Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego

   Powrót       18 czerwca 2019       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

W dniach 7-13 października br., po raz drugi w Polsce, a po raz pierwszy w międzynarodowym gronie organizujemy Circular Week.

W zeszłym roku w całej Polsce zorganizowaliśmy cykl wydarzeń angażujących różne grupy interesariuszy w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. W tym roku Circular Week będzie mieć zasięg międzynarodowy, równocześnie w różnych miejscach Europy podjęte zostaną inicjatywy, poprzez które będziemy propagować idee zrównoważonego rozwoju.

Celem Circular Week jest promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami.

Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona środowiska jest priorytetem, ale trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić, by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. I właśnie w ramach całego Tygodnia przybliżymy konsumentom działania, jakie mogą podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia. Znakomitą okazją do tego będą warsztaty dot. zrównoważonej mody, ograniczenia marnotrawienia żywienia, recyclingu.

Przedsiębiorcom pokażemy jak przejść z linearnego na cyrkularny model biznesowy, jak wdrażać zrównoważone produkty/usługi. Circular Week ma umożliwić nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Chcemy też zaprezentować rozwiązania legislacyjne, które zachęcą firmy do przestawiania swoich linearnych modeli biznesowych na cyrkularne rozwiązania.

Głównym celem Circular Week jest zaangażowanie jak największej liczby osób, firm i instytucji w promowanie i wdrażanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Każdy może zostać współorganizatorem Międzynarodowego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a podejmowane inicjatywy mogą przybrać formę np. platformy wymiany towarów, kawiarenek naprawczych, warsztatów , happeningów, działań z zakresu ekonomii współdzielenia itp.

Wszelkie inicjatywy podejmowane będą równocześnie w całej Europie, a każdy dzień tygodnia będzie poświęcony innemu tematowi.

Poniedziałek: Budownictwo/Przemysł 4.0/ Energia

Wtorek: Opakowania/tworzywa sztuczne/ żywność

Środa: Tekstylia/ e-waste

Czwartek: Cyrkularne miasta

Piątek: MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

Kulminacyjnym wydarzeniem będzie Mazovia Circular Congress (11 października) współorganizowany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kongres będzie spotkaniem polskich i międzynarodowych ekspertów oraz praktyków z obszaru gospodarki cyrkularnej.

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Kiedy: 7-13 października 2019 r.

Gdzie: Polska, Europa

Kto może zostać organizatorem: każdy – firmy, start-upy, organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa, świat nauki, osoby fizyczne

Do kogo adresowane są wydarzenia: do każdego – odbędą się warsztaty, szkolenia, round tables, seminaria branżowe, happeningi, wystawy, networking, Mazovia Circular Congress

Chcemy włączyć jak najwięcej osób i instytucji we wdrażanie i propagowanie gospodarki obiegu zamkniętego - każdy może zostać współorganizatorem Circular Week. Zbieramy wszelkie inicjatywy związane z tą koncepcją, umieszczamy je na mapie wydarzeń (www.circularweek.org) oraz promujemy w ramach Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Źródło: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Naprawianie się opłaci. Z Brukseli płynie silne wsparcie dla GOZ (02 lutego 2024)1,2 mld ton zużycia w UE. Całościowe dane o biomasie od JRC (04 stycznia 2024)Rada UE o PPWR: informacje o substancjach wzbudzających obawy i systemy kaucyjne (19 grudnia 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)ESRS E5: Gospodarka o obiegu zamkniętym w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (23 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony