EFSA, państw członkowskich i opinii publicznej o ryzyku – zostanie usprawnione, tak aby przez cały proces oceny ryzyka następował bardziej spójny, przejrzysty i ciągły przepływ informacji.

Co dalej?

Jeśli porozumienie potwierdzą ambasadorowie państw członkowskich UE zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli (Coreper), rozporządzenie zostanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia, a następnie wróci do Rady do ostatecznego przyjęcia.

Kontowersje wokół GMO i glifosatu

Tzw. rozporządzenie o przepisach ogólnych prawa żywnościowego, przyjęte w 2002 r., wprowadziło zasadę analizy ryzyka. Na jego mocy powstał także EFSA jako odrębny podmiot odpowiedzialny za ocenę ryzyka w łańcuchu żywnościowym, a zarządzanie ryzykiem pozostało w gestii instytucji europejskich.

W związku z publicznymi kontrowersjami i obawami dotyczącymi glifosatu, organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, w kwietniu 2018 r. Komisja zaproponowała, by dokonać przeglądu przepisów ogólnych prawa żywnościowego i zmienić 8 aktów prawnych dotyczących konkretnych sektorów łańcucha żywnościowego, a mianowicie: organizmów zmodyfikowanych genetycznie, dodatków paszowych, środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących, środków ochrony roślin i nowej żywności.

Źródło: www.consilium.europa.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich: Należy powołać Państwowy Monitoring Wody Pitnej (15 lutego 2019)Biodiesel z olejem palmowym gorszy dla klimatu niż zwykły diesel (12 lutego 2019)Zanieczyszczenie polskich gleb od lat bez zmian (01 lutego 2019)Ambasadorowie UE zatwierdzili porozumienie ws. zakazu plastikowych jednorazowych produktów (21 stycznia 2019)Unijny system bezpieczeństwa żywności jest dobry, ale przeciążony (21 stycznia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony