Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

ME zapowiada zmiany w Prawie energetycznym dla magazynów energii

Aby magazyny energii zaistniały na dobre na rynku mocy i mogły stać się częścią transformacji energetycznej Polski, potrzeba konkretnych zmian prawnych, które usunęłyby obecne bariery – twierdzą eksperci.

   Powrót       12 października 2018       Energia   

Baterie w telefonach czy innych sprzętach to małe magazyny energii. Aby rynek OZE się rozwijał niezbędne są jednak nowe sposoby magazynowania energii, dedykowane dużym farmom wiatrowym czy słonecznym. O potrzebach rynku dyskutowano wczoraj podczas III Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, który odbył się w ramach Targów RE-energy.

- Branża energetyki wiatrowej jest żywo zainteresowana rozwojem segmentu magazynowania energii. Niestety mamy pierwsze przykre doświadczenia w tym obszarze, otóż liczący się gracze, którzy wystartowali na rynku mocy starając się o prekwalifikację do magazynów energii, ze względu na wyznaczony krótki termin, nie byli w stanie spełnić warunków podyktowanych przez regulatora w określonym terminie czasowym – zauważył Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - Musimy mieć świadomość, że możliwość zarobieniana rynku bilansującym czy rynku mocy może nie wystarczyć. To technologia, która z punktu widzenia biznesowego wymagawsparcia publicznego, a na pewnodobrych regulacji – dodał.

Po co nam te magazyny?

Magazynowanie energii uzyskanej z OZE jest kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia uzyskania potencjału stabilizującego funkcjonowanie energetyki rozproszonej. Natomiast z punktu widzenia interesów Państwa priorytetowa kwestia to możliwość dostarczania z magazynów rezerwy mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Równie ważna funkcja magazynów, to ograniczanie krótkoterminowych fluktuacji mocy z odnawialnych źródeł oraz wyrównywanie profilu ich pracy. Myśli się o nich jako o pewnego rodzaju ekwiwalencie rozbudowy sieci, który dałby możliwość odłożenia inwestycji w czasie.

Magazyny energii są konieczne do zapewnienia wymaganej mocy i pojemności dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. - Mówiąc o magazynowaniu energii podnosi się trzy aspekty: wzrost gospodarczy, ochronę środowiska i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie krajowym, bardzo silnie uzależnione jest od magazynowania (awarie, klęski żywiołowe, powodzie) – zauważył prof. Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego.

Rynek czeka na zmiany

Wie o tym także Ministerstwo Energii i zapowiada długo oczekiwane zmiany prawne. - Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który w założeniu ma kompleksowo regulować ten obszar, jest na ukończeniu i w ciągu dwóch tygodni zostanie upubliczniony i przekazany do społecznych konsultacji – zapewniła podczas kongresu Emilia Guzek z Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii Ministerstwa Energii. - Naszym zamysłem jest, by zaproponowane regulacje usunęły bariery formalne, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych z wykorzystania magazynów energii – dodała. Na skutek impulsów z rynku, ministerstwo zdiagnozowało podstawowe bariery prawne uniemożliwiające rozwój magazynów energii. Wśród nich wymienia się m.in. niespójne definicje i brak określenia, czym jest magazynowanie energii elektrycznej, oraz jego nieokreślony status w kontekście taryfowania i obowiązków koncesyjnych, brak przepisów regulujących zasady przyłączenia do sieci.

Problem stanowi również to, że obecnie nie ma w regulacji dotyczących taryfowania, odrębnych przepisów uwzględniających fakt, że energia pobierana przez magazyn energii elektrycznej, która następnie jest wprowadzana do sieci, nie jest zużyciem końcowym.

Nowy projekt lekiem na całe zło?

To się okaże. Resort energii zapowiada, że w projekcie znajdzie się wreszcie definicja magazynu i magazynowania energii elektrycznej. Zostanie wprowadzone całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii, a także zakłada zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych. Przewiduje się uzależnienie obowiązku uzyskania koncesji/wpisu do rejestru, od łącznej mocy zainstalowanej magazynu, bez względu na jego pojemność. I tak obowiązek wpisu do rejestru (OSD/OSP) będzie dotyczył magazynów o łącznej mocy większej niż 0,8 kW, a obowiązek koncesyjny dla mocy większej niż 10 MW. Przewiduje się również brak opłat za przyłączenie magazynu do sieci, pod warunkiem oddania go do użytkowania w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy. Ustawa umożliwia także pobieranie energii z sieci przez magazyn, który będzie częścią instalacji OZE bez utraty praw do certyfikatów i uprawnień, które wynikają z innych systemów wsparcia.

O ostatecznym kształcie nowego Prawa energetycznego zadecydują m.in. konsultacje społeczne. - Będzie to czas wielkiej mobilizacji interesariuszy rynku, musimy być czujni i aktywni – zaapelowała Barbara Adamska z ADM Poland.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Każda działalność pozostaje w związku ze zmianą klimatu - ESRS E1 (28 listopada 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)Rusza druga edycja programu Hello CleanTech dla start-upów, przedsiębiorców i innowatorów z branży cleantech (02 listopada 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)Wodór w Polsce z nową organizacją i nowym rozporządzeniem (13 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony