Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Młodszy Specjalista w Wydziale Zgód Wodnoprawnych PGW Wody Polskie
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód Arcadis

MPWiK wybuduje ponad 9-kilometrowy kolektor wzdłuż Wisły

a+a-    Powrót       10 stycznia 2020       Woda   

Kolektor Wiślany, który powstanie do końca 2023 r., będzie miał pojemność odpowiadającą ponad 13 basenom olimpijskim. Jego zadaniem będzie magazynowanie nadmiaru ścieków oraz wód opadowych, spływających z terenu lewobrzeżnej Warszawy, w czasie intensywnych opadów deszczu.

Dla Wisły i środowiska

Kolektor Wiślany, który powstanie wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez pompownie „Powiśle” oraz „Wiślaną”. Umożliwi on czasowe magazynowanie ścieków spływających z części lewobrzeżnej części Warszawy, tj: Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ścieki następnie będą kierowane - poprzez projektowaną przepompownię „Wiślaną” - do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód spływających do kanalizacji w trakcie intensywnych deszczy, zostanie m.in. ograniczona konieczność uruchamiania zrzutów burzowych.

Najdłuższy mikrotuneling w Polsce

Kolektor Wiślany zostanie wykonany metodą mikrotunelingu - będzie to najdłuższy kanał o takiej średnicy (od 1,2 m do 3,2 m) wykonany w taki sposób w Polsce. Ze względu na stopień skomplikowania robót, zadanie podzielono na trzy etapy – w przypadku dwóch z nich Spółka już zawarła kontrakty na realizację prac. W dniu 8 stycznia 2020 r. podpisano umowę z firmą Budimex na budowę odcinka kolektora od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim o długości około 5,5 km i średnicy 3,2 m (umowa o wartości ok. 349 mln zł netto). Wcześniej, 21 października 2019 r., podpisano umowę na wykonanie fragmentu kolektora od przepompowni „Powiśle” do burzowca Wenedów o długości około 2 km i średnicy od 80 cm do 1,2 m (wartość kontraktu ok. 78 mln zł netto). Aktualnie trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na trzeci, najkrótszy odcinek od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa” wraz z przepompownią o długości 1,2 km i średnicy 3,2 m wraz z przewodami tłocznymi. Prace budowlane powinny potrwać do końca 2023 r. Budowa kolektora Wiślanego jest jednym z zadań realizowanych w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków – Faza VI”.

Zmiany klimatu a bezpieczeństwo miasta i mieszkańców

Inwestycja ta jest częścią szerszego przedsięwzięcia, realizowanego przez MPWiK w porozumieniu z Właścicielem – Miastem st. Warszawa, którego celem jest usprawnienie oraz rozbudowa systemu transportu ścieków. Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej pozwoli na ograniczenie ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu, wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej to działania, które pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych. Poza kolektorem Wiślanym, do końca 2023 r. Spółka wybuduje także inne kanały zbiorcze, m.in.: Lindego-Bis i Mokotowskiego – Bis oraz uruchomi centralny systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto w 2020 roku, zostanie zakończona budowa jednego z większych w Europie, zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Czajka”.

Kolektor Wiślany w liczbach

Ponad 9 – kilometrowy kolektor Wiślany, którego pojemność minimalna wyniesie ok. 50 tys. m3, będzie się składał z czterech odcinków grawitacyjnych o średnicach od 1, 2 do 3,2 m oraz dwóch odcinków tłocznych o średnicach 0,8 m i 1 m. W ramach realizacji projektu powstanie również separator oraz pompownia opróżniająca. Na trasie kolektora znajdzie się około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolektor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.

Źródło: MPWiK Warszawa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejnych sześciu beneficjentów z szansą na wsparcie na inwestycje wod-kan na obszarach wiejskich Małopolski (24 marca 2020)WHO: Obecnie nie ma dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej w wodociągach (13 marca 2020)Czy gmina musi zwrócić mieszkańcowi koszty budowy wodociągu? (09 marca 2020)Wody Polskie nałożyły na MPWiK 10,5 mln zł opłaty za nielegalny zrzut ścieków (21 lutego 2020)Dlaczego Europejczyków zachęca się do picia kranówki? Więcej w inforgrafice (20 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony