Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości PGW Wody Polskie
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

MŚ: na ochronę środowiska przeznaczamy 2,4 proc. PKB

a+a-    Powrót       09 czerwca 2017       Management   

W 2015 roku nakłady na ochronę środowiska wyniosły ok. 43,5 mld zł - poinformował wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Blisko połowę kosztów, bo 19,5 mld zł, poniosły gospodarstwa domowe.

System finansowania ochrony środowiska w naszym kraju opiera się na źródłach krajowych, publicznych i prywatnych, wynikających głównie z opłat za korzystanie ze środowiska, oraz środkach zagranicznych - głównie pieniędzy europejskich i wynikających z porozumień międzynarodowych, np. norweskiego mechanizmu finansowego - informował wiceminister posłów sejmowej komisji środowiska.

Gajda mówił, że inwestycje prowadzone są głównie przez samorządy, państwowe jednostki budżetowe, parki narodowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Istotnym elementem jest też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Istotny wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska

Gajda powołując się na dane GUS poinformował, że w 2015 r. nakłady na ochronę środowiska w naszym kraju wyniosły ok. 43,5 mld zł, co odpowiada 2,4 proc. PKB. Dane GUS wskazują, że w ostatniej dekadzie nastąpił istotny wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska. W 2015 r. było to 15,2 mld zł, czyli o połowę więcej niż w 2010 i niemal czterokrotnie więcej niż w 2005 r. Ponad 2/3 kosztów związanych z inwestycjami poniosły przedsiębiorstwa. 40 proc. inwestycji w środki trwałe było finansowane ze środków krajowych, a 25 proc. - zagranicznych.

Wiceszef resortu środowiska poinformował, że w latach 2007-2016 NFOŚiGW na ochronę środowiska wydał blisko 23 mld zł, z czego 12 mld zł to były dotacje, a 10,6 mld zł - pożyczki. W tym czasie wojewódzkie fundusze wydały blisko 21 mld zł, z czego większość stanowiły pożyczki (15,6 mld zł), a 5,3 mld zł - dotacje.

Prawie 2 mld euro na zmniejszenie emisyjności gospodarki

Gajda dodał, że w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu alokowano ok. 3,5 mld euro ze środków Funduszu Spójności. Na zmniejszenie emisyjności gospodarki zarezerwowano z kolei 1,8 mld euro. Wiceminister ocenił, że w nowej perspektywie powinno się udać wynegocjować podobne wsparcie, co poprzednio, w ramach funduszy norweskich. W latach 2009-2014 fundusze z EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) oraz mechanizmu norweskiego wyniosły 180 mln euro. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niewdrożenie KPOŚK może bardzo zaboleć polskie aglomeracje (31 lipca 2020)Wydłużony termin naboru wniosków na dofinansowanie termomodernizacji na Śląsku (30 lipca 2020)Trwa nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (28 lipca 2020)Program wsparcia OZE w Tychach, nawet 100 proc. dofinansowanie dla mieszkańców (28 lipca 2020)Projekt: z "Mojego Prądu" będzie można sfinansować ładowarki do elektryków (28 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony