Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

NFOŚiGW wypłaci 1 mld zł na gospodarkę odpadami

Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła plan finansowy na 2016 r. W przyszłym roku Fundusz wypłaci ok. 4,6 mld zł, z czego niemal 1 mld zł na gospodarkę odpadami i ok. 900 mln zł na ochronę atmosfery, w tym odnawialne źródła energii.

   Powrót       04 sierpnia 2015       Odpady   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada ułatwienia dla beneficjentów, wzrośnie też rola zwrotnych form finansowania. Pojawi się nowy instrument – wejścia kapitałowe – na który Fundusz przeznaczy 200 mln zł.

Priorytety: ochrona atmosfery i gospodarka odpadami

Znaczne kwoty zostały przeznaczone na inwestycje w dziedzinie ochrony atmosfery i klimatu, w tym realizację przedsięwzięć związanych z OZE, których dofinansowanie będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej. Na ochronę atmosfery zarezerwowano w planie na 2016 r. ponad 900 mln zł.

Na zadania związane z racjonalną gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi przewiduje się wydać w przyszłym roku 992 mln zł, niemal 500 mln zł zarezerwowano na ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, zaś ok. 550 mln zł - na projekty międzywydziałowe oraz ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Działalność Narodowego Funduszu nakierowana jest na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy europejskiej dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu LIFE. W szczególności wysoki udział we współfinansowaniu środków europejskich osiągną zadania w zakresie gospodarki odpadami.

Wspierane finansowo są również przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Będą one dofinansowane środkami uzyskanymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, jak również dotacjami i pożyczkami inwestycyjnymi ze środków nie pochodzących z tego źródła.

Mniejsze emisje, lepsze przetworzenie odpadów i oczyszczanie ścieków

W 2016 r. dzięki działalności NFOŚiGW emisja dwutlenku węgla ulegnie zmniejszeniu o ok. 303 tys. Mg/rok, masa odpadów poddanych recyklingowi, odzyskowi bądź unieszkodliwieniu wyniesie ponad 1,8 mln Mg/rok, liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków szacowana jest na niemal 900 tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców).

Prognozowane wypłaty na finansowanie ochrony środowiska wyniosą 4,57 mld zł, z czego ok. 1,6 mld zł będą stanowiły fundusze europejskie. Dokument zakłada, że Narodowy Fundusz będzie miał w 2016 r. przychody na poziomie 1,7 mld zł. Przychody te obejmują środki uzyskiwane głównie z opłat i kar środowiskowych, a także dotacje z budżetu państwa, przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne.

Jak podkreśla Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sięgnięcie po fundusze powinno być dla wnioskodawców coraz łatwiejsze. Uruchomiony generator wniosków umożliwia we wszystkich naborach składanie wniosków w formie elektronicznej. Fundusz prowadzi w większości programów nabory ciągłe, co jest dla wnioskodawców udogodnieniem w procesie aplikacji.

Udział pożyczek ma wynieść 60 proc.

Zgodnie ze zaktualizowaną Strategią na lata 2013-2016 Fundusz będzie dążył do osiągnięcia w 2016 r. udziału finansowania pożyczkowego w wypłatach ze środków własnych na poziomie 60 proc. W 2016 r. wsparcie kapitałowe ma być udzielane do kwoty 200 mln zł. Finansowanie kapitałowe jest instrumentem o charakterze zwrotnym.

Finansowanie bezzwrotne będzie realizowane w formie dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, środków udostępnionych wojewódzkim funduszom na udzielanie dotacji. Będą to też środki przekazywane za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa państwowym jednostkom budżetowym. W 2015 r. roku wypłaty te wyniosą ok. 1,8 mld zł, a w przyszłym roku, według przyjętego planu, będą o 24 proc. mniejsze.

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 r. oraz projekt planu finansowego w ujęciu zadaniowym został przyjęty przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW i przekazany do Ministerstwa Środowiska.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony