Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Miasto odporne na każdy kryzys

Ubóstwo, degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, przestępczość czy bezrobocie – miasta przyszłości muszą być odporne na wszelkie kryzysy. Planowanie przestrzenne ma coraz większe znaczenie w budowaniu miejskiej odporności.

   Powrót       05 października 2018       Planowanie przestrzenne   

Miasta koncentrują się obecnie na planowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz wdrażaniu inteligentnych technologii. Wyzwań jest jednak dużo więcej. Nieprzewidziane wydarzenia, takie jak wybuchy epidemii, rewolucje polityczne i gospodarcze, ataki terrorystyczne czy ekstremalne zjawiska pogodowe oraz klęski żywiołowe, mogą w skrajnych przypadkach bezpowrotnie zniszczyć istniejące struktury miejskie. Różnorodność problemów determinuje więc konieczność wdrażania zintegrowanych działań mających na celu uodpornienie miast na potencjalne, przyszłe kryzysy.

Czym jest odporność miejska?

Koncepcja rezyliencji miast (od ang. resilient city, co w języku polskim jest tłumaczone jako odporne miasto) coraz częściej wzbudza zainteresowanie urbanistów, samorządów oraz naukowców. Pojęcie rezyliencji jest od dawna znane w psychologii, obecnie zaczyna być zaś stosowane także w planowaniu przestrzennym. Odporność miast była jednym z tematów poruszanych podczas odbywającej się niedawno konferencji Innowacyjne Eco-Miasto 2018. Jak wyjaśniała podczas swojej prelekcji Aphrodite Bouikidis, konsultant ds. innowacji w greckich Salonikach, „jest to zdolność jednostek, społeczności, instytucji, firm i systemów w mieście do przetrwania, adaptacji i rozwoju, bez względu na rodzaj i częstotliwość doświadczanych zdarzeń”. Pojęcie to oznacza więc przede wszystkim odporność na zdarzenia niszczące i zdolność do regeneracji i dalszego zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy krok to identyfikacja zagrożeń

Obecnie ponad połowa populacji mieszka w miastach, a zgodnie z szacunkami do 2050 r. liczba ta wzrośnie do ponad 80 proc. Oznacza to, że główne wyzwania cywilizacyjne skoncentrowane zostaną w ośrodkach miejskich, w których coraz częściej dochodzić może do eskalacji napięć społecznych.

Wzmacnianie miejskiej odporności rozpoczyna się od znalezienia odpowiedzi na pytanie: na co miasto ma być odporne? Dopiero po określeniu potencjalnych zagrożeń, które dla konkretnych ośrodków miejskich mogą być zupełnie różne, możliwa jest identyfikacja obszarów wymagających wzmocnienia, ponieważ zasięg oddziaływania np. klęski żywiołowej zależy od wrażliwości danego ośrodka. Na tej podstawie możliwe jest opracowanie działań mających na celu wzmocnienie miejskiej tkanki przed przyszłymi, potencjalnymi kryzysami.

Wykorzystać już przygotowane strategie

Zdaniem Fundacji Rockefellera, zajmującej się pomocą w budowaniu miejskiej odporności, współczesne miasta powinny podejmować proaktywne działania na przykład w kwestii zjawiska rozlewania się miast. Wykorzystując w planowaniu przestrzennym m.in. prognozy liczby ludności, szybko rozwijające się miasta mogą przekształcić stres związany z niekontrolowaną, gwałtowną urbanizacją na swoją korzyść i oprzeć się na przygotowanych już strategiach przy budowie swojej odporności. Wykorzystanie stworzonych wcześniej dokumentów ułatwi transformację w kierunku bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego miasta.

Ponadto miasta muszą identyfikować i chronić wybrane otwarte przestrzenie publiczne, w szczególności obszary wrażliwe, takie jak mokradła i tereny sąsiadujące z wodą. Z jednej strony takie tereny zapewniają obywatelom dostęp do otwartej przestrzeni, a z drugiej poprzez właściwe nimi zarządzanie zapobiega się rozwojowi obszarów niebezpiecznych.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przyszłość Miast w Polsce: XVII Smart City Forum (16 listopada 2023)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Jak działa GZM? Ocena NIK pozytywna, ale z minusem (05 stycznia 2023)Największe w Polsce wydarzenie odpowiedzialnego biznesu już 25 maja (18 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony