Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Trwają konsultacje Krajowej Polityki Miejskiej 2030

MFiPR opublikowało projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030. W dokumencie zdefiniowano kluczowe wyzwania oraz cele wpisujące się w długofalową wizję rozwoju miast. Konsultacje projektu trwać będą do końca stycznia 2022 r.

   Powrót       27 grudnia 2021       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opublikowało projekt(1) Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM) oraz rozpoczęło proces konsultacji społecznych dokumentu. Uwagi i opinie do projektu składać można do 31 stycznia 2022 r. Uwagi można składać za pomocą specjalnie przygotowanego formularza, który dostępny jest pod tym linkiem.

Kluczowe wyzwania i cele zdefiniowane w KPM

Krajowa Polityka Miejska jest dokumentem, w którym określone zostały kierunki zrównoważonego rozwoju miast. Jak czytamy w projekcie, „zamierzeniem KPM 2030 jest zaproponowanie na poziomie ogólnopolskim narzędzi i rozwiązań, które ułatwią samorządom miast oraz miejskich obszarów funkcjonalnych prowadzenie lokalnych i regionalnych polityk zrównoważonego rozwoju”. - Postulowane zmiany w przepisach prawnych, modyfikacje mechanizmów finansowych oraz wsparcie dla transferu wiedzy mają na celu poszerzenie palety rozwiązań, z których mogą korzystać samorządy - wskazano. Jak dodano, w tym celu konieczne okazało się wyselekcjonowanie najbardziej aktualnych i kluczowych wyzwań obszarów miejskich. Wskazane w dokumencie wyzwania obejmują:

 • dbałość o ład przestrzenny i estetyczny,
 • niwelowanie procesów chaotycznej suburbanizacji,
 • wzmocnienie kooperacji samorządowej w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych,
 • niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu w miastach,
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego w miastach,
 • zapewnienie zrównoważonego i zintegrowanego systemu transportu w miejskich obszarach funkcjonalnych,
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • poprawa dostępności mieszkaniowej,
 • poprawa zdolności inwestycyjnych miast,
 • zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego,
 • przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej miast.

- W każdym z przyjętych wyzwań (…) znajdują się elementy diagnozy i charakterystyki problemu, a w opisie każdego z nich znajdują się propozycje rozwiązań ograniczających lub niwelujących skalę wyzwania – czytamy w projekcie KPM. - W niektórych przypadkach zdefiniowane są konkretne artykuły ustaw czy paragrafy rozporządzeń, w innych przypadkach rozwiązania dotyczą kierunków prac legislacyjnych celem wypracowania optymalnych przepisów, wymagających szerokiej współpracy z samorządami i ekspertami podczas całego procesu legislacyjnego – dodano.

Czytaj też: Plany adaptacji do zmian klimatu obowiązkowe dla miast średniej wielkości - jest projekt ustawy

W dokumencie wymieniono ponadto sześć celów, które wpisują się w wizję długofalowego rozwoju miast. Cele te zdefiniowano jako: miasta kompaktowe, zielone, produktywne, inteligentne, dostępne i sprawne. - Wszystkie cele KPM 2030 są ze sobą powiązane i nie da się w pełni realizować żadnego z nich z pominięciem pozostałych – wskazano.

Kiedy projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów?

Jak informuje resort, po zakończonych konsultacjach zaprezentowany zostanie raport z podsumowaniem otrzymanych uwag oraz ich wpływu na projekt. Ponadto – jak dodano - równolegle z konsultacjami społecznymi, MFiPR prowadzić będzie dialog i uzgodnienia międzyresortowe.

Przedłożenie KPM Radzie Ministrów planowane jest natomiast na pierwszą połowę 2022 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/gestion/gestion_news/previsualisation/1640607531-Projekt-KPM-2030.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy Rzeszowski Panel Klimatyczny. 51 rekomendacji (20 lutego 2024)Badaczki: chrońmy pszczoły w miastach (19 lutego 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)Polski Alarm Smogowy prezentuje 7 antysmogowych zadań dla rządu Donalda Tuska (08 lutego 2024)Ponad 450 kontroli ws. spalania nielegalnych odpadów i wykorzystywania niedozwolonych źródeł ciepła. Poznań (06 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony