Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Nabór wniosków o dofinansowanie dla rybaków rusza w piątek

   Powrót       26 marca 2020       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już po raz drugi przygotowuje pomoc finansową dla rybaków. Pomoc finansowa jest związana ze znacznym obniżeniem wysokości ogólnych kwot połowowych na obszarze Morza Bałtyckiego przez Unię Europejską.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nabór wydłużony do 24 kwietnia

Obecnie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, organizacje rybackie mogły złożyć w terminie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. wnioski o dofinasowanie na łączną kwotę 22,5 mln zł.

Przedmiotowe działanie polegające na stworzeniu bazy różnorodności biologicznej, stanowiące kontynuację badań, które miały miejsce w roku 2019 r., będzie wdrażane przez organizacje rybackie działające na obszarze całego polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego i skierowane jest do statków rybackich o długości całkowitej do 12 m.

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Czytaj: Bez paniki, ale ostrożnie. Urzędy stawiają na załatwianie spraw online

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawie 1500 km rzek na Syberii zanieczyszczonych z powodu wydobycia złota (12 lipca 2021)Zostań testerem łąki kwietnej i pomóż zapylaczom (29 czerwca 2021)Wyniki aukcji OZE w 2020 r. pokłosiem zasady 10H. Co będzie dalej? (18 czerwca 2021)Nowy rozdział w polskim onshore (15 czerwca 2021)Tory tramwajowe w Częstochowie z technologią redukującą zanieczyszczenia powietrza (09 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony