Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Powraca Ministerstwo Środowiska. Znamy szczegółowy zakres działania resortu

Minister Klimatu będzie miał w swojej gestii GIOŚ i PAA, zaś do resortu środowiska trafia GDOŚ. Zmiany dotykają ponadto Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nie kieruje już działem energia – wynika z opublikowanych rozporządzeń.

   Powrót       25 marca 2020       Zrównoważony rozwój   

W drodze najnowszych rozporządzeń ustanowiono Ministerstwo Środowiska i przekształcono Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także ustalono szczegółowy zakres działania tych trzech resortów.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy w sumie sześciu aktów prawnych, wszystkie opublikowano w Dzienniku Ustaw 21 marca br. (treść rozporządzeń w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko). Są to następujące rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych

Czytaj: Pierwsza w historii zielona kampania wyborcza za nami. Do czego zobowiązali się zwycięzcy?

Przypomnijmy, że po ostatnich wyborach parlamentarnych wprowadzono szereg zmian w administracji rządowej, zmieniając nazwy i liczbę resortów oraz podział ich kompetencji.

Ministerstwo Środowiska powraca

Ministerstwo Środowiska jako takie przestało istnieć, zostając generalnie zastąpione przez Ministerstwo Klimatu. Powołano jednak Ministra Środowiska – Członka Rady Ministrów, który dostał za zadanie podzielić zakres kompetencji z obszaru środowiska pomiędzy oba resorty. Ministrem tym został Michał Woś(1). Nowy resort klimatu trafił zaś w ręce Michała Kurtyki.

Rozporządzenie ws. utworzenia Ministerstwa Środowiska zaczęło obowiązywać w dniu ogłoszenia, czyli w sobotę. Tak samo to w kwestii zakresu działania Ministra, w którym czytamy, że kieruje on działem administracji rządowej – środowisko i podlega mu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Ponadto jest dysponentem części 41 budżetu państwa (Środowisko), określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst jednolity tutaj). Rozporządzenie to znowelizowano w marcu br., dodając takie części, jak 51 Klimat i 55 Aktywa państwowe, co ma związek ze zmianami w kolejnych dwóch resortach.

Energia przeniesiona do Ministerstwa Klimatu

Rozporządzenie ws. działania Ministra Klimatu precyzuje, że Minister kieruje dwoma działami administracji rządowej: energia i klimat, jest dysponentem części 47 (Energia) i 51 (Klimat) budżetu państwa, a w wykazie organów mu podległych i przez niego nadzorowanych znajdujemy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Z kolei przekształcenie resortu klimatu, o którym mowa w stosownym rozporządzeniu, „polega na włączeniu do Ministerstwa Klimatu komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu energia wyłączonych z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz pracowników obsługujących ten dział”.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zajmie się „aktywami państwowymi”

Z Ministerstwa Aktywów Państwowych wyłączony został więc dział energia (o przynależności tego działu do MAP mówił § 1 ust. 2 pkt 1 uchylonego rozporządzenia ws. zakresu działania MAP(2)). Nowe rozporządzenie ws. zakresu działań szefa tego resortu dodaje jednak w kierowanych przez tego niego działach administracji rządowej punkt 1a nazwany „aktywa państwowe”.

Ponadto w gestii MAP pozostaje gospodarka złożami kopalin, a od teraz Minister jest dysponentem części 55 (Aktywa państwowe) i 48 (Gospodarka złożami kopalin) budżetu państwa. Nie zmieniono sprawowania przez MAP nadzoru nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ W ubiegłym tygodniu minister Woś uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Wedle ostatnich informacji, minister czuje się dobrze, mające z nim kontakt osoby zostały skierowane na kwarantannę, a budynek resortu klimatu został poddany dezynfekcji.
https://www.gov.pl/web/klimat/minister-srodowiska-michal-wos-uzyskal-pozytywny-wynik-testu-na-obecnosc-koronawirusa
2/ Treść uchylonego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-18-11-2019-dz.-u.-2019-poz.-2256-3723.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Unijna analiza katastrofy ekologicznej na Odrze. Opublikowano raport (22 lutego 2023)Nie będzie obniżenia stawek za usługi wodne - MI odpowiada IGWP (10 lutego 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Inicjatywa #EndPlasticPollution, czyli jak przerwać zanieczyszczanie świata plastikiem (27 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony