Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Ile będą wynosić maksymalne miesięczne stawki za odbiór posegregowanych odpadów komunalnych?

GUS opublikował przecięty miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę za 2021 rok. Na jego podstawie obliczane są maksymalne stawki za zagospodarowanie odpadów.

   Powrót       01 kwietnia 2022       Odpady   
odpady komunalne

W Monitorze Polskim(1) opublikowano obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. Wydanie obwieszczenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151). Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego podawanego przez prezesa GUS wykorzystywana jest przez radę gminy do określenia maksymalnej stawki, jaką można ustalić za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj też: Dlaczego za odpady płacimy coraz więcej? Analiza IOŚ-PIB

W myśl zapisów ustawy maksymalna stawka za odpady zależna jest od wysokości miesięcznego dochodu rozporządzalnego za jedną osobę ogółem za rok poprzedni. Dochód ten w 2021 r. – jak wskazano w obwieszczeniu – wyniósł 2061,93 zł.

Ile wyniosą stawki maksymalne za odpady?

W zależności od przyjętej metody rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prawodawca wyznaczył maksymalną wartość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, którego stawka opłaty za odpady nie może przekroczyć. Maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, w zależności od obranej w gminie metody wyniosą za miesiąc:

  • metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 41,24 zł od osoby (2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego),
  • metoda od ilości zużytej wody z danej nieruchomości - 14,43 zł za metr sześcienny (0,7 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego), przy czym nie może wynosić więcej niż 160,83 zł od gospodarstwa (7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego),
  • metoda od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - 1,65 zł za metr kwadratowy (0,08 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego),
  • pojemnik lub worki o pojemności 120 l – 26,81 zł za pojemnik/worek (1,3 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego),
  • opłata roczna ryczałtowa za domek letniskowy - 206,19 zł (10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego).

Mechanizmy zawarte w ustawie nie zwalniają przy tym gminy z obowiązku uzasadnienia wartości stawek przyjętych w uchwale.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r.
https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/377

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MKIŚ opublikował projekt nowego KPGO 2028 (29 czerwca 2022)NFOŚiGW ma 3 mld zł na spalarnie odpadów (23 czerwca 2022)KAS zatrzymała nielegalny transport odpadów komunalnych (23 czerwca 2022)Opublikowano jednolity tekst ustawy UCPG (22 czerwca 2022)Do końca czerwca rząd chce przyjąć plan gospodarowania odpadami do 2028 r. (13 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony