Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – stan na koniec grudnia 2023 r. Nowy podział kompetencji w resorcie

   Powrót       27 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Znamy już nowy podział kompetencji w kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 22 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym MKiŚ opublikowano zarządzenie, które rozstrzyga tę sprawę. Opisujemy strukturę, która będzie odpowiadała za ochronę środowiska w Polsce.

Zgodnie z zarządzeniem oraz towarzyszącym mu załącznikiem, stojąca na czele resortu minister Paulina Hennig-Kloska wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów departamentów i biur. Sekretarzem stanu została Urszula Zielińska, podsekretarzem stanu – Anita Sowińska, podsekretarzem oraz Głównym Konserwatorem Przyrody – Mikołaj Dorożała, kolejnym podsekretarzem – Miłosz Motyka, natomiast Dyrektorem Generalnym – Monika Dziadkowiec. Minister podpisuje pisma skierowane do innych organów państwowych (jak prezydent, marszałkowie sejmu i senatu, premier czy RPO), rozporządzenia i zarządzenia MKiŚ i desygnuje przedstawicieli do rad nadzorczych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich. Określa także szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę takich jednostek jak m.in. Biuro Ministra, Departament Budżetu, Departament Edukacji i Komunikacji, Departament Funduszy Europejskich czy Departament Strategii i Analiz. Kolejny obszar to wykonywanie kompetencji w stosunku m.in. do szkól leśnych, PGL Lasy Państwowe, NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), prezesa Państwowej Agencji Atomistyki czy Polskiego Związku Łowieckiego. Minister sprawuje również nadzór nad Pełnomocnikiem ds. organizacji Centralnego Azylu oraz realizuje kompetencje organu założycielskiego wobec Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Czytaj też: Pierwsze zadania dla MKiŚ. Nowa minister przedstawia priorytety

.

Podział obowiązków

Zarządzenie wymienia obszary odpowiedzialności poszczególnych osób z kierownictwa ministerstwa. Jak czytamy w § 3, sekretarz stanu Urszula Zielińska określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę Departamentu Ciepłownictwa, Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej oraz Departamentu Spraw Międzynarodowych. Poza tym ma wykonywać kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz koordynować działania legislacyjne w resorcie.

Departamenty Gospodarki Odpadami, Geologii i Koncesji Geologicznych, Instrumentów Środowiskowych oraz Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej będą podlegać podsekretarz stanu Anicie Sowińskiej, która będzie również wykonywać kompetencje Ministra wobec Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Podsekretarz stanu Mikołaj Dorożała, zajmujący także stanowisko Głównego Konserwatora Przyrody, zgodnie z zarządzeniem określa szczegółowe zadania i nadzoruje prace Departamentu Ochrony Przyrody i wykonuje kompetencje w stosunku do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i parków narodowych.

Podsekretarzowi Miłoszowi Motyce podlegają Departament Elektroenergetyki i Gazu, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Departament Energii Jądrowej, Departament Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departament Ropy i Paliw Transportowych. Zarządzenie stanowi, że Miłosz Motyka wykonuje kompetencje Ministra wobec Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie, Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. Kompetencje Motyki, w tym jako organu założycielskiego, będą obejmować również państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” w Otwocku-Świerku.

Zastępstwa i Dyrektor Generalny

Czym zajmuje się kierownictwo ministerstwa? Sekretarz stanu i podsekretarze stanu prowadzą postępowania administracyjne, wydają decyzje i postanowienia, biorą udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu oraz sejmowych i senackich komisji, powołują i odwołują kierowników jednostek organizacyjnych, reprezentują Ministra w kontaktach z Najwyższą Izbą Kontroli, podpisują odpowiedzi na interpelacje, pisma kierujące projekty ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz pisma kierowane do sekretarzy i podsekretarzy w innych ministerstwach. Spory kompetencyjne między nimi będzie rozstrzygać minister, a jej stałym zastępcą na czas nieobecności będzie sekretarz stanu Urszula Zielińska. Zarządzenie ustala wzajemne zastępstwa członków kierownictwa – wzajemnie będą się zastępować Urszula Zielińska i Anita Sowińska oraz Mikołaj Dorożała i Miłosz Motyka. § 11 zarządzenia mówi o Dyrektorze Generalnym MKiŚ, odpowiedzialnym za Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Finansowe, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Departament Informatyzacji. Dyrektor wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej. Załącznik do zarządzenia wskazuje na tym stanowisku Monikę Dziadkowiec.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Sejm przyjął ustawę mającą zapewnić czasową ochronę przed drastycznymi podwyżkami cen energii (24 maja 2024)Będzie spotkanie ws. składowisk odpadów. MSWiA (23 maja 2024)MKiŚ zapowiada złagodzenie sankcji dla samorządów za brak elektryków (22 maja 2024)Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej (16 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony