Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Powraca Ministerstwo Środowiska. Znamy szczegółowy zakres działania resortu

Minister Klimatu będzie miał w swojej gestii GIOŚ i PAA, zaś do resortu środowiska trafia GDOŚ. Zmiany dotykają ponadto Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nie kieruje już działem energia – wynika z opublikowanych rozporządzeń.

   Powrót       25 marca 2020       Zrównoważony rozwój   

W drodze najnowszych rozporządzeń ustanowiono Ministerstwo Środowiska i przekształcono Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także ustalono szczegółowy zakres działania tych trzech resortów.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy w sumie sześciu aktów prawnych, wszystkie opublikowano w Dzienniku Ustaw 21 marca br. (treść rozporządzeń w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko). Są to następujące rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych

Czytaj: Pierwsza w historii zielona kampania wyborcza za nami. Do czego zobowiązali się zwycięzcy?

Przypomnijmy, że po ostatnich wyborach parlamentarnych wprowadzono szereg zmian w administracji rządowej, zmieniając nazwy i liczbę resortów oraz podział ich kompetencji.

Ministerstwo Środowiska powraca

Ministerstwo Środowiska jako takie przestało istnieć, zostając generalnie zastąpione przez Ministerstwo Klimatu. Powołano jednak Ministra Środowiska – Członka Rady Ministrów, który dostał za zadanie podzielić zakres kompetencji z obszaru środowiska pomiędzy oba resorty. Ministrem tym został Michał Woś(1). Nowy resort klimatu trafił zaś w ręce Michała Kurtyki.

Rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Środowiska zaczęło obowiązywać w dniu ogłoszenia, czyli w sobotę. Tak samo to w kwestii zakresu działania Ministra, w którym czytamy, że kieruje on działem administracji rządowej – środowisko i podlega mu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Ponadto jest dysponentem części 41 budżetu państwa (Środowisko), określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst jednolity tutaj). Rozporządzenie to znowelizowano w marcu br., dodając takie części, jak 51 Klimat i 55 Aktywa państwowe, co ma związek ze zmianami w kolejnych dwóch resortach.

Energia przeniesiona do Ministerstwa Klimatu

Rozporządzenie ws. działania Ministra Klimatu precyzuje, że Minister kieruje dwoma działami administracji rządowej: energia i klimat, jest dysponentem części 47 (Energia) i 51 (Klimat) budżetu państwa, a w wykazie organów mu podległych i przez niego nadzorowanych znajdujemy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Z kolei przekształcenie resortu klimatu, o którym mowa w stosownym rozporządzeniu, „polega na włączeniu do Ministerstwa Klimatu komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu energia wyłączonych z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz pracowników obsługujących ten dział”.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zajmie się „aktywami państwowymi”

Z Ministerstwa Aktywów Państwowych wyłączony został więc dział energia (o przynależności tego działu do MAP mówił § 1 ust. 2 pkt 1 uchylonego rozporządzenia ws. zakresu działania MAP(2)). Nowe rozporządzenie ws. zakresu działań szefa tego resortu dodaje jednak w kierowanych przez tego niego działach administracji rządowej punkt 1a nazwany „aktywa państwowe”.

Ponadto w gestii MAP pozostaje gospodarka złożami kopalin, a od teraz Minister jest dysponentem części 55 (Aktywa państwowe) i 48 (Gospodarka złożami kopalin) budżetu państwa. Nie zmieniono sprawowania przez MAP nadzoru nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ W ubiegłym tygodniu minister Woś uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Wedle ostatnich informacji, minister czuje się dobrze, mające z nim kontakt osoby zostały skierowane na kwarantannę, a budynek resortu klimatu został poddany dezynfekcji.
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-srodowiska-michal-wos-uzyskal-pozytywny-wynik-testu-na-obecnosc-koronawirusa
2/ Treść uchylonego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-18-11-2019-dz.-u.-2019-poz.-2256-3723.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE a bezpieczeństwo. Zamienimy rosyjską siekierkę na chiński kijek? (12 sierpnia 2022)Dr Paweł Kuch powołany na stanowisko p.o. dyrektora NCBR (11 sierpnia 2022)EEA o zrównoważonym rozwoju europejskich miast (29 grudnia 2021)Kontrole Wód Polskich dot. urządzeń wodnych odprowadzających do rzek ścieki lub wody opadowe (14 października 2021)Do 14 października konsultacje drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (04 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony