Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Zespole Projektowym - Siedliska Zależne od Wód Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Naturalny opał wytworzony przez brykieciarki Biomasser® z weryfikacją EU ETV Asket

Mechanizm pożyczek dla regionów węglowych. Co proponują KE i EBI?

a+a-    Powrót       29 maja 2020       Energia   

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj wniosek dotyczący instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i będzie wspierał inwestycje publiczne, które służą przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu. Korzystać z niego będą regiony, których gospodarka opiera się na węglu i technologiach wysokoemisyjnych. Instrument będzie obejmował 1,5 mld euro w formie dotacji z budżetu UE oraz maksymalnie 10 mld euro w formie pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze źródeł własnych. Pozwoli to na realizację inwestycji o wartości 25–30 mld euro, które pomogą regionom najbardziej dotkniętym skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, zwłaszcza tym o ograniczonej zdolności do radzenia sobie z kosztami takiej transformacji.

Instrument będzie dostępny dla wszystkich państw członkowskich, początkowo oparty na przydziałach krajowych, na podstawie zaproszeń do składania wniosków spełniających następujące kryteria:

  • projekty, z których skorzystają terytoria w zatwierdzonych terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji,
  • projekty otrzymają pożyczkę EBI w ramach instrumentu oraz
  • projekty, które nie generują wystarczających dochodów rynkowych.

Projekty muszą również spełniać warunki polityki kredytowej EBI. Dziedziny inwestycji to na przykład: infrastruktura energetyczna i transportowa, sieci ciepłownicze, transport publiczny, środki w zakresie efektywności energetycznej i infrastruktura społeczna oraz inne projekty, które przynoszą bezpośrednie korzyści społecznościom w regionach dotkniętych skutkami transformacji i mogą obniżyć koszty społeczno-ekonomiczne transformacji Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r.

Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji są obecnie przygotowywane przez państwa członkowskie i będą zatwierdzane przez Komisję Europejską. Zapewnią one ramy wsparcia w trzech filarach mechanizmu sprawiedliwej transformacji: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z którego udzielane będą dotacje, specjalnego systemu w ramach InvestEU, który będzie przyciągał inwestycje prywatne oraz proponowanego obecnie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. Komisja zapewnia wsparcie techniczne w opracowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji wszystkim 18 państwom członkowskim, które się o to zwróciły.

Kolejne kroki

Wniosek będzie przedmiotem negocjacji z Parlamentem Europejskim i Radą i planowane jest jego szybkie zatwierdzenie. Oczekuje się, że pierwsze zaproszenia do zgłaszania projektów zostaną ogłoszone po przyjęciu i wejściu w życie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego i zatwierdzeniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. Przed ogłoszeniem pierwszego zaproszenia podpisane zostanie porozumienie administracyjne z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w którym określone zostaną zasady wdrożenia.

Czytaj: Wybuch epidemii nie oznacza, że nie ma kryzysu klimatycznego

- Choć obecnie skupiamy się na tym, aby jak najbezpieczniej powstrzymać pandemię koronawirusa, nie możemy zapominać o tym, że zmiana klimatu szkodzi naszej planecie. Jak powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen: nie ma szczepionki przeciwko zmianie klimatu. Musimy zadbać o to, aby przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu przebiegało w sprawiedliwy sposób. Ten wniosek jest podstawowym narzędziem, które zapewnia tę sprawiedliwość. Uzupełnia on politykę spójności przez to, że wspiera regiony i ich mieszkańców, którzy najbardziej odczują negatywne skutki dostosowań na drodze do neutralnej dla klimatu Unii – mówi komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

- Pandemia COVID-19 jest dużym wyzwaniem społeczno-gospodarczym, ale nie możemy równocześnie zapominać o podstawowym długoterminowym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu. Europejski Bank Inwestycyjny inwestuje w klimat w UE i zobowiązuje się do przeznaczenia do 2025 r. co najmniej 50 proc. swoich kredytów na inwestycje związane ze zmianą klimatu i zrównoważonym środowiskiem. Finansowanie ma zostać dopasowane do celów porozumienia paryskiego do końca roku. EBI planuje wspierać swoim finansowaniem proponowany mechanizm sprawiedliwej transformacji. Będzie on szczególnie ważną gwarancją, aby transformacja naszej gospodarki w gospodarkę neutralną dla klimatu przyniosła korzyści wszystkim i nie wiązała się z nieproporcjonalnymi kosztami w różnych regionach. Jest to odzwierciedlenie europejskiej solidarności zgodnie z celami polityki spójności. Pomagamy każdemu regionowi w realizacji jego pełnego potencjału, w konwergencji standardów życia i w osiągnięciu dobrobytu w całej Unii Europejskiej – dodaje Liliana Pawłowa, wiceprezes EBI.

Kontekst

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego jest trzecim filarem mechanizmu sprawiedliwej transformacji i elementem działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, który do 2050 r. ma umożliwić przejście Europy na gospodarkę neutralną dla klimatu. Mechanizm będzie promował sprawiedliwość społeczną w procesie przechodzenia na gospodarkę neutralną dla klimatu w regionach, których gospodarka opiera się na węglu i technologiach wysokoemisyjnych i które są narażone na koszty takiej transformacji. Trzy filary finansowania w ramach mechanizmu to: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w odniesieniu do którego przedłożono wniosek 14 stycznia 2020 r., a następnie zaproponowano zwiększenie budżetu w zmienionym wniosku dotyczącym długoterminowego budżetu UE; specjalny system sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU; oraz instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego, przyjęty dzisiaj przez Komisję. W ramach tych trzech filarów w gospodarce UE w latach 2021–2027 zrealizowane mają zostać inwestycje o wartości co najmniej 150 mld euro.

Źródło: KE

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budżet unijny 2021-2027 silnie powiązany z ochroną klimatu. Mniej pieniędzy dla regionów górniczych (22 lipca 2020)Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powiązany z neutralnością klimatyczną? Trwają negocjacje propozycji KE (16 lipca 2020)Dyskusja o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trwa. Jakie decyzje ws. finansowania inwestycji gazowych? (08 lipca 2020)Apel do Premiera o odważne wyznaczenie daty odejścia od węgla (06 lipca 2020)Niemiecki pomysł na przyszłość Europy, czyli jaki kierunek obierze Rada UE w kolejnym półroczu (06 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony