Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Koordynator Bazy / Koordynator Organizacji Ruchu SUEZ Polska Sp. z o.o.
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Mniej wolności dla gmin w zarządzaniu odpadami? Będzie nowelizacja

a+a-    Powrót       10 listopada 2017       Odpady   

Koniec ryczałtowego rozliczania się między gminą a podmiotem odbierającym odpady, rozdzielenie przetargów na zagospodarowanie i odbiór odpadów czy narzucenie wysokich stawek za brak segregacji – oto proponowane przez MŚ zmiany w „ustawie śmieciowej”.

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poinformowała o tym podczas konferencji “Innowacyjne ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy” Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w MŚ.

Jak mówiła, rozważane przez ten resort zmiany w przepisach mają mieć charakter doprecyzowujący. Mają doprowadzić do rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargów na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych czy uniemożliwić ryczałtowe rozliczanie się między gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne. - Chcielibyśmy, żeby gmina kontrolowała podmiot, który dla niej pracuje, żeby płaciła za to, co ten faktycznie odebrał i zagospodarował – motywowała propozycje swojego resortu Bogusława Brzdąkiewicz.

Ministerstwo chce także ustalić konkretną, wysoką opłatę za nieprzestrzeganie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Niestety docierają do nas głosy, że różnica między stawkami ustalanymi przez gminy jest na tyle niewielka, że mieszkańcy nie mają zachęty, by odpady selektywnie zbierać - wyjaśniła Brzdąkiewicz. – Jeśli gminy same nie potrafią dojść do tego, że stawka za niesegregowane odpady powinna być dużo wyższa niż za segregowane, to Minister Środowiska postara się to zastymulować przepisem prawa – powiedziała.

Kompostowanie we własnym ogródku pozwoli zwolnić z opłat za odpady?

Zmiany w ustawie mają również umożliwić powierzenie zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami organom komunalnym wskazanym w Ustawie o samorządzie gminnym, ponieważ taką potrzebę zgłaszało Ministerstwu bardzo wielu prezydentów i burmistrzów miast.

Nowelizacja ustawy przewiduje ponadto uprzywilejowanie osób dysponujących przydomowymi kompostownikami. – Chcielibyśmy, żeby gmina miała możliwość całkowitego zwolnienia tych osób z opłaty za odpady – wyjaśniła Bogusława Brzdąkiewicz.

Są to propozycje, które Ministerstwo Środowiska wkrótce przedstawi w projekcie. Przedstawicielka resortu zapewniła, że MŚ jest otwarte na komentarze i uwagi do przygotowanego projektu i oczekuje, że odzew w ramach konsultacji publicznych będzie duży.

Waste package może być gotowy pod koniec roku

Przedstawicielka resortu środowiska poinformowała jednocześnie o stanie prac związanych z tzw. waste package (pakietem przepisów unijnych dotyczących odpadów), które toczą się obecnie na forum UE. W tej chwili trwają dyskusje między Komisją Europejską, Parlamentem i Radą, dodatkowo odbywają się też prace w grupach roboczych. Podejmowane rozmowy dotyczą zmiany sześciu dyrektyw – dotyczących odpadów, opakowań, dyrektywy dotyczącej składowania oraz dyrektyw produktowych.

Jak mówiła Brzdąkiewicz, celem tych zmian jest pełne wdrożenie hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu, zapobieganie marnowaniu żywności oraz uproszczenie wymogów w zakresie sprawozdawczości.

Na ambitne cele dotyczące recyklingu wskazane przez Komisję Europejską i Parlament Polska patrzy trzeźwym okiem. - My (...) walczymy, żeby były one przede wszystkim realne, chcemy żeby były ambitne, (…) ale muszą być wykonalne technicznie, realne, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ale też gospodarczych i społecznych – powiedziała przedstawicielka resortu środowiska.

Komisja Europejska i Parlament postawiły sobie za cel sfinalizowanie prac do końca 2017 roku.

Ewa Szekalska: Dziennikarz Eco-MiastoTekst powstał we współpracy z projektem Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnianie i wdrażanie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejski ból głowy, czyli kto osiąga założone poziomy recyklingu (12 kwietnia 2019)Jak segregować, żeby więcej odzyskiwać? (12 kwietnia 2019)Kolejni zatrzymani ws. porzucania niebezpiecznych odpadów w Zabrzu (10 kwietnia 2019)Petycja do premiera ws. walki z odorami (03 kwietnia 2019)Mieszkańcy Olszewic alarmują: odpady ze stolicy są nielegalnie porzucane w nieczynnym wyrobisku (27 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony