Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Będzie metodologia pomiaru marnotrawienia żywności w całej UE

   Powrót       10 maja 2019       Odpady   

Każdego roku około 20 proc. żywności produkowanej w UE jest tracona lub marnowana, co w obliczu milionów głodujących ludzi na świecie jest wyjątkowo alarmujące. Unijne ramy sprawozdawczości mają ujednolicić raportowanie poziomów marnotrawienia żywności przez wszystkie państwa członkowskie.

Gdzie, co, ile i dlaczego tracimy?

Argumentów przeciw marnotrawieniu żywności jest wiele i wszyscy się co do tego zgadzają. Problem jednak polega na tym, że aby zaaplikować skuteczne działania, trzeba dokładnie zdiagnozować problem. Innymi słowy rozebrać go na czynniki pierwsze i zdobyć konkretne, rzeczywiste dane. W tym celu właśnie Komisja Europejska przyjęła akt delegowany ustanawiający wspólną metodologię pomiaru marnotrawienia żywności. Ma on na celu wsparcie państw członkowskich w ilościowym określaniu marnotrawienia żywności na każdym etapie łańcucha produkcji żywności i łańcucha dostaw. W oparciu o wspólną definicję marnotrawienia żywności, metodologia ma zapewnić spójne monitorowanie poziomów marnotrawienia żywności w całej Unii Europejskiej.

To kolejny już krok

Zapobieganie marnotrawieniu żywności uznano za jeden z priorytetowych obszarów w planie działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym przyjętym przez Komisję już w grudniu 2015 r. W maju 2018 r. przyjęto zaś nowe przepisy dotyczące odpadów, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia krajowych programów zapobiegania powstawaniu odpadów żywnościowych oraz, co ważne, ograniczenia marnotrawienia żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, monitorowania i zgłaszania poziomów marnotrawienia żywności.

UE określa: co i jak należy zrobić

Akt delegowany określa, co należy uznać jako marnotrawienie żywności na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, jal to mierzyć oraz w jaki sposób należy to robić. Zapewnia jednak elastyczność co do sposobu, w jaki należy gromadzić dane na poziomie krajowym. Dzięki wsparciu platformy UE w zakresie strat żywności i odpadów żywnościowych oraz odpowiednich grup ekspertów, KE będzie w regularnym dialogu z państwami członkowskimi w celu wymiany wiedzy i ułatwienia praktycznego wdrażania. Oczekuje się, że państwa członkowskie wprowadzą ramy monitorowania w 2020 r. w oparciu o tę wszechstronną i globalną metodologię tak, by mogły dostarczyć pierwsze nowe dane na temat poziomów marnotrawienia żywności do połowy 2022 r.

Akt delegowany podlega teraz kontroli współprawodawców i zostanie przesłany do Parlamentu i Rady do końca lipca.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielka Brytania marnuje rocznie 8 milionów dyń (28 października 2022)UE marnuje więcej żywności niż importuje (23 września 2022)Wielkopolska: Powstanie 14 nowych jadłodzielni (11 lipca 2022)Świąteczne (i nie tylko!) spotkania bez marnowania (22 grudnia 2021)NIK: wciąż za dużo żywności trafia do śmieci (21 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony