Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Linie bezpośrednie mogą znaleźć się w gorsecie biurokracji i nieproporcjonalnych kosztów

   Powrót       09 marca 2023       Energia   
Farma wiatrowa i słoneczna

Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Legislacji, 9-10 marca br. ma odbyć się posiedzenie Komisji Prawniczej, gdzie pojawi się ustawa nr UC74. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje w stanowisku, że projekt ustawy nie gwarantuje oczekiwanej swobody inwestycyjnej w obszarze linii bezpośrednich. Wskazana byłaby specjalna ustawa ze względu na wagę tego rozwiązania dla polskiej gospodarki.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do wersji projektu ustawy ze stycznia 2023 r., w związku z „licznymi głosami przedstawicieli przemysłu energochłonnego w sprawie zainteresowania instytucją linii bezpośredniej jako sposobem na dekarbonizację oraz zwiększenie jego konkurencyjności, podjęto decyzję o wprowadzeniu przepisów liberalizujących możliwość wykorzystania linii bezpośredniej przez te przedsiębiorstwa”. Czytamy dalej, że projekt zakłada m.in. wprowadzenie definicji „odbiorcy wydzielonego” oraz „wydzielonej jednostki wytwórczej”, co ma dać pewność prawną działań. Zostaną wprowadzone przedmiotowe zwolnienia od obowiązku uzyskania zgody Prezesa URE na budowę linii bezpośredniej, a także liberalizacja postępowania dotyczącego wydania zgody przez regulatora.

Przedsiębiorcy obawiają się opieszałości w procedowaniu regulacji. Potrzebna oddzielna ustawa

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przedstawił 7 marca br. stanowisko do procedowanego projektu ustawy, w którym wskazuje, że projekt regulacji mający wdrożyć do polskiego systemu prawa dyrektywę 2019/944 „nie gwarantuje oczekiwanej swobody inwestycyjnej w obszarze linii bezpośrednich”. ZPP idzie dalej i apeluje o zniesienie wszelkich ograniczeń legislacyjnych związanych z budową linii bezpośrednich.

W ocenie ZPP zapisy dotyczące linii są kluczowe ze względu na potrzeby gospodarcze, w szczególności producentów i przemysłu. Linia bezpośrednia umożliwia rozwój m.in. rynku PPA, czyli długoterminowych kontraktów na zakup energii elektrycznej z OZE. Energia z wiatraków lub farm fotowoltaicznych zapewni realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz obniży koszty produkcji. Linia umożliwia bezpośredni przesył energii z instalacji do np. zakładu.

Czytaj: Bez zielonej energii polska gospodarka straci na konkurencyjności. Przedsiębiorcy apelują

ZPP zauważa, że dotychczas uzyskanie zgody na budowę linii bezpośredniej było możliwie, ale tylko w sytuacji braku możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej. Linia powinna stanowić substytut dla sieci dystrybucyjnej, ale umożliwić występowanie dwóch rodzaju połączeń. Linie nie mają być zagrożeniem dla KSE.

- Ubolewać można, że zagadnienie to jest jednym z kilkunastu wątków ujętych w projekcie ustawy UC74, co wpływa negatywnie nie tylko na czytelność przepisów, ale też i tempo ich procedowania. Dedykowana ustawa byłaby tu preferowanym rozwiązaniem – czytamy w stanowisku.

Obecna wersja projektu zobowiązuje odbiorcę do uwzględnienia przedsiębiorstwa obrotu nawet jeśli wytwórca i odbiorca jest tym samym podmiotem i jeśli tylko częściowo wykorzystuje linę. Może się to odbić na kosztach energii przesyłanej tą linia. Po drugie, wymóg wpisania do wykazu budowanych linii jednostek wytwórczych o mocy większej niż 2 MW ogranicza możliwość swobodnych inwestycji. Może to przełożyć się na długość realizowanych postępowań.

Przedsiębiorca podłączony do systemu sieciowego będzie musiał ponosić opłatę solidarnościową do przedsiębiorstwa obrotu nawet w sytuacji, gdy większość energii będzie pobierał linią bezpośrednią.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)Synergia kluczem do sukcesu polskiego offshore (14 czerwca 2024)300 firm podpisało Kartę dla wiatru. Współpraca w branży offshore wind ponad granicami (12 czerwca 2024)Przywrócić obligo giełdowe, urealnić datę odejścia od węgla. Apel do rządu ws. energetyki (11 czerwca 2024)Bezpieczeństwo, niezależność i przemysł na pierwszy plan? Polityka klimatyczna UE po wyborach do PE (10 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony