Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

OZE i efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym. Trwa nabór wniosków

   Powrót       28 listopada 2022       Energia   
OZE i efektywność energetyczna w przemyśle energochłonnym. Trwa nabór wniosków

Od 25 listopada br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch programów priorytetowych: „Przemysł energochłonny - OZE” oraz „Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej”. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.

Przemysł energochłonny – OZE

Program dotyczący odnawialnych źródeł energii przewiduje wsparcie na budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych energii elektrycznej z OZE wraz z magazynem energii bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej. W przypadku wsparcia na magazyn energii niezbędne jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.

Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej

Drugi program przewiduje wsparcie na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej(1). Jak wyjaśniono, do dofinansowania zalicza się przede wszystkim inwestycje polegające na:

  • budowie instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;
  • podnoszeniu efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

Aby zakwalifikować się do programu należy zarówno wcześniej przeprowadzić audyt energetyczny, jak i mieć wynikającą z niego rekomendację, a sam audyt musi być zweryfikowany przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii końcowej ma wynosić co najmniej 10%.

Dofinansowanie. Ile i dla kogo?

Oba programy są dedykowane przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy posiadają tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Intensywność dofinansowania w programach jest następująca:

  1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. Premia:
    1. do 30% wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych (efektywność energetyczna),
    2. do 20% wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych (OZE)
  3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki są zbierane w trybie ciągłym do 30 kwietnia 2023 r. (lub do wyczerpania alokacji środków).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu i rozpatrywania wniosków określone zostały w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Przemysł energochłonny - OZE oraz Przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej.

Czytaj: Międzynarodowy sojusz na rzecz dekarbonizacji przemysłu

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Zgodne z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3 ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W pogoni za straconą energią. Magazyny jednym z rozwiązań redysponowania nierynkowego (31 maja 2024)Trzy poziomy zmian prawnych (04 kwietnia 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (28 lutego 2024)Otwarcie naboru - rządowy program wsparcia przemysłu energochłonnego (02 lutego 2024)Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony