Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Specjalista w Departamencie Prawnym NFOŚiGW

Nabór wniosków o dofinansowanie dla rybaków rusza w piątek

a+a-    Powrót       26 marca 2020       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już po raz drugi przygotowuje pomoc finansową dla rybaków. Pomoc finansowa jest związana ze znacznym obniżeniem wysokości ogólnych kwot połowowych na obszarze Morza Bałtyckiego przez Unię Europejską.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nabór wydłużony do 24 kwietnia

Obecnie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, organizacje rybackie mogły złożyć w terminie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. wnioski o dofinasowanie na łączną kwotę 22,5 mln zł.

Przedmiotowe działanie polegające na stworzeniu bazy różnorodności biologicznej, stanowiące kontynuację badań, które miały miejsce w roku 2019 r., będzie wdrażane przez organizacje rybackie działające na obszarze całego polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego i skierowane jest do statków rybackich o długości całkowitej do 12 m.

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Czytaj: Bez paniki, ale ostrożnie. Urzędy stawiają na załatwianie spraw online

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy nowa strategia przemysłowa UE okaże się odporna na działanie wirusa SARS-Cov-19? (17 marca 2020)Naukowcy: Powierzchnia oceanów objętych ochroną powinna zostać zwiększona z 10 proc. do co najmniej 26 proc. (02 marca 2020)Do końca wieku wszystkie rafy koralowe mogą wyginąć (25 lutego 2020)Wystartowała 6. edycja PowerUp! Challenge. Co mogą zyskać autorzy innowacyjnych pomysłów? (22 stycznia 2020)Badanie: ok. 57 proc. Polaków biernych wobec emisji zanieczyszczeń (20 grudnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony