Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Mariaż wiedzy i doświadczenia, czyli porozumienie uczelni wyższej i miejskiego przedsiębiorstwa wod-kan

Jak wykorzystać potencjał i doświadczenie uczelni wyższej i spółki wod-kan? W Rzeszowie już to wiedzą - tamtejsze MPWiK oraz Politechnika Rzeszowska współpracować będą w zakresie gospodarki wodnej. Skorzystać ma spółka oraz studenci i absolwenci.

   Powrót       29 czerwca 2021       Woda   

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie współpracować będą w celu zwiększenia wiedzy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wiedza naukowców wspomóc ma działalność przedsiębiorstwa. Stosowane porozumienie w tej sprawie podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Marek Ustrobiński.

Cel porozumienia

Podpisane porozumienie dotyczy wykorzystania doświadczeń obu stron w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Współpraca obejmować będzie takie działania jak, kooperacja naukowo-badawcza m.in. przy opracowywaniu lub modernizacji stosowanych przez spółkę technologii w celua obniżenia kosztów produkcji wody i oczyszczania ścieków, a także podwyższenia poziomu ochrony środowiska naturalnego. - Współpraca pozwoli nadążać za nowoczesnością, obniżać koszty produkcji [wody pitnej – przyp. red.], a także podwyższać kwalifikacje zawodowe pracowników spółki – powiedział cytowany przez rzeszowskie MPWiK Marek Ustrobiński.

Ponadto, jak informuje Politechnika w swoim komunikacie prasowym, „współpraca ta będzie miała na celu komercjalizację opracowanych produktów przez nadanie im cech odpowiadających potrzebom zainteresowanego przedsiębiorcy i uruchomienie ich produkcji” - Uczelnia i MPWiK będą prowadzić prace nad rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, produktowymi lub usługowymi, które mogą znaleźć zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, w zakresie niezbędnym do realizacji uzgodnionych prac – dodano.

- Chcemy korzystać z nowych rozwiązań i nowych możliwości, a gwarantuje to współpraca z naukowcami z Politechniki Rzeszowskiej. W wielu obszarach naszej działalności występują różne problemy, które wymagają szybkich rozwiązań, więc współpraca z uczelnią jest niezbędna zarówno podczas codziennego funkcjonowania, jak i w ramach współpracy długofalowej – podkreśla Ustrobiński.

Staże i praktyki absolwenckie

To jednak nie wszystko. Strony porozumienia będą organizować seminaria, wykłady, konferencje naukowe czy szkolenia, których celem będzie inicjowanie prac naukowo-badawczych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Porozumienie zakłada też podwyższanie kwalifikacji zawodowych - zarówno pracowników spółki, jak i studentów i absolwentów uczelni. - Współpraca ta będzie realizowana przez: organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla pracowników MPWiK oraz studentów i absolwentów uczelni, ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z MPWiK, organizowanie wyjazdów studyjnych, warsztatów, sympozjów i wystaw, wymianę wizyt pracowników obu stron, prowadzenie prac badawczych pracowników MPWiK, studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron – czytamy w komunikacie politechniki.

Nie tylko Politechnika Rzeszowska

Wiedzę i doświadczenie przedstawicieli świata nauki wykorzystują także inne miasta. W maju br. Uniwersytet Zielonogórski podjął się opracowania koncepcji systemu przyrodniczego dla Zielonej Góry, w 2019 r. porozumienie o dwustronnej współpracy podpisali samorząd województwa dolnośląskiego oraz Politechnika Wrocławska, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach nawiązali współpracę z Uniwersytet Reno w Newadzie (USA).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ruszają konsultacje społeczne VI AKPOŚK (01 września 2021)Wodociągi Płockie za prawie 4,3 mln zł, przy wsparciu unijnym, wybudują nową magistralę (26 sierpnia 2021)Gdzie samorządy mogą szukać finansowania inwestycji w kanalizację i oczyszczalnie ścieków? (12 sierpnia 2021)Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali szybszy sposób biologicznego oczyszczania ścieków (06 sierpnia 2021)Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Polsce - optyka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senatu RP (04 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony