Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

MKiŚ szuka gmin, które „ugoszczą” składowisko odpadów promieniotwórczych

Trwa nabór gmin pod lokalizację Nowego Składowiska Powierzchniowego Odpadów Promieniotwórczych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska mówi nam o głównych wyzwaniach w zagospodarowaniu takich odpadów.

   Powrót       05 września 2023       Odpady   

Ile odpadów promieniotwórczych wytwarza się w Polsce? Skąd pochodzą? Te pytania powracają zarówno w związku z przygotowaniami do budowy elektrowni jądrowych w Polsce, jak i ostatnimi doniesieniami o zrzutach wody po katastrofie w Fukushimie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) odpowiedziało, że ilość produkowanych w Polsce odpadów promieniotwórczych to średnio ok. 48 m3/rok odpadów stałych i ok. 67 m3/rok odpadów ciekłych. Gdzie powstają? - Obecnie oba rodzaje odpadów pochodzą głównie z Polatomu, NCBJ (reaktora Maria) i ZUOP(1). Pozostałe miejsca generowania odpadów stałych to szpitale, kliniki i sektor przemysłowy. Natomiast zamknięte zużyte źródła promieniotwórcze powstają głównie z działalności medycyny nuklearnej i przemysłu (izotopowe czujki dymu) – odpowiada MKiŚ. Jeśli chodzi o prognozę wytwarzania, strumień odpadów będzie „praktycznie stały do czasu otwarcia w Polsce elektrowni jądrowych”. Ministerstwo dodaje, że wówczas odpady promieniotwórcze nisko- i średnioaktywne będą pochodzić głównie z eksploatacji elektrowni tego typu.

Rozwój atomu, rozbudowa składowisk?

Odpady z planowanych w Polsce elektrowni jądrowych docelowo będą umieszczane w podziemnym składowisku odpadów promieniotwórczych. Jak się dowiedzieliśmy, resort klimatu i środowiska nie przewiduje na razie inwestycji tego typu. - Konieczność budowy głębokiego składowiska pojawi się dopiero po upływie kilkudziesięciu (co najmniej 60) lat od rozpoczęcia produkcji energii przez elektrownie jądrowe. Do tego czasu wypalone paliwo jądrowe z planowanych w Polsce elektrowni jądrowych będzie składowane w znajdujących się na terenie elektrowni przechowalnikach – wyjaśnia.

Jako że rośnie liczba planów inwestycji zarówno w wielkoskalowe elektrownie jądrowe, jak i mniejsze reaktory SMR (ang. Small Modular Reactor), poprosiliśmy MKiŚ o prognozy produkcji odpadów w tym zakresie. Zapytane o średnią ilość odpadów promieniotwórczych na jednostkę wyprodukowanej energii w technologii SMR, Ministerstwo rozkłada ręce. - Ze względu na fakt, że nie działają jeszcze reaktory SMR, nie jesteśmy w stanie podać takich danych – stwierdza. Podaje jednak pierwsze informacje na temat transportu i składowania odpadów z przyszłych SMR-ów. - Z uwagi na to, że SMR opierają się o istniejące i sprawdzone technologie, nie przewiduje się w ich przypadku różnic w technologii składowania i transportu dla odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych, pochodzących z wielkoskalowej energetyki jądrowej. Szczegóły będą ustalane dopiero pomiędzy dostawcami technologii, operatorami i Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – dodaje.

Trzy radioaktywne orzechy do zgryzienia

Jako pierwsze z trzech głównych wyzwań w zagospodarowaniu strumienia odpadów promieniotwórczych Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje wybór lokalizacji i budowę Nowego Składowiska Powierzchniowego Odpadów Promieniotwórczych. W lipcu Państwowa Agencja Atomistyki zapowiedziała potrzebę stworzenia takiego składowiska. Obecnie trwa nabór gmin, które są zainteresowane udziałem w procesie wyboru miejsca na Nowe Składowisko Powierzchniowe Odpadów Promieniotwórczych (NSPOP) nisko- i średnioaktywnych krótkożyciowych. Ogłaszając nabór wyjaśniono, że będzie to analogiczne składowisko do tego w Różanie. Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie działa od 62 lat i można je zwiedzać w wyznaczonych terminach. Dołączone do strony Ministerstwa wideo wskazuje korzyści dla gminy płynące z sąsiedztwa składowiska. Kryteria uwzględniają czynniki przyrodnicze, geopolityczne, sejsmiczne czy związane z morfologią terenu (więcej informacji oraz wideo w przypisie(2)).

Drugim wyzwaniem jest edukacja społeczeństwa i społeczności lokalnych. Jak informuje nas Ministerstwo, głównym zadaniem takiej edukacji jest pokazanie, że omawiane postępowanie z odpadami promieniotwórczymi jest bezpieczne dla ludzi i środowiska. Jednocześnie jest ono niezbędne do rozwoju wielu sektorów, m. in. medycyny, nauki, działalności przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Po trzecie, Ministerstwo przyznaje, że brakuje nam w Polsce systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi. - Kolejnym elementem jest przygotowanie systemu postępowania z odpadami promieniotwórczymi na rozwój energetyki jądrowej, co wiąże się m.in. z rozwojem nowych i modernizacją dotychczasowych technologii przetwarzania odpadów promieniotwórczych w Polsce oraz ze znaczącym zwiększeniem ilości powstających odpadów promieniotwórczych – pisze dział prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Chodzi o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.2/ Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza gminy do udziału w naborze na lokalizacje składowiska odpadów promieniotwórczych. Szczegółowe warunki dostępne na stronie MKiŚ:
https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-skladowisko-odpadow-promieniotworczych-nisko-i-srednioaktywnych-krotkozyciowych-nabor-gmin

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Nowe składowisko odpadów promieniotwórczych. MKiŚ szuka lokalizacji (23 stycznia 2024)PSE wydało warunki przyłączenia do sieci dla elektrowni jądrowej na Pomorzu (05 stycznia 2024)Krajowy "Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej" zatwierdzony przez MKiŚ (08 grudnia 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony