Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.02.2023 08 lutego 2023

Powołano Zespół ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym

   Powrót       06 czerwca 2022       Energia   

Minister Klimatu i Środowiska zarządzeniem(1) z dnia 26 maja 2022 r. powołała Zespół do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Jego zadaniem będzie identyfikacja barier w rozwoju tego rynku i przygotowanie rekomendacje do ich usunięcia.

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska. Wypracowane propozycje likwidacji barier i ograniczeń pozwolą na podjęcie działań, których celem jest zwiększenie wykorzystania zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym. Opracowania i rekomendacje rozwiązań zarówno legislacyjnych jak i pozalegislacyjnych w obszarach uwarunkowań technicznych, źródeł finansowania, pochodzenia i dostępności biomasy oraz systemów wsparcia zostaną przedstawione Ministrowi Klimatu i Środowiska do 30 kwietnia 2023 r.

Czytaj też: Biomasa leśna pod lupą. Raport nt. wpływu spalania drewna na klimat i środowisko

Prace Zespołu odbywać się będą pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski.

Członkami Zespołu są przedstawiciele ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupa Tauron Sp. z o. o., ENEA S.A., Energa S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Polskiej Izby Biomasy, Polskiej Rady Pelletu, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Związku Pracodawców, Rządowego Centrum Analiz, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz Związku Banków Polskich.

W pracach Zespołu - z głosem doradczym - mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie będą wsparciem do wykonywania zadań Zespołu. W szczególności będą to eksperci sektora energii, eksperci prawni oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie powołania Zespołu:
https://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/dzienniki-urzedowe-z-2022-r/kwiecien-czerwiec/zarzadzenie/poz-21-zarzadzenie-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-26-maja-2022-r-w-sprawie-powolania-ze/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstał Katowicki Klaster Energii. W ramach klastra mają powstać instalacje o łącznej mocy 30 MW (13 stycznia 2023)Polski sukces OZE: biomasa z okrasą (11 stycznia 2023)Polski sektor OZE w 2022 roku – kamienie milowe i nowe bariery (30 grudnia 2022)Co umożliwia program Czyste Powietrze? W nowej odsłonie stawia na głęboką termomodernizację (16 grudnia 2022)Ramy prawne ws. biotworzyw (02 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony