Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
EVBox PublicLine - stacja ładowania pojazdów elektrycznych w przestrzeniach publicznych firmy Engie

Miasto odporne na każdy kryzys

a+a-    Powrót       05 października 2018       Planowanie przestrzenne   

Ubóstwo, degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, przestępczość czy bezrobocie – miasta przyszłości muszą być odporne na wszelkie kryzysy. Planowanie przestrzenne ma coraz większe znaczenie w budowaniu miejskiej odporności.

Miasta koncentrują się obecnie na planowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz wdrażaniu inteligentnych technologii. Wyzwań jest jednak dużo więcej. Nieprzewidziane wydarzenia, takie jak wybuchy epidemii, rewolucje polityczne i gospodarcze, ataki terrorystyczne czy ekstremalne zjawiska pogodowe oraz klęski żywiołowe, mogą w skrajnych przypadkach bezpowrotnie zniszczyć istniejące struktury miejskie. Różnorodność problemów determinuje więc konieczność wdrażania zintegrowanych działań mających na celu uodpornienie miast na potencjalne, przyszłe kryzysy.

Czym jest odporność miejska?

Koncepcja rezyliencji miast (od ang. resilient city, co w języku polskim jest tłumaczone jako odporne miasto) coraz częściej wzbudza zainteresowanie urbanistów, samorządów oraz naukowców. Pojęcie rezyliencji jest od dawna znane w psychologii, obecnie zaczyna być zaś stosowane także w planowaniu przestrzennym. Odporność miast była jednym z tematów poruszanych podczas odbywającej się niedawno konferencji Innowacyjne Eco-Miasto 2018. Jak wyjaśniała podczas swojej prelekcji Aphrodite Bouikidis, konsultant ds. innowacji w greckich Salonikach, „jest to zdolność jednostek, społeczności, instytucji, firm i systemów w mieście do przetrwania, adaptacji i rozwoju, bez względu na rodzaj i częstotliwość doświadczanych zdarzeń”. Pojęcie to oznacza więc przede wszystkim odporność na zdarzenia niszczące i zdolność do regeneracji i dalszego zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy krok to identyfikacja zagrożeń

Obecnie ponad połowa populacji mieszka w miastach, a zgodnie z szacunkami do 2050 r. liczba ta wzrośnie do ponad 80 proc. Oznacza to, że główne wyzwania cywilizacyjne skoncentrowane zostaną w ośrodkach miejskich, w których coraz częściej dochodzić może do eskalacji napięć społecznych.

Wzmacnianie miejskiej odporności rozpoczyna się od znalezienia odpowiedzi na pytanie: na co miasto ma być odporne? Dopiero po określeniu potencjalnych zagrożeń, które dla konkretnych ośrodków miejskich mogą być zupełnie różne, możliwa jest identyfikacja obszarów wymagających wzmocnienia, ponieważ zasięg oddziaływania np. klęski żywiołowej zależy od wrażliwości danego ośrodka. Na tej podstawie możliwe jest opracowanie działań mających na celu wzmocnienie miejskiej tkanki przed przyszłymi, potencjalnymi kryzysami.

Wykorzystać już przygotowane strategie

Zdaniem Fundacji Rockefellera, zajmującej się pomocą w budowaniu miejskiej odporności, współczesne miasta powinny podejmować proaktywne działania na przykład w kwestii zjawiska rozlewania się miast. Wykorzystując w planowaniu przestrzennym m.in. prognozy liczby ludności, szybko rozwijające się miasta mogą przekształcić stres związany z niekontrolowaną, gwałtowną urbanizacją na swoją korzyść i oprzeć się na przygotowanych już strategiach przy budowie swojej odporności. Wykorzystanie stworzonych wcześniej dokumentów ułatwi transformację w kierunku bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego miasta.

Ponadto miasta muszą identyfikować i chronić wybrane otwarte przestrzenie publiczne, w szczególności obszary wrażliwe, takie jak mokradła i tereny sąsiadujące z wodą. Z jednej strony takie tereny zapewniają obywatelom dostęp do otwartej przestrzeni, a z drugiej poprzez właściwe nimi zarządzanie zapobiega się rozwojowi obszarów niebezpiecznych.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Eco-MiastoTekst powstał we współpracy z projektem Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnianie i wdrażanie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Państwa Grupy Wyszehradzkiej będą wspólnie realizować ideę Smart City (08 marca 2019)Między ochroną prywatności a inteligentnym miastem (04 marca 2019)Czwarte miasto w Polsce z certyfikatem smart city (04 marca 2019)Wentylacja miast jest istotna dla zdrowia ich mieszkańców (27 lutego 2019)Śnieg z odpadami trafia prosto do Bałtyku (13 lutego 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony